เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024164' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Charger
พบสินค้า 87 รายการ
CABLE USB TO IPHONE (Lightning)
select Note from advice_co_th.price where code='A0133221'
Cable Lightning To 3.5mm Charging Audio Adapter 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
237 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 32 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127797'
Cable Lightning To 3.5mm Audio
(TS-E123) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135000'
Cable USB To Lightning (15CM,Boost Charge) 'BELKIN' Black By Order 2 วัน
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0077917'
Cable USB To Lightning (1M,AL05-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135717'
Cable USB To Lightning (1M,WDC-093) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112415'
Cable USB To Lightning (1M,AP04-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115032'
Cable USB To Lightning (1M/AP04-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133959'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133960'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133961'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133962'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Grey by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113591'
Cable USB To Lightning (1M,S21) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113592'
Cable USB To Lightning (1M,S21) 'ELOOP' Blue
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095924'
Cable USB To Lightning (1M,KINGKONG) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095925'
Cable USB To Lightning (1M,KINGKONG) 'WK' Gray
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095926'
Cable USB To Lightning (1M,KINGKONG) 'WK' Gold
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095927'
Cable USB To Lightning (1M,KINGKONG) 'WK' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134998'
Cable USB To Lightning (1M,Boost Charge) 'BELKIN' Black
ประกัน 2 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 225 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134999'
Cable USB To Lightning (1M,Boost Charge) 'BELKIN' White
ประกัน 2 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 225 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127801'
Cable USB To Lightning (1.2M,AL17-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127376'
Cable USB To Lightning (1.2M,AL14-1200) 'PISEN' Light Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127377'
Cable USB To Lightning (1.2M,AL14-1200) 'PISEN' Dark Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122875'
Cable USB To Lightning (1.5M,AL12-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122876'
Cable USB To Lightning (1.5M,AL12-1500) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083390'
Cable USB To Lightning (3M,AL02-3000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134997'
Cable USB To Lightning (3M,Double Nylon) 'BELKIN' White
ประกัน 2 ปี
775 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 215 บาท

CABLE USB TO MICRO USB
select Note from advice_co_th.price where code='A0117758'
Cable USB To Micro USB (0.8M,MU01-800) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096629'
Cable USB To Micro USB (0.8M,MU01-800) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135716'
Cable USB To Micro USB (1M,WDC-093) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133963'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Black by ELOOP
ประกัน 1 ปี
41 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 74 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133964'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
41 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 74 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133965'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
41 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 74 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133967'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
41 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 74 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133966'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Gray by ELOOP
ประกัน 1 ปี
41 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 74 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113589'
Cable USB To Micro USB (1M,S12) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 74 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113593'
Cable USB To Micro USB (1M,S22) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
74 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113595'
Cable USB To Micro USB (1M,S22) 'ELOOP' Blue
ประกัน 1 ปี
74 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117664'
Cable USB To Micro USB (1M,S42) 'ELOOP' Gold
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095930'
Cable USB To Micro USB (1M,KINGKONG) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095931'
Cable USB To Micro USB (1M,KINGKONG) 'WK' Gray
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102621'
Cable USB To Micro USB (1M,KINGKONG) 'WK' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135002'
Cable USB To Micro USB (1M,Boost Charge) 'BELKIN' White By Order 2 วัน
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129626'
Cable USB To Micro USB (1.2M/MU18-1200) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129627'
Cable USB To Micro USB (1.2M/MU18-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103324'
Cable USB To Micro USB (1.5M,MU01-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098222'
Cable USB To Micro USB (1.5M,MU01-1500) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077908'
Cable USB To Micro USB (3M,MU02-3000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE USB TO Type-C
select Note from advice_co_th.price where code='A0125216'
Cable USB To Type-C (1M,WDC-072) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135719'
Cable USB To Type-C (1M,WDC-093) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136708'
Cable USB To Type-C (1M,XMI-BHR4422GL) 'MI' White
ประกัน 1 ปี
98 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 21 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133968'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133972'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Black by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133969'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133970'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Grey by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119769'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Gray
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119767'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119768'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Gold
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119770'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136627'
Cable USB To Type-C Ultra Fast
(1M,LS-TC09-1200) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136626'
Cable USB To Type-C Ultra Fast
(1M,LS-TC09-1200) 'PISEN' Red
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127802'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC14-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127805'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC14-1200) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127379'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC23-1200) 'PISEN' Light Blue
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127378'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC23-1200) 'PISEN' Dark Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE TYPE-C TO TYPE-C
select Note from advice_co_th.price where code='A0134345'
Cable Type-C To Type-C (1M,LS-TC05) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134878'
Cable Type-C To Type-C (1M,LS-TC05) 'PISEN' Red
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134570'
Cable Type-C To Type-C (1M,MUF72ZA/A) 'APPLE' White
ประกัน 2 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 95 บาท

CABLE TYPE-C TO IPHONE (Lightning)
select Note from advice_co_th.price where code='A0134595'
Cable Type-C To Lightning
(1M,3A,CL-PD-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
138 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 11 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130648'
Cable Type-C To Lightning
(1M,3A PD,PCL03-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130649'
Cable Type-C To Lightning
(1M,3A PD,PCL03-1000) 'PISEN' Red
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136707'
Cable Type-C to Lightning
(1M, XMI-BHR4421GL) 'MI' White
ประกัน 1 ปี
299 บาท
รวม VAT แล้ว
369 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134994'
Cable Type-C To Lightning
(1M,2.4A) 'BELKIN' Black
ประกัน 2 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
685 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134995'
Cable Type-C To Lightning
(1M,2.4A) 'BELKIN' White
ประกัน 2 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
685 บาท
ประหยัด 210 บาท

CABLE 3 in 1 / 5 in 1
select Note from advice_co_th.price where code='A0136717'
Cable Charger 3in1 (1.5M,WDC-124) 'WK' Red
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 71 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136718'
Cable Charger 3in1 (1.5M,WDC-124) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 71 บาท

Cable Lightning TO HDMI
select Note from advice_co_th.price where code='A0135523'
Cable Lightning To HDMI+VGA ONTEN OTN-7585C
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท

CABLE OTG USB OTHER
select Note from advice_co_th.price where code='A0101284'
Cable OTG For Micro USB (GL-OTG2,10CM) 'GLINK' Black
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083824'
Cable OTG For Smartphone / Tablet
(OG01-150,15CM) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 30 บาท

CONNECTION KIT
select Note from advice_co_th.price where code='A0132070'
Cable HDTV For IPhone,Android,Type C
(1M) Red
ประกัน 1 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135530'
Cable HDTV For IPhone,Android ONTEN OTN-7562A
ประกัน 1 ปี
259 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 21 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120629'
Cable HDTV For IPhone,Android
(1M,GL-011) Black
ประกัน 1 ปี
269 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099491'
Cable HDTV For IPhone,Android
(2M,A5-08) Silver
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099490'
Cable HDTV For IPhone,Android
(2M,A5-08) Gold
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135531'
Cable HDTV For Micro,Type-C ONTEN OTN-7559S
ประกัน 1 ปี
339 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082235'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'WECAST'
(C2)
ประกัน 1 ปี
399 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121377'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'WECAST'
(E8)
ประกัน 1 ปี
399 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082255'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'WECAST'
(E3)
ประกัน 1 ปี
799 บาท
รวม VAT แล้ว
849 บาท
ประหยัด 50 บาท