เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023319' GROUP BY pri.code order by pri.Url LED TV
พบสินค้า 9 รายการ
TV 32'' LED
select Note from advice_co_th.price where code='A0128424'
LED TV 32'' LG (32LM550)
ประกัน 1 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123148'
LED TV 32'' SAMSUNG (UA32N4003)
ประกัน 1 ปี
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134421'
LED TV 32'' SAMSUNG Smart TV
(32T4300)
ประกัน 1 ปี
6,090 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 200 บาทขาแขวน TV & Accessories
select Note from advice_co_th.price where code='A0130433'
ขาแขวน TV/Plasma 26'' to 55'' (ปรับโยกได้)
-
680 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130432'
ขาแขวน TV/Plasma 26'' to 65''
-
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0081528'
ขาแขวน TV/Plasma 32'' to 60''
-
350 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130434'
ขาแขวน TV/Plasma 40'' to 80''
-
380 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 70 บาท


TV 55'' LED
select Note from advice_co_th.price where code='A0132361'
LED TV 55'' LG Smart TV (55UN7200) 4K
ประกัน 1 ปี
12,590 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131356'
LED TV 55'' SAMSUNG Smart TV
(UA55TU7000KXXT) 4K
ประกัน 1 ปี
13,490 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 500 บาท