เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023456' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Charger
พบสินค้า 80 รายการ
CHARGER FOR IPHONE BELKIN
select Note from advice_co_th.price where code='A0077642'
Cable USB To Lightning (1.2M,F8J144bt04) 'BELKIN' White By Order 3 วัน
ประกัน 2 ปี
699 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0075806'
Cable USB To Lightning (1.2M,F8J144bt04) 'BELKIN' Silver By Order 3 วัน
ประกัน 2 ปี
699 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0075804'
Cable USB To Lightning (1.2M,F8J144bt04) 'BELKIN' Gold By Order 3 วัน
ประกัน 2 ปี
699 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0100028'
Cable USB To Lightning (1.2M,Dura Tek,F8J207bt04) 'BELKIN' Silver By Order 3 วัน
ประกัน 5 ปี
799 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0100026'
Cable USB To Lightning (1.2M,Dura Tek,F8J207bt04) 'BELKIN' Black By Order 3 วัน
ประกัน 5 ปี
799 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0100027'
Cable USB To Lightning (1.2M,Dura Tek,F8J207bt04) 'BELKIN' Gold By Order 3 วัน
ประกัน 5 ปี
799 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129936'
Cable USB To Lightning (1.2M,Mixit Dura Tek,F8J236bt04) 'BELKIN' White By Order 3 วัน
ประกัน 5 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129938'
Cable USB To Lightning (3M,Mixit Dura Tek,F8J236bt10) 'BELKIN' Black By Order 3 วัน
ประกัน 5 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129934'
Cable Type-C To Lightning
(1.2M,Boost Charge,F8J239bt04) 'BELKIN' White By Order 3 วัน
ประกัน 5 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129933'
Cable Type-C To Lightning
(1.2M,Boost Charge,F8J239bt04) 'BELKIN' Black By Order 3 วัน
ประกัน 5 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129941'
Cable Type-C To Lightning
(1.2M,DuraTek,F8J243bt04) 'BELKIN' White By Order 3 วัน
ประกัน 5 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129940'
Cable Type-C To Lightning
(1.2M,DuraTek,F8J243bt04) 'BELKIN' Black By Order 3 วัน
ประกัน 5 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

CABLE CHARGER USB TO C WK
select Note from advice_co_th.price where code='A0119769'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Gray
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119767'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119768'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Gold
-
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119770'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130823'
Cable USB To Type-C (1M,WDC-107) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท

CHARGER FOR IPHONE , MICRO JOYROOM
select Note from advice_co_th.price where code='A0124477'
Cable USB To Lightning (1M,JR-S118,Fast) 'JOYROOM'
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 5 บาท

CABLE CHARGER USB TO C PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0127369'
Cable USB To Type-C (1M,LTC01-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113851'
Cable USB To Type-C (1M,LTC01-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127802'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC14-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127805'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC14-1200) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129771'
Cable USB To Type-C (1M,TC10-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127379'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC23-1200) 'PISEN' Light Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127378'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC23-1200) 'PISEN' Dark Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129918'
Cable USB To Type-C (1M,TC10-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
149 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133219'
Cable USB To Type-C Ultra Fast
(1.2M,HW01-12TC) 'PISEN' Red
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133220'
Cable USB To Type-C Ultra Fast
(1.2M,HW01-12TC) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE CHARGER TYPE-C PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0134595'
Cable Type-C To Lightning
(1M,3A,CL-PD-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130648'
Cable Type-C To Lightning
(1M,3A PD,PCL03-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130649'
Cable Type-C To Lightning
(1M,3A PD,PCL03-1000) 'PISEN' Red
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134345'
Cable Type-C To Type-C (1M,LS-TC05) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE USB TO MICRO USB ELOOP
select Note from advice_co_th.price where code='A0133963'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Black by Eloop
ประกัน 1 ปี
54 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133964'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' White by Eloop
ประกัน 1 ปี
54 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133966'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Gray by Eloop
ประกัน 1 ปี
54 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133967'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Red by Eloop
ประกัน 1 ปี
54 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113600'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ELOOP' Gray
ประกัน 1 ปี
54 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113588'
Cable USB To Micro USB (1M,S12) 'ELOOP' White
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113589'
Cable USB To Micro USB (1M,S12) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113593'
Cable USB To Micro USB (1M,S22) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113595'
Cable USB To Micro USB (1M,S22) 'ELOOP' Blue
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121654'
Cable USB To Micro USB (1M,S42) 'ELOOP' Pink
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117664'
Cable USB To Micro USB (1M,S42) 'ELOOP' Gold
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 34 บาท

