เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024153' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Charger
พบสินค้า 16 รายการ
Cable USB To Micro USB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096629' and sp.pic_type='s'
0.8M Cable USB To Micro USB PISEN
(MU01-800) White
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141205' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB BLL
(BLL9026) White
ประกัน 1 ปี
18 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 27 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141204' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB BLL
(BLL9026) Black
ประกัน 1 ปี
18 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 42 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138647' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB WK
(WDC-136) White
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133963' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB ORSEN
(S32) Black by ELOOP
ประกัน 1 ปี
44 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 31 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133965' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB ORSEN
(S32) Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
44 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 31 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133966' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB ORSEN
(S32) Gray by ELOOP
ประกัน 1 ปี
44 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 31 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133967' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB ORSEN
(S32) Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
44 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 31 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133964' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB ORSEN
(S32) White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
44 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 31 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137380' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB WK
(WDC-128) Black
ประกัน 1 ปี
76 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 34 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135002' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To Micro USB BELKIN CAB005bt1MWH
(Boost Charge) White
ประกัน 2 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 71 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141209' and sp.pic_type='s'
1.2M Cable USB To Micro USB BLL
(BLL9063) Black
ประกัน 1 ปี
42 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 33 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098222' and sp.pic_type='s'
1.5M Cable USB To Micro USB PISEN
(MU01-1500) White
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 43 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103324' and sp.pic_type='s'
1.5M Cable USB To Micro USB PISEN
(MU01-1500) Black
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 43 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137511' and sp.pic_type='s'
3M Cable USB To Micro USB WK
(WDC-092) Black
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077908' and sp.pic_type='s'
3M Cable USB To Micro USB PISEN
(MU02-3000) White
ประกัน 1 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 46 บาท