เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023289' GROUP BY pri.code order by pri.Url Optical Disk Drive (ODD)
พบสินค้า 17 รายการ
N/B DVD RW SATA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069514' and sp.pic_type='s'
Tray DVD Drive For HDD N/B
(HD9503-SS) 9.5mm
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069513' and sp.pic_type='s'
Tray DVD Drive For HDD N/B
(HD1203-SS) 12.7mm.
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113697' and sp.pic_type='s'
N/B DVD RW SATA 8X LITE-ON (DU-8AESH) 9.5mm.
(B/P)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063598' and sp.pic_type='s'
N/B DVD RW SATA 8X LITE-ON (DS-8ACSH) 12.7mm.
(B/P)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท

DVD RW SATA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0028490' and sp.pic_type='s'
DVD RW SATA 24X LITE-ON (iHAS124)
(B/P)
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0023856' and sp.pic_type='s'
DVD RW SATA 24X LITE-ON (iHAS324)
(Box)
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087302' and sp.pic_type='s'
DVD RW SATA 24X ASUS (24D5MT)
(B/P)
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 55 บาท

EXT DVD RW
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112834' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW Neo (DV201T-BLK) Black
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134931' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW GARETHAN
(GE-DW30B) USB 3.0 Black
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092777' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW Neo (DV309T) USB 3.0 Silver
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087587' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW 8X LITE-ON
(eBAU108) White
ประกัน 1 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063602' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW 8X LITE-ON
(eBAU108) Black
ประกัน 1 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046467' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW 8X ASUS (08D2S-U) Lite White
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046699' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW 8X ASUS (08D2S-U) Lite Black
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130098' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW ASUS (SDRW-08U9M-U) Gold
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127458' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW ASUS (SDRW-08U9M-U) Black
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133977' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim Blu-ray RW Asus
(SBW-06D5H-U) Black
ประกัน 1 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 350 บาท