เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023487' GROUP BY pri.code order by pri.Url Car Charger / Hoder
พบสินค้า 3 รายการ
CAR CHARGER PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0134881'
Car Charger 1TYPE-C (36W,MF-C04) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
264 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0069620'
Car Charger 1USB (1A,TS-D031) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131679'
Car Charger 2USB (24W,TS-C103) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
269 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 30 บาท