เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013346' GROUP BY pri.code order by pri.Url Panel Monitor
พบสินค้า 109 รายการ
Panel LED (Slim)
select Note from advice_co_th.price where code='A0044254'
Panel 10.1'' For Laptop (LED Slim 40PIN)
(101A103SC) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115166'
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN)
(N116BGE-L32) หูข้าง 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088394'
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(NT116WHM-N11) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,515 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 275 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0057790'
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN)
(N116BGE-L42) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098383'
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098384'
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079593'
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN) 'Autex'
ประกัน 1 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 240 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104010'
Panel 12.5'' For Laptop (LED Slim 40PIN)
(B125XW01) มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104009'
Panel 12.5'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(M125NWN1) ไม่มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104008'
Panel 12.5'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(HB125WX1-100) มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104011'
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(N133BGE-EA1) ไม่มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088395'
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(N133BGE-EAB) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0051081'
Panal 13.3'' For Laptop (LED Slim FHD/IPS 30PIN) มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 330 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098386'
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 40PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0044256'
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim A4) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115156'
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim IPS 30PIN)
(B133HAN02.1) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,140 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103089'
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim A2) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 330 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098385'
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 30PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 285 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0056634'
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 40PIN) ไม่มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088398'
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(LTN133AT09) Mac 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0069378'
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 40PIN)
(LTN133AT23) Samsung AT23 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 330 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115176'
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 40PIN) Samsung AT23 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 440 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096974'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 30PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107101'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131840'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(N140BGA-EA4) ขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133359'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim IPS 30PIN)
(NV140FHM-N65) ไม่มีหู ขนาดเล็กพินตรง 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 380 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0044257'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40PIN)
(NT140WHM-N47) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,620 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0055904'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40PIN)
(LTN140AT21-002) Samsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0070220'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(NT140WHM-N31) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,900 บาท
รวม VAT แล้ว
3,300 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134312'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim IPS 30PIN)
(NV140FHM-N4K) ไม่มีหูขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,980 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 310 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129307'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40PIN)
(LTN140AT21-001) Samsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129308'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40PIN)
(LTN140AT21-806) Samsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 390 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107102'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135967'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim Full HD 40PIN) มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131299'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(N156BGA-EA3/NT156WHM-N45) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,610 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 340 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134315'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(N156BGA-EA3 Rev.C3) ไม่มีหู ขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075494'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(N156BGA-EB2) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 340 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067039'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN)
(NT156WHM-N10) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129146'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim IPS 30PIN)
(NV156FHM-N48) ไม่มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 360 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124146'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim IPS 30PIN)
(LM156LF6L) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,130 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 360 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135966'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) ไม่มีหู ขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,830 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 360 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131300'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim FHD/IPS 40PIN)
(NV156FHM-N4G) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 440 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096002'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim Full HD 30PIN) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,810 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 440 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133351'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim IPS 40PIN)
(LP156WF4-SLB1) หูบนอย่างเดียว 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,960 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 430 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135968'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim FHD/IPS 40PIN) มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 420 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134313'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim IPS EXACT 40PIN)
(N156HCE-GA2 REV.C3) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,340 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121290'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim IPS 40PIN) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,540 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090082'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN)
(N156AT19) AT19 For Samsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,040 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129149'
Panel 17.3'' For Laptop (LED Slim IPS 40PIN)
(N173HCE-G32) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,820 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101849'
Panel 17.3'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(N173WHM-N21) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 340 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129148'
Panel 17.3'' For Laptop (LED Slim IPS 30PIN)
(NV173FHM-N41) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,960 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 430 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104015'
Panel 17.3'' For Laptop (LED Slim Full HD 30PIN) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 440 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131841'
Panel 17.3'' For Laptop (LED Slim IPS 30PIN)
(NV173FHM-N41) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,530 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 420 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103080'
Panel 20.0'' For Laptop (LED Slim 30PIN)
(M200FGE-L20) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 340 บาท

