เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023487' GROUP BY pri.code order by pri.Url Car Charger / Hoder
พบสินค้า 7 รายการ
CAR CHARGER PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0069620'
Car Charger 1USB (1A,TS-D031) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131679'
Car Charger 2USB (24W,TS-C103) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
259 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 20 บาท

CAR CHARGER MAGICTECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0091949'
2USB Car Charger + Bluetooth & MP3
(BC-06B) 'MAGICTECH' Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 39 บาท

CAR CHARGER WK
select Note from advice_co_th.price where code='A0127709'
Car Charger 1USB + 1USB QC
(3.1A+QC3.0,WP-C19QC3.0) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
174 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127708'
Car Charger 1USB + 1USB QC
(3.1A+QC3.0,WP-C19QC3.0) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
174 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127706'
Car Charger 2USB (3.1A,WP-C19) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 40 บาท

CAR HOLDER
select Note from advice_co_th.price where code='A0136719'
Car Holder 'WK' (WP-U83) Black
-
219 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 80 บาท