เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024153' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Charger
พบสินค้า 87 รายการ
Cable USB To Micro USB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117758' and sp.pic_type='s'
0.8M Cable USB To Micro USB PISEN
(MU01-800) Black
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096629' and sp.pic_type='s'
0.8M Cable USB To Micro USB PISEN
(MU01-800) White
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133964' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB ORSEN
(S32) White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133966' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB ORSEN
(S32) Gray by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133965' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB ORSEN
(S32) Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133967' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB ORSEN
(S32) Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135716' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB WK
(WDC-093) Black
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138646' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB WK
(WDC-136) Black
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138647' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB WK
(WDC-136) Black
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137381' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB WK
(WDC-128) Silver
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129626' and sp.pic_type='s'
1.2M Cable USB To Micro USB PISEN
(MU18-1200) Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129627' and sp.pic_type='s'
1.2M Cable USB To Micro USB PISEN
(MU18-1200) White
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103324' and sp.pic_type='s'
1.5M Cable USB To Micro USB PISEN
(MU01-1500) Black
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098222' and sp.pic_type='s'
1.5M Cable USB To Micro USB PISEN
(MU01-1500) White
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077908' and sp.pic_type='s'
3M Cable USB To Micro USB PISEN
(MU02-3000) White
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 70 บาท

Cable USB To Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136708' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C MI
(XMI-BHR4422GL) White
ประกัน 6 เดือน
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133972' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C ORSEN
(S33) Black by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133968' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C ORSEN
(S33) White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133970' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C ORSEN
(S33) Grey by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133969' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C ORSEN
(S33) Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133971' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C ORSEN
(S33) Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135719' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C WK
(WDC-093) Black
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138650' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C WK
(WDC-136) Black
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138651' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C WK
(WDC-136) Red
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137383' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C WK
(WDC-128) Silver
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119769' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C WK
(KINGKONG) Gray
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119768' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C WK
(KINGKONG) Gold
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119770' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C WK
(KINGKONG) Rose Gold
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136627' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C PISEN Ultra Fast
(LS-TC09-1200) Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136626' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Type-C PISEN Ultra Fast
(LS-TC09-1200) Red
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127379' and sp.pic_type='s'
1.2M Cable USB To Type-C PISEN
(TC23-1200) Light Blue
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 34 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137498' and sp.pic_type='s'
1.5M Cable USB To Type-C PISEN
(LTC01-1500) White
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 34 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138259' and sp.pic_type='s'
1.8M Cable USB To Type-C BELKIN
(MIXIT) White
ประกัน 2 ปี
309 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 36 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138410' and sp.pic_type='s'
2M Cable USB To Type-C PISEN
(LT-TC09-2000) White
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138411' and sp.pic_type='s'
2M Cable USB To Type-C PISEN
(LT-TC09-2000) Blue
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138412' and sp.pic_type='s'
3M Cable USB To Type-C PISEN
(LS-TC09-3000) Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138257' and sp.pic_type='s'
3M Cable USB To Type-C BELKIN
(MIXIT) Black
ประกัน 2 ปี
359 บาท
รวม VAT แล้ว
445 บาท
ประหยัด 86 บาท

