เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023324' GROUP BY pri.code order by pri.Url LED TV
พบสินค้า 8 รายการ
TV 55'' LED
select Note from advice_co_th.price where code='A0137397'
LED TV 55'' LG Smart TV (55UN7300) 4K
ประกัน 1 ปี
15,500 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 400 บาท

TV 65'' LED
select Note from advice_co_th.price where code='A0137400'
LED TV 65'' SAMSUNG Smart TV
(65AU7700) 4K
ประกัน 1 ปี
22,100 บาท
รวม VAT แล้ว
23,000 บาท
ประหยัด 900 บาท

TV 70'' LED
select Note from advice_co_th.price where code='A0134070'
LED TV 70'' LG Smart TV (70UN7300) 4K
ประกัน 1 ปี
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
29,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

ขาแขวน TV & Accessories
select Note from advice_co_th.price where code='A0130433'
ขาแขวน TV/Plasma 26'' to 55'' (ปรับโยกได้)
-
670 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130432'
ขาแขวน TV/Plasma 26'' to 65''
-
260 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0081528'
ขาแขวน TV/Plasma 32'' to 60''
-
345 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130434'
ขาแขวน TV/Plasma 40'' to 80''
-
300 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136869'
Remote Voice Control AIR MOUSE Glink
(GLA020)
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 70 บาท