เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023491' GROUP BY pri.code order by pri.Url Car Charger / Hoder
พบสินค้า 6 รายการ
CAR CHARGER ALL BRAND
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090232'
Car Bluetooth Receiver AUX
(hands-free)
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 50 บาท

CAR CHARGER MAGICTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091949'
2USB Car Charger + Bluetooth & MP3
(BC-06B) 'MAGICTECH' Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 39 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091946'
2USB Car Charger + Bluetooth & MP3
(BC-09) 'MAGICTECH' Black
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 39 บาท

CAR CHARGER ASAKI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092016'
USB Car Charger (A-1C) ASAKI' White
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
59 บาท
ประหยัด 14 บาท

CAR CHARGER PISEN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069620'
1USB Car Charger (TS-D031) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
126 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131679'
2USB Car Charger (TS-C103) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
249 บาท
ประหยัด 24 บาท