เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024406' GROUP BY pri.code order by pri.Url Small Talk / Bluetooth
พบสินค้า 49 รายการ
AirPods APPLE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137846' and sp.pic_type='s'
AirPods APPLE With Wireless Charging Case
(MRXJ2ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
7,151 บาท
ประหยัด 1,261 บาท

APPLE EarPods
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135940' and sp.pic_type='s'
APPLE EarPods with Lightning Connector
ประกัน 1 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 85 บาท

Bluetooth ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135380' and sp.pic_type='s'
True Wireless ACER (FAE-7 Powder Box) White
ประกัน 1 ปี
779 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 211 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135381' and sp.pic_type='s'
True Wireless ACER (FAE-7 Powder Box) Rose gold
ประกัน 1 ปี
779 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 211 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135383' and sp.pic_type='s'
True Wireless ACER (FAE-7 Powder Box) Red
ประกัน 1 ปี
779 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 211 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138716' and sp.pic_type='s'
True Wireless ACER (FAE-70 Airbuds) White
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138715' and sp.pic_type='s'
True Wireless ACER (FAE-62) Silzer Black
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 300 บาท

Bluetooth AMAZFIT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134843' and sp.pic_type='s'
Bluetooth Earphones AMAZFIT
(PowerBuds) Black
ประกัน 1 ปี
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 690 บาท

Bluetooth ASAKI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130415' and sp.pic_type='s'
Bluetooth Earphones ASAKI
(A-K6650) Black
ประกัน 1 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130721' and sp.pic_type='s'
Bluetooth Earphones ASAKI (A-K6901) Black
(IN-EAR)
ประกัน 1 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130419' and sp.pic_type='s'
Bluetooth Earphones ASAKI
(A-K6654) Black
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131735' and sp.pic_type='s'
Bluetooth Earphones ASAKI
(A-K6656) Air Pro White
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 45 บาท

Bluetooth HUAWEI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133886' and sp.pic_type='s'
Bluetooth Earphones HUAWEI
(Freebuds PRO) White
ประกัน 1 ปี
4,529 บาท
รวม VAT แล้ว
5,499 บาท
ประหยัด 970 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133887' and sp.pic_type='s'
Bluetooth Earphones HUAWEI
(Freebuds PRO) Silver Frost
ประกัน 1 ปี
4,529 บาท
รวม VAT แล้ว
5,499 บาท
ประหยัด 970 บาท

Bluetooth JBL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135810' and sp.pic_type='s'
Bluetooth Earphones JBL (Endurance SPRINT) Black
ประกัน 1 ปี
1,599 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 391 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135811' and sp.pic_type='s'
Bluetooth Earphones JBL (Endurance SPRINT) Red
ประกัน 1 ปี
1,599 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 391 บาท

Bluetooth RAPOO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139053' and sp.pic_type='s'
Bluetooth Earphones RAPOO
(S120) Black
ประกัน 1 ปี
469 บาท
รวม VAT แล้ว
529 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139051' and sp.pic_type='s'
Bluetooth Earphones RAPOO
(I100) Black
ประกัน 1 ปี
619 บาท
รวม VAT แล้ว
729 บาท
ประหยัด 110 บาท

Bluetooth XIAOMI MI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134598' and sp.pic_type='s'
Bluetooth Earphones XIAOMI MI
(Lite,BHR4089GL) White
ประกัน 1 ปี
779 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 211 บาท

