เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023018' GROUP BY pri.code order by pri.Url Dome Camera
พบสินค้า 6 รายการ
HDTVI Dome Camera
select Note from advice_co_th.price where code='A0114222'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE56D0T-IRF
ประกัน 3 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088610'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE56D0T-IRMMF
ประกัน 3 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088620'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE56D0T-IT1F
ประกัน 3 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0120233'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE56D0T-IT3F
ประกัน 3 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130859'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE56D8T-ITMF
ประกัน 3 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134438'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE72DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 150 บาท