CABLE CHARGER USB TO C ELOOP/ORSEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0133969'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Brown by Eloop
ประกัน 1 ปี
64 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133971'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Red by Eloop
ประกัน 1 ปี
64 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133972'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Black by Eloop
ประกัน 1 ปี
64 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 25 บาท

CABLE USB TO MICRO USB PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0117758'
Cable USB To Micro USB (MU01-800) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096629'
Cable USB To Micro USB (MU01-800) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103324'
Cable USB To Micro USB (1.5M,MU01-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098222'
Cable USB To Micro USB (1.5M,MU01-1500) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129626'
Cable USB To Micro USB (1.2M/MU18-1200) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129627'
Cable USB To Micro USB (1.2M/MU18-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 24 บาท

CABLE CHARGER FOR IPHONE ELOOP & ORSEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0117663'
Cable USB To Lightning (1M,S41) 'ELOOP' Gold
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133958'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Black by Eloop
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
69 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133959'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' White by Eloop
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
69 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133960'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Brown by Eloop
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
69 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133961'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Red by Eloop
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
69 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133962'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Grey by Eloop
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
69 บาท
ประหยัด 20 บาท

CABLE CHARGER FOR IPHONE WK
select Note from advice_co_th.price where code='A0130818'
Cable USB To Lightning (1M,WDC-079) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095924'
Cable USB To Lightning (1M/KINGKONG) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095927'
Cable USB To Lightning (1M,KINGKONG) 'WK' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท

CONNECTION KIT
select Note from advice_co_th.price where code='A0132070'
Cable HDTV For iPhone,Android,Type C
(1M) Red
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099491'
Cable HDTV For iPhone,Android
(2M,A5-08) Silver
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099490'
Cable HDTV For iPhone,Android
(2M,A5-08) Gold
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082235'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'WECAST'
(C2)
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121377'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'WECAST'
(E8)
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082255'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'WECAST'
(E3)
ประกัน 1 ปี
794 บาท
รวม VAT แล้ว
849 บาท
ประหยัด 55 บาท

CABLE CHARGER FOR IPHONE PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0077917'
Cable USB To Lightning (1M,AL05-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
79 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096628'
Cable Lightning To 3.5 AUX Audio
(1.5M/YP05) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112415'
Cable USB To Lightning (1M,AP04-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 29 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115032'
Cable USB To Lightning (1M/AP04-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 29 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122875'
Cable USB To Lightning (1.5M,AL12-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122876'
Cable USB To Lightning (1.5M,AL12-1500) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127376'
Cable USB To Lightning (1.2M,AL14-1200) 'PISEN' Light Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127377'
Cable USB To Lightning (1.2M,AL14-1200) 'PISEN' Dark Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083390'
Cable USB To Lightning (3M,AL02-3000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133221'
Cable Lightning To 3.5mm Audio and Charger
(LS-CY-E001) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
239 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127797'
Cable Lightning To 3.5mm Audio
(TS-E123) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 34 บาท

OTG USB OTHER
select Note from advice_co_th.price where code='A0101286'
Cable OTG For 5Pin (10cm,GL-OTG3) 'GLINK' Black
ประกัน 1 ปี
29 บาท
รวม VAT แล้ว
49 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083824'
Cable OTG For Smartphone / Tablet
(OG01-150,15CM) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 30 บาท