เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024164' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Charger
พบสินค้า 24 รายการ
Cable USB To IPHONE (Lightning)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135000' and sp.pic_type='s'
15cm Cable USB To IPHONE BELKIN CAA001bt0MBK
(Boost Charge) Black
ประกัน 2 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141202' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE BLL
(BLL9026) Black
ประกัน 1 ปี
24 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 16 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141203' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE BLL
(BLL9026) White
ประกัน 1 ปี
24 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 16 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138648' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE WK
(WDC-136) Black
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138649' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE WK
(WDC-136) White
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133958' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE ORSEN
(S31) Black by ELOOP
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133960' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE ORSEN
(S31) Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133962' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE ORSEN
(S31) Grey by ELOOP
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133961' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE ORSEN
(S31) Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133959' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE ORSEN
(S31) White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077917' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE PISEN
(AL05-1000) White
ประกัน 1 ปี
92 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 33 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137378' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE WK
(WDC-128) Black
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115032' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE PISEN
(AP04-1000) White
ประกัน 1 ปี
102 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112415' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE PISEN
(AP04-1000) Black
ประกัน 1 ปี
107 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134998' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE BELKIN
(Boost Charge) Black
ประกัน 2 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134999' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE BELKIN
(Boost Charge) White
ประกัน 2 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141208' and sp.pic_type='s'
1.2M Cable USB To IPHONE BLL
(BLL9063) Black
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122875' and sp.pic_type='s'
1.5M Cable USB To IPHONE PISEN
(APL12-1500) Black
ประกัน 1 ปี
124 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 46 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122876' and sp.pic_type='s'
1.5M Cable USB To IPHONE PISEN
(APL12-1500) White
ประกัน 1 ปี
124 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 46 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137512' and sp.pic_type='s'
2M Cable USB To IPHONE WK
(WDC-092) Black
ประกัน 1 ปี
76 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 49 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137708' and sp.pic_type='s'
2M Cable USB To IPHONE PISEN
(LT-AL01-2000) White
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 31 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139424' and sp.pic_type='s'
2M Cable USB To IPHONE PISEN
(LT-AL01-2000) Purple
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 31 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138408' and sp.pic_type='s'
2M Cable USB To IPHONE PISEN
(LT-AL01-2000) Blue
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 31 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083390' and sp.pic_type='s'
3M Cable USB To IPHONE PISEN
(AL02-3000) White
ประกัน 1 ปี
154 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 46 บาท