เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023899' GROUP BY pri.code order by pri.Url Small Talk / Bluetooth
พบสินค้า 18 รายการ
SMALL TALK OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0119977'
Small Talk 'OKER' (H-123)
ประกัน 6 เดือน
115 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 75 บาท

SMALL TALK PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0133223'
Small Talk 'PISEN' (AP01) White
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133224'
Small Talk 'PISEN' (AP03) White
(IN-EAR)
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121259'
Small Talk 'PISEN' (C001) Blue
ประกัน 1 ปี
179 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121332'
Small Talk 'PISEN' (C001) Pink
ประกัน 1 ปี
179 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095232'
Small Talk 'PISEN' (Y102) White
(IN-EAR)
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 44 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126352'
Small Talk 'PISEN' (G601Plus) White
(Android/IOS)
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 44 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133780'
Small Talk 'PISEN' (TP01) White
(Type-C)
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 44 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128196'
Small Talk 'PISEN' (G701) White
(Lightning)
ประกัน 1 ปี
681 บาท
รวม VAT แล้ว
735 บาท
ประหยัด 54 บาท

SMALL TALK ASAKI
select Note from advice_co_th.price where code='A0095140'
Small Talk 'ASAKI' (A-K712) White
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090119'
Small Talk 'ASAKI' (A-K638) Blue
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134404'
Small Talk 'ASAKI' (A-K6504MP) White
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134403'
Small Talk 'ASAKI' (A-K6504MP) Black
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074613'
Small Talk 'ASAKI' (A-K619) Gray
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091634'
Small Talk 'ASAKI' (A-K641) Green
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130964'
Small Talk 'ASAKI' (A-K7412MP) Red
ประกัน 1 ปี
219 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130963'
Small Talk 'ASAKI' (A-K7412MP) Blue
ประกัน 1 ปี
219 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130962'
Small Talk 'ASAKI' (A-K7412MP) Black
ประกัน 1 ปี
219 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 20 บาท