เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023496' GROUP BY pri.code order by pri.Url Small Talk / Bluetooth
พบสินค้า 17 รายการ
BLUETOOTH HEADSET
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130415'
Bluetooth Headset 'ASAKI'
(A-K6650) Black
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130416'
Bluetooth Headset 'ASAKI'
(A-K6650) White
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130721'
Bluetooth Headset (In-Ear) 'ASAKI'
(A-K6901) Black
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130417'
Bluetooth Headset (In-Ear) 'ASAKI'
(A-K6900) Black
ประกัน 1 ปี
269 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130418'
Bluetooth Headset (In-Ear) 'ASAKI'
(A-K6900) Rose Gold
ประกัน 1 ปี
269 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 30 บาท

SMALL TALK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098937'
Small Talk (In-Ear) 'HOCO' M1 White
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095140'
Small Talk 'ASAKI' (A-K712) White
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090119'
Small Talk 'ASAKI' (A-K638) Blue
ประกัน 1 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130964'
Small Talk (In-Ear) 'ASAKI'
(A-K7412MP) Red
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133224'
Small Talk In-Ear 'PISEN'
(AP03) White
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121259'
Small Talk 'PISEN' (C001) Blue
ประกัน 1 ปี
179 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121258'
Small Talk 'PISEN' (C001) Red/Black
ประกัน 1 ปี
179 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121332'
Small Talk 'PISEN' (C001) Pink
ประกัน 1 ปี
179 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095232'
Small Talk (In-Ear) 'PISEN'
(Y102) White
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126352'
Small Talk Android/Apple 'PISEN'
(G601Plus) White
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128196'
Small Talk Lightning 'PISEN'
(G701) White
ประกัน 1 ปี
681 บาท
รวม VAT แล้ว
735 บาท
ประหยัด 54 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119977'
Small Talk Earphone 'OKER'
(H-123)
ประกัน 6 เดือน
109 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 30 บาท