Cable USB To IPHONE (Lightning)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135000' and sp.pic_type='s'
15cm Cable USB To IPHONE BELKIN
(Boost Charge) Black
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133958' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE ORSEN
(S31) Black by ELOOP
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133959' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE ORSEN
(S31) White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133960' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE ORSEN
(S31) Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133962' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE ORSEN
(S31) Grey by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133961' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE ORSEN
(S31) Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138648' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE WK
(WDC-136) Black
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138649' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE WK
(WDC-136) Silver
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077917' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE PISEN
(AL05-1000) White
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115032' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE PISEN
(AP04-1000) White
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112415' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE PISEN
(AP04-1000) Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134998' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE BELKIN
(Boost Charge) Black
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134999' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE BELKIN
(Boost Charge) White
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137287' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE APPLE
(MXLY2ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127801' and sp.pic_type='s'
1.2M Cable USB To IPHONE PISEN
(AL17-1200) White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127377' and sp.pic_type='s'
1.2M Cable USB To IPHONE PISEN
(AL14-1200) Dark Blue
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122875' and sp.pic_type='s'
1.5M Cable USB To IPHONE PISEN
(AL12-1500) Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122876' and sp.pic_type='s'
1.5M Cable USB To IPHONE PISEN
(AL12-1500) White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137708' and sp.pic_type='s'
2M Cable USB To IPHONE PISEN
(LT-AL01-2000) White
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137729' and sp.pic_type='s'
2M Cable USB To IPHONE BELKIN
(Boost Charge) Black
ประกัน 2 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137728' and sp.pic_type='s'
2M Cable USB To IPHONE BELKIN
(Boost Charge) White
ประกัน 2 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137289' and sp.pic_type='s'
2M Cable USB To IPHONE APPLE
(MD819ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083390' and sp.pic_type='s'
3M Cable USB To IPHONE PISEN
(AL02-3000) White
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137730' and sp.pic_type='s'
3M Cable USB To IPHONE BELKIN
(Boost Charge) Black
ประกัน 2 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134997' and sp.pic_type='s'
3M Cable USB To IPHONE BELKIN
(Double Nylon) White
ประกัน 5 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 340 บาท

Cable USB To 3in1
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136717' and sp.pic_type='s'
1.5M Cable USB To 3in1 WK
(WDC-124) Red
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136718' and sp.pic_type='s'
1.5M Cable USB To 3in1 WK
(WDC-124) Black
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 40 บาท

Cable Adaptor Lightning
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133221' and sp.pic_type='s'
Cable Adaptor Lightning To Lightning + Audio PISEN
(LS-CY-E001) White
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138255' and sp.pic_type='s'
Cable Adaptor Lightning To Audio Adapter APPLE White
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท

Cable TYPE-C To TYPE-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134345' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To Type-C PISEN
(LS-TC05-1000) Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134878' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To Type-C PISEN
(LS-TC05-1000) Red
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134570' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To Type-C APPLE
(MUF72ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138543' and sp.pic_type='s'
2M Cable Type-C To Type-C PISEN
(LS-TC05-2000) Black
ประกัน 1 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 41 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137765' and sp.pic_type='s'
2M Cable Type-C To Type-C APPLE
(MLL82ZP/A) White
ประกัน 1 ปี
689 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 1 บาท

Cable TYPE-C To IPHONE (Lightning)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134595' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To IPHONE PISEN
(3A,CL-PD-1000) White
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130648' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To IPHONE PISEN
(3A-PD,PCL03-1000) Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136707' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To IPHONE MI
(XMI-BHR4421GL) White
ประกัน 6 เดือน
269 บาท
รวม VAT แล้ว
369 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134994' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To IPHONE BELKIN
(Boost Charge) Black
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134995' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To IPHONE BELKIN
(Boost Charge) White
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137288' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To IPHONE APPLE
(MX0K2FE/A) White
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138849' and sp.pic_type='s'
1.2M Cable Type-C To IPHONE WK
(3A,WDC-108) White
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 34 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138409' and sp.pic_type='s'
2M Cable Type-C To IPHONE PISEN
(LS-CLPD05-2000) Black
ประกัน 1 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 51 บาท

Cable OTG To USB Other
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101284' and sp.pic_type='s'
10CM Cable OTG To Micro USB GLINK
(GL-OTG2) Black
ประกัน 90 วัน
20 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101285' and sp.pic_type='s'
10CM Cable OTG To Type-C GLINK
(GL-OTG1) Black
ประกัน 90 วัน
25 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083824' and sp.pic_type='s'
15CM Cable OTG To Micro USB PISEN PISEN
(OG01-150) White
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118411' and sp.pic_type='s'
15CM Cable OTG To Type-C PISEN
(MU11-150) White
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 40 บาท

Connection Kit
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099491' and sp.pic_type='s'
2M Cable HDTV For IPHONE,ANDROID
(A5-08) Silver
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099490' and sp.pic_type='s'
2M Cable HDTV For IPHONE,ANDROID
(A5-08) Gold
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082235' and sp.pic_type='s'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver WECAST
(C2)
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121377' and sp.pic_type='s'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver WECAST
(E8)
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 45 บาท