เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024133' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset Bluetooth & Wireless
พบสินค้า 8 รายการ
JBL
select Note from advice_co_th.price where code='A0135908'
JBL หูฟังไร้สาย (สีขาว) รุ่น Tune 700B
T
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135814'
JBL หูฟังไร้สาย (สีแดงอมส้ม) รุ่น Tune
700BT
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135812'
JBL หูฟังไร้สาย (สีดำ) รุ่น Tune 700BT
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135813'
JBL หูฟังไร้สาย (สีฟ้า) รุ่น Tune 700B
T
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 500 บาท

OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0131379'
Headphone BLUETOOTH OKER
(BT-1625) White
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131381'
Headphone BLUETOOTH OKER
(BT-1625) Pink
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131380'
Headphone BLUETOOTH OKER
(BT-1625) Black
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131382'
Headphone BLUETOOTH OKER
(BT-1625) Blue
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 105 บาท