เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023550' GROUP BY pri.code order by pri.Url Controller (Joy)
พบสินค้า 20 รายการ
Controller Wireless/Bluetooth
select Note from advice_co_th.price where code='A0119426'
Controller Wireless GAMESIR
(T1S) Black
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119428'
Controller Wireless GAMESIR
(G4S) Black
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,260 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131636'
Controller Wireless GAMESIR
(T4) Pro Black
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท

Controller Analog
select Note from advice_co_th.price where code='A0135114'
Controller Analog OKER (U-706) Black
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090806'
Controller Analog OKER (U-707) IMAC Blue
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084386'
Controller Analog OKER (U-707) IMAC Red
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108529'
Controller Analog OKER (U-306) Black
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136047'
Controller Analog SIGNO GP-801BLK
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130426'
Controller Analog SIGNO GP-680
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130425'
Controller Analog SIGNO XBOX GP-670
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082020'
Controller Analog NUBWO (NJ-34) Black
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090567'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Red
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090570'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Yellow
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090566'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Green
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090565'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096059'
Controller Analog NUBWO (NJ-29) Black
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137874'
Controller Analog EGA (Type-J1) Black
ประกัน 2 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108139'
Controller Analog FANTECH Shooter
(GP-11) Black/Red
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131635'
Controller Analog GAMESIR
(T4W) Black
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 115 บาท

Controller Racing
select Note from advice_co_th.price where code='A0116975'
Controller Gaming Driving Force Shifter Logitech
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท