เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024517' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker Bluetooth
พบสินค้า 77 รายการ
Speaker 2.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138704' and sp.pic_type='s'
(2.0) SAAG ROCKET (D70BT) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138712' and sp.pic_type='s'
(2.0) LECOO SOUND BAR DS102 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138711' and sp.pic_type='s'
(2.0) LECOO SOUND BAR DS101 BLUETOOTH RGB
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133761' and sp.pic_type='s'
(2.0) LENOVO SOUND BAR L101 BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137079' and sp.pic_type='s'
(2.0) FANTECH RUMBLE (GS204) BLUETOOTH RGB
ประกัน 2 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท

Speaker 1.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128096' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128097' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128098' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137039' and sp.pic_type='s'
(1.0) MD-TECH (SP-19) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132959' and sp.pic_type='s'
(1.0) MD-TECH (SP-19) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128187' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128188' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Balck
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128189' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128751' and sp.pic_type='s'
(1.0) Sound Bar GENIUS (100) USB Black
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136283' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG534) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136284' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG534) BLUETOOTH Camouflage
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132273' and sp.pic_type='s'
(1.0) WESDAR (K15) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124282' and sp.pic_type='s'
(1.0) WESDAR (K26) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125017' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. SOUND BAR
(M-2019) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125014' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. SOUND BAR
(M-2019) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122369' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P101) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122370' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P101) BLUETOOTH Grey
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122371' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P101) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122372' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P101) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122373' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P103) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122374' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P103) BLUETOOTH Grey
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122375' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P103) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122376' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P103) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136703' and sp.pic_type='s'
(1.0) XIAOMI (XMI-BHR4802GL) Mi Portable BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
699 บาท
ประหยัด 99 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126084' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M16P) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136701' and sp.pic_type='s'
(1.0) XIAOMI (XMI-QBH4195GL) Mi Outdoor BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136702' and sp.pic_type='s'
(1.0) XIAOMI (XMI-QBH4197GL) Mi Outdoor BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128079' and sp.pic_type='s'
(1.0) WESDAR (K32) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128762' and sp.pic_type='s'
(1.0) CREATIVE MUVO PLAY BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128761' and sp.pic_type='s'
(1.0) CREATIVE MUVO PLAY BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110783' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999A) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126088' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999X) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113194' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999C) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109090' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M100) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136967' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL GO 3 BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136965' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBLGO 3 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136969' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL GO 3 BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136966' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL GO 3 BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109089' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M100) BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109094' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095652' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M16A) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117247' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999D) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135315' and sp.pic_type='s'
(1.0) DOPE (XL) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075461' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M16D) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135314' and sp.pic_type='s'
(1.0) DOPE (BOOM X) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136970' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CLIP 4 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136972' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CLIP 4 BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136973' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CLIP 4 BLUETOOTH Black/Orange
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136971' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CLIP 4 BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126087' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20S) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095193' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20C) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
2,620 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128384' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20V) BLUETOOTH RGB
ประกัน 1 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109091' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20B) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
3,460 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107033' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M200) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
3,650 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123397' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20X) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136960' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL FLIP 5 BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113198' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M7000IP) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
4,330 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113199' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M7000IP) BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
4,330 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113201' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M7000IS) BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
4,450 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136693' and sp.pic_type='s'
(1.0) DOPE (Karaoke Gen2) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
4,200 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135364' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK 510 MS BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136961' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CHARGE 4 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136962' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CHARGE 4 BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136963' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CHARGE 4 BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136964' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CHARGE 4 BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136976' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL PULSE BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136977' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL PULSE BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135366' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK 710 MS+ BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
10,090 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136974' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL XTREME 3 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136975' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL XTREME 3 BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136978' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL BOOM BOX 2 BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
15,000 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 2,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135367' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK 810 MS BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
21,700 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 2,800 บาท