เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023017' GROUP BY pri.code order by pri.Url Dome Camera
พบสินค้า 12 รายการ
HDCVI Dome Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133024' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.7-12mm HDCVI DAHUA# HDW1200TP-Z-A
ประกัน 3 ปี
1,179 บาท
รวม VAT แล้ว
1,299 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133026' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HAC-ME1500EP-LED
ประกัน 3 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130372' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HDW1200M
ประกัน 3 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133023' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HDW1230MP
ประกัน 3 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138606' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA HDW1239TLQP-A-LED
ประกัน 3 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
930 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137419' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HDW1239TP-A-LED
ประกัน 3 ปี
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125926' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI035-S4
ประกัน 2 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126094' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20015-S5
ประกัน 2 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128723' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20183DF-A
ประกัน 2 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท

HDTVI Dome Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120233' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE56D0T-IT3F
ประกัน 3 ปี
705 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130859' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE56D8T-ITMF
ประกัน 3 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134438' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE72DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 140 บาท