เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024157' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Charger
พบสินค้า 5 รายการ
Cable Type-C To Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143780' and sp.pic_type='s'
1.2M Cable Type-C To Type-C PISEN
(LH-TC02-1200) White
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147929' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To Type-C REMAX
(RC-172c) Silver
ประกัน 1 ปี
148 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 52 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145134' and sp.pic_type='s'
1.8M Cable Type-C To Type-C PISEN
(1.8M,DM-TC02-1800) Blue
ประกัน 1 ปี
181 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 59 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145135' and sp.pic_type='s'
1.8M Cable Type-C To Type-C PISEN
(1.8M,DM-TC02-1800) Grey
ประกัน 1 ปี
181 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 59 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142775' and sp.pic_type='s'
2M Cable Type-C To Type-C SGEAR
(CAB-CC001-2M-BK) Black
ประกัน 2 ปี
206 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 94 บาท