เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023289' GROUP BY pri.code order by pri.Url Optical Disk Drive (ODD)
พบสินค้า 20 รายการ
N/B DVD RW SATA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069514'
Tray DVD Drive For HDD N/B
(HD9503-SS) 9.5mm
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069513'
Tray DVD Drive For HDD N/B
(HD1203-SS) 12.7mm.
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072697'
Tray DVD Drive For HDD For Mac
(เครื่องMac)
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113697'
N/B DVD RW SATA 8X LITE-ON (DU-8AESH) 9.5mm.
(B/P)
ประกัน 1 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063598'
N/B DVD RW SATA 8X LITE-ON (DS-8ACSH) 12.7mm.
(B/P)
ประกัน 1 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 35 บาท

DVD RW (Rebuilt)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050547'
DVD RW SATA 22X Hitachi Re
(B/P)
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0024859'
N/B DVD RW (IDE) Re 12.7mm. .
ประกัน 1 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039724'
N/B DVD RW SATA 8X Re 12.7mm.
(B/P)
ประกัน 1 ปี Rebuilt
530 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069628'
N/B DVD RW SATA 8X Re 9.5mm.
(Slim)
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 30 บาท

DVD RW SATA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0028490'
DVD RW SATA 24X LITE-ON (iHAS124)
(B/P)
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023856'
DVD RW SATA 24X LITE-ON (iHAS324)
(Box)
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087302'
DVD RW SATA 24X ASUS (24D5MT)
(B/P)
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054619'
DVD RW SATA 24X ASUS (24D5MT)
(Box)
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

EXT DVD RW
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112834'
ExtSlim DVD RW Neo (DV201T-BLK) Black
ประกัน 1 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063602'
ExtSlim DVD RW 8X LITE-ON
(eBAU108) Black
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087587'
ExtSlim DVD RW 8X LITE-ON
(eBAU108) White
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046699'
ExtSlim DVD RW 8X Asus (08D2S-U) Lite Black
ประกัน 1 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046467'
ExtSlim DVD RW 8X Asus (08D2S-U) Lite White
ประกัน 1 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092776'
ExtSlim DVD RW Neo (DV309T) USB 3.0 Black
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092777'
ExtSlim DVD RW Neo (DV309T) USB 3.0 Silver
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 30 บาท