เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023319' GROUP BY pri.code order by pri.Url LED TV
พบสินค้า 11 รายการ
TV 32'' LED
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128424' and sp.pic_type='s'
LED TV 32'' LG Smart TV (32LM550)
ประกัน 1 ปี
7,190 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 400 บาท


TV 50'' LED
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139299' and sp.pic_type='s'
LED TV 50'' SAMSUNG Smart TV
(50AU7700) 4K
ประกัน 1 ปี
16,200 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 700 บาท

TV 55'' LED
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137399' and sp.pic_type='s'
LED TV 55'' SAMSUNG Smart TV
(55AU7700) 4K
ประกัน 1 ปี
19,100 บาท
รวม VAT แล้ว
19,500 บาท
ประหยัด 400 บาท

TV 65'' LED
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137400' and sp.pic_type='s'
LED TV 65'' SAMSUNG Smart TV
(65AU7700) 4K By Order
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

TV 70'' LED
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134070' and sp.pic_type='s'
LED TV 70'' LG Smart TV (70UN7300) 4K
ประกัน 1 ปี
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
29,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

TV 75'' LED
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139293' and sp.pic_type='s'
LED TV 75'' SAMSUNG Smart TV
(75AU8000) 4K
ประกัน 1 ปี
34,300 บาท
รวม VAT แล้ว
35,500 บาท
ประหยัด 1,200 บาท

ขาแขวน TV & Accessories
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130433' and sp.pic_type='s'
ขาแขวน TV/Plasma 26'' to 55'' (ปรับโยกได้)
-
660 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130432' and sp.pic_type='s'
ขาแขวน TV/Plasma 26'' to 65''
-
260 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0081528' and sp.pic_type='s'
ขาแขวน TV/Plasma 32'' to 60''
-
345 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130434' and sp.pic_type='s'
ขาแขวน TV/Plasma 40'' to 80''
-
300 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136869' and sp.pic_type='s'
Remote Voice Control AIR MOUSE Glink
(GLA020)
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 75 บาท