เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022596' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming Desktop PC
พบสินค้า 11 รายการ
Gaming Desktop PC MSI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132408'
Desktop MSI Codex 3 8SA-410TH
ประกัน 3 ปี
19,290 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129342'
Desktop MSI Codex S 8RB-010TH
ประกัน 3 ปี
20,990 บาท
รวม VAT แล้ว
22,990 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129341'
Desktop MSI Trident 3 8SI-438TH
ประกัน 3 ปี
26,490 บาท
รวม VAT แล้ว
28,990 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111150'
Desktop MSI Vortex G25 8RD-012TH
ประกัน 2 ปี
48,040 บาท
รวม VAT แล้ว
51,990 บาท
ประหยัด 3,950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131089'
Desktop MSI Trident A 9SC-827TH
ประกัน 3 ปี
50,360 บาท
รวม VAT แล้ว
55,000 บาท
ประหยัด 4,640 บาท

Gaming Desktop PC ASUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130960'
PC Asus ROG GL10DH-TH019T
(Iron Gray)
-
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130961'
PC Asus ROG GL10DH-TH017T
(Iron Gray)
-
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131263'
PC Asus ROG G15DH-TH008T
(Star Black)
-
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131264'
PC Asus ROG G15DH-TH011T
(Star Black)
-
40,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131265'
PC Asus ROG G35DX-TH009T
(Star Black)
-
51,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131266'
PC Asus ROG G35DX-TH007T
(Star Black)
-
65,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป