เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025019' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset Bluetooth & Wireless
พบสินค้า 9 รายการ
ASAKI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139186' and sp.pic_type='s'
HeadPhone Bluetooth ASAKI
(A-K6912) White
ประกัน 1 ปี
189 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139187' and sp.pic_type='s'
HeadPhone Bluetooth ASAKI
(A-K6912) Black
ประกัน 1 ปี
189 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 100 บาท

JBL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135908' and sp.pic_type='s'
HeadPhone Wireless JBL (Tune 700BT) White
ประกัน 1 ปี
2,399 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 591 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135812' and sp.pic_type='s'
HeadPhone Wireless JBL (Tune 700BT) Black
ประกัน 1 ปี
2,399 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 591 บาท

MD-TECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128191' and sp.pic_type='s'
HeadPhone Bluetooth MD-TECH
(BT5) White
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128190' and sp.pic_type='s'
HeadPhone Bluetooth MD-TECH
(BT5) Black
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 70 บาท


OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131379' and sp.pic_type='s'
HeadPhone Bluetooth OKER
(BT-1625) White
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131381' and sp.pic_type='s'
HeadPhone Bluetooth OKER
(BT-1625) Pink
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131380' and sp.pic_type='s'
HeadPhone Bluetooth OKER
(BT-1625) Black
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 110 บาท