เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022154' GROUP BY pri.code order by pri.Url Scanner / FAX
พบสินค้า 16 รายการ
FAX
select Note from advice_co_th.price where code='A0092806'
CANON FAX-L170
ประกัน 1 ปี
10,590 บาท
รวม VAT แล้ว
11,790 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073865'
BROTHER FAX-2950
ประกัน 1 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,550 บาท
ประหยัด 550 บาท

Scanner BROTHER
select Note from advice_co_th.price where code='A0130430'
BROTHER DS-640
ประกัน 1 ปี
3,540 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130431'
BROTHER DS-740D
ประกัน 1 ปี
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122926'
BROTHER ADS-1200
ประกัน 1 ปี
8,700 บาท
รวม VAT แล้ว
9,000 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119485'
BROTHER ADS-1700W
ประกัน 1 ปี
10,700 บาท
รวม VAT แล้ว
11,300 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110089'
BROTHER ADS-2200
ประกัน 1 ปี
15,100 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098473'
BROTHER ADS-2400N
ประกัน 1 ปี
20,500 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 3,400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132131'
BROTHER SDX1200
ประกัน 1 ปี
13,800 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,100 บาท

Scanner CANON
select Note from advice_co_th.price where code='A0118913'
CANON Lide 300
ประกัน 1 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085611'
CANON IMAGE FORMULA DR-F120
ประกัน 1 ปี
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
15,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117510'
CANON DR-C225 II
ประกัน 1 ปี
18,700 บาท
รวม VAT แล้ว
19,100 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122645'
CANON DR-C225W II
ประกัน 1 ปี
19,700 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098476'
CANON DR-C240
ประกัน 1 ปี
25,300 บาท
รวม VAT แล้ว
27,000 บาท
ประหยัด 1,700 บาท

Scanner FUJITSU
select Note from advice_co_th.price where code='A0135934'
FUJITSU FJS-1120N
ประกัน 1 ปี
9,100 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 3,800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123548'
FUJITSU Fi-7140
ประกัน 1 ปี
18,000 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 900 บาท