Small Talk ASAKI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095140' and sp.pic_type='s'
Small Talk ASAKI (A-K712) White
ประกัน 1 ปี
79 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134404' and sp.pic_type='s'
Small Talk ASAKI (A-K6504MP) White
ประกัน 1 ปี
79 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134403' and sp.pic_type='s'
Small Talk ASAKI (A-K6504MP) Black
ประกัน 1 ปี
79 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136682' and sp.pic_type='s'
Small Talk ASAKI (A-DME8102) Doraemon
ประกัน 1 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137572' and sp.pic_type='s'
Small Talk ASAKI (A-DME8100) Doraemon Blue
ประกัน 1 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137571' and sp.pic_type='s'
Small Talk ASAKI (A-DME8100) Doraemon Red
ประกัน 1 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137573' and sp.pic_type='s'
Small Talk ASAKI (A-DME8100) Doraemon Pink
ประกัน 1 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130964' and sp.pic_type='s'
Small Talk ASAKI (A-K7412MP) Red
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130962' and sp.pic_type='s'
Small Talk ASAKI (A-K7412MP) Black
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 40 บาท

Small Talk EGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139589' and sp.pic_type='s'
Small Talk EGA (Type-E1) Red
ประกัน 2 ปี
149 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139590' and sp.pic_type='s'
Small Talk EGA (Type-E3) Black
ประกัน 2 ปี
319 บาท
รวม VAT แล้ว
389 บาท
ประหยัด 70 บาท

Small Talk JBL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139231' and sp.pic_type='s'
Small Talk JBL (T110) White
(IN-EAR)
ประกัน 1 ปี
399 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 91 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135808' and sp.pic_type='s'
Small Talk JBL (T110) Black
(IN-EAR)
ประกัน 1 ปี
399 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 91 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135809' and sp.pic_type='s'
Small Talk JBL (T110) Blue
(IN-EAR)
ประกัน 1 ปี
399 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 91 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135906' and sp.pic_type='s'
Small Talk JBL (Endurance RUN) Black
(IN-EAR)
ประกัน 1 ปี
789 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 201 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135907' and sp.pic_type='s'
Small Talk JBL (Endurance RUN) Red
(IN-EAR)
ประกัน 1 ปี
789 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 201 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139233' and sp.pic_type='s'
Small Talk JBL (Endurance RUN) Yellow
(IN-EAR)
ประกัน 1 ปี
789 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 201 บาท

Small Talk OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135311' and sp.pic_type='s'
Small Talk OKER (H-121) Gold
ประกัน 6 เดือน
75 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119977' and sp.pic_type='s'
Small Talk OKER (H-123) Black
ประกัน 6 เดือน
95 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135313' and sp.pic_type='s'
Small Talk OKER (H-123) Gold
ประกัน 6 เดือน
95 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 90 บาท

Small Talk PISEN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133223' and sp.pic_type='s'
Small Talk PISEN (AP01) White
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133224' and sp.pic_type='s'
Small Talk PISEN (AP03) White
(IN-EAR)
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095232' and sp.pic_type='s'
Small Talk PISEN (Y102) White
(IN-EAR)
ประกัน 1 ปี
239 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126352' and sp.pic_type='s'
Small Talk PISEN (G601Plus) White
(Android/IOS)
ประกัน 1 ปี
269 บาท
รวม VAT แล้ว
309 บาท
ประหยัด 40 บาท

Small Talk PRODA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135015' and sp.pic_type='s'
Small Talk PRODA Wired Yueinl PD-E600) White
(IN-EAR)
ประกัน 1 ปี
59 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 6 บาท

Small Talk WK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125219' and sp.pic_type='s'
Small Talk WK (WI50) Black
ประกัน 1 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125220' and sp.pic_type='s'
Small Talk WK (WI50) White
ประกัน 1 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136251' and sp.pic_type='s'
Small Talk Ear bud WK (Y10) White
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 50 บาท

Small Talk XIAOMI MI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136700' and sp.pic_type='s'
Small talk XIAOMI MI Basic SL (14274) White
(IN-EAR)
ประกัน 6 เดือน
199 บาท
รวม VAT แล้ว
219 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131780' and sp.pic_type='s'
Small talk XIAOMI MI Basic BK (14273) Black
(IN-EAR)
ประกัน 6 เดือน
199 บาท
รวม VAT แล้ว
219 บาท
ประหยัด 20 บาท