เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025809' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Charger
พบสินค้า 5 รายการ
Cable Adaptor
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139189' and sp.pic_type='s'
Cable Adapter Lightning To HDMI + Charging MAGIC
(A5-10) White
ประกัน 1 ปี
232 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 68 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133221' and sp.pic_type='s'
Cable Adapter Lightning To Lightning + Audio PISEN
(LV-H06) White
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120632' and sp.pic_type='s'
Cable Adapter Lightning To HDMI+VGA GLINK
(GL-010) White
ประกัน 1 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143173' and sp.pic_type='s'
Cable Adapter Type-C To Audio Adapter BELKIN
(NPA004btBK) Black
ประกัน 2 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143174' and sp.pic_type='s'
Cable Adapter Type-C To Audio & Charge Adapter BELKIN
(F7U081btBLK) Black
ประกัน 2 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 300 บาท