Panel LED
select Note from advice_co_th.price where code='A0124224'
Panel 10.1'' For Laptop (LED 40PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0042646'
Panel 10.1'' For Laptop (LED)
(M101NWT3) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076604'
Panel 10.1'' For Laptop (LED) 'Autex'
ประกัน 1 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104007'
Panel 10.1'' For Laptop (LED) SONY
(CLAA10WA01A) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0048037'
Panel 11.6'' For Laptop (LED) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115164'
Panel 13.3'' For Laptop (LED 40PIN)
(LTN133AT18) For Toshiba L635,L735 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 330 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107100'
Panel 13.3'' For Laptop (LED 40PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115163'
Panel 13.3'' For Laptop (LED 40PIN)
(LTN133AT17) For Compaq 320,G32 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,320 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0051689'
Panel 13.3'' For Laptop (LED) Samsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104012'
Panel 13.4'' For Laptop (LED)
(LTN134AT02) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102162'
Panel 14.0'' For Laptop (LED 40PIN)
(แพรขวาล่าง) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098387'
Panel 14.0'' For Laptop (LED 40PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,675 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 275 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0042357'
Panel 14.0'' For Laptop (LED 40PIN)
(NT140WHM-N14) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112702'
Panel 14.0'' For Laptop (LED 30PIN) (LP140WD1(TP)
(D1)) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0048097'
Panel 14.1'' For Laptop (LED 40PIN)
(LTN141AT15) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115162'
Panel 14.1'' For Laptop (LED 40PIN) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115165'
Panel 14.1'' For Laptop (LED 50PIN) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 440 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115161'
Panel 14.1'' For Laptop (LED 40PIN) For Lenovo T410 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,460 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 430 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096297'
Panel 15.6'' For Laptop (LED 40PIN) 'ThreeBoy'
ประกัน 1 ปี
1,735 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 255 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066080'
Panel 15.6'' For Laptop (LED 40PIN) 'Autex'
ประกัน 1 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 380 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096134'
Panel 15.6'' For Laptop (LED 40PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132774'
Panel 15.6'' For Laptop (LED 40PIN)
(N156HGE-L11) ธรรมดา 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 360 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131288'
Panel 15.6'' For Laptop (LED 40PIN)
(NT156WHM-N50) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133349'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Full HD 40PIN)
(N156HGE-L21) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122705'
Panel 15.6'' For Laptop (LED 30PIN)
(LTNKT01) ธรรมดา 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112703'
Panel 15.6'' For Laptop (LED 30PIN) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 520 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122703'
Panel 15.6'' For Laptop (LED 30PIN)
(CLAA156WA12) ธรรมดา 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122704'
Panel 15.6'' For Laptop (LED 30PIN)
(N156AT08) ธรรมดา 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122706'
Panel 15.6'' For Laptop (LED 30PIN)
(LP156WF1) ธรรมดา 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 420 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133357'
Panel 17.3'' For Laptop (LED Full HD 40PIN) (LTN173HT02)
(Rebuilt) ธรรมดา 'PowerMax'
ประกัน 3 เดือน
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101848'
Panel 17.3'' For Laptop (LED 30PIN)
(N173FGE-E23) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101798'
Panel 17.3'' For Laptop (LED 40PIN)
(N173FGE-L23) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,520 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117479'
Panel 17.3'' For Laptop (LED Full HD 40PIN) (LTN173HT02/(LP173WF1(TL)
(C1)) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128880'
Panel 17.3'' For Laptop (LED Full HD 40PIN)
(N173HGE-L11) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105421'
Panel 20.0'' For Laptop (LED 30PIN) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,710 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 480 บาท

Panel LCD
select Note from advice_co_th.price where code='A0042358'
Panel 14.1'' For Laptop (LCD 30PIN) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128669'
Panel 14.1'' For Laptop (LCD 30PIN) (LP141WX3 (TL)
(N1)) 'Rebuilt' 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 180 บาท

Touch
select Note from advice_co_th.price where code='A0104017'
แผ่น Touch Screen For ACER V5 15.6'' 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,600 บาท
ประหยัด 310 บาท

Panel All in one
select Note from advice_co_th.price where code='A0135969'
Panel All In One 18.5'' (LCD 30PIN)
(M185BGE-L23) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122708'
Panel All In One 18.5'' (LCD 30PIN)
(JB185JX002) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129151'
Panel All In One 19.5'' (LCD 30PIN)
(M195FGE-L20) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117480'
Panel All In One 20.0'' (LCD 30PIN)
(LTM200KT10) Sumsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 420 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121272'
Panel All In One 20.0'' (LCD 30PIN)
(LTM200KT12) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121273'
Panel All In One 20.0'' (LCD 30PIN)
(M200HJJ-L20) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,270 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107657'
Panel All In One 21.5'' (LCD 30PIN)
(M215HJJ-L30) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132775'
Panel All In One 21.5'' (LCD 30PIN)
(M215HTN01.1) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131302'
Panel All In One 23.0'' (LCD 30PIN)
(LTM230HT11) Sumsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131303'
Panel All In One 23.0'' (LCD 30PIN)
(LTM230HT01) Sumsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132799'
Panel All In One 23.6'' (LCD 30PIN)
(M236HNJ-L55) Innolux 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,910 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 380 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132800'
Panel All In One 23.8'' (LCD 30PIN)
(LM238WF5-SSA1) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133353'
Panel All In One 23.8'' (LCD 30PIN)
(LTM238HL06) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134311'
Panel All In One 20.0'' (LED 30PIN)
(LM200WD03-TLC7) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,500 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134308'
Panel All In One 23.0'' (LED 30PIN)
(LTM230HT12) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134310'
Panel All In One 23.8'' (LED 30PIN)
(LM238WF2-SLK3) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134309'
Panel All In One 23.0'' (LED 30PIN)
(LM230WF9-SSA3) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 650 บาท