เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024162' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Charger
พบสินค้า 4 รายการ
Cable Type-C To IPhone (Lightning)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134595' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To IPHONE PISEN
(CL-PD-1000) White
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 51 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134995' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To IPHONE BELKIN
(Boost Charge) White
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145136' and sp.pic_type='s'
1.8M Cable Type-C To IPHONE PISEN
(DM-TC10-1800) Blue
ประกัน 1 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 71 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145137' and sp.pic_type='s'
1.8M Cable Type-C To IPHONE PISEN
(DM-TC10-1800) Grey
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 70 บาท