เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023546' GROUP BY pri.code order by pri.Url Antivirus / Internet Security
พบสินค้า 14 รายการ
Antivirus
select Note from advice_co_th.price where code='A0132432'
Kaspersky Antivirus (1Devices)
-
570 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132982'
Kaspersky Antivirus (1Devices) Renewal
-
235 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064500'
ESET NOD32 Antivirus (1Devices)
-
630 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133042'
Kaspersky Antivirus (3Devices)
-
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133058'
Kaspersky Antivirus (3Devices) Renewal
-
780 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 40 บาท

Internet Security
select Note from advice_co_th.price where code='A0132942'
Kaspersky Internet Security
(1Devices)
-
805 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132983'
Kaspersky Internet Security
(1Devices) Renewal
-
505 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095949'
ESET Internet Security (1Devices)
-
810 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133057'
Kaspersky Internet Security
(3Devices)
-
1,605 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133043'
Kaspersky Internet Security
(3Devices) Renewal
-
1,045 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 55 บาท

Total Security
select Note from advice_co_th.price where code='A0133754'
Kaspersky Total Security
(1Devices)
-
940 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134329'
Kaspersky Total Security
(1Devices) Renewal
-
705 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133059'
Kaspersky Total Security
(3Devices)
-
1,795 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133044'
Kaspersky Total Security
(3Devices) Renewal
-
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 70 บาท