เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023413' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 85 รายการ
ADVICE
select Note from advice_co_th.price where code='A0123854'
UPS 800VA ADVICE Smart LED
-
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100206'
UPS 800VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123853'
UPS 1000VA ADVICE Smart LED
-
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 340 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100208'
UPS 1000VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132993'
UPS 1200VA ADVICE ULTRASINE
-
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132994'
UPS 1500VA ADVICE ULTRASINE
-
5,280 บาท
รวม VAT แล้ว
5,980 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132995'
UPS 2000VA ADVICE ULTRASINE
-
5,740 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 850 บาท

APC
select Note from advice_co_th.price where code='A0136616'
UPS 700VA APC BVX700LI MS
-
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136615'
UPS 1200VA APC BVX1200LI MS
-
4,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0074354'
UPS 625VA APC BX625CI MS
-
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0105961'
UPS 650VA APC BX650LI MS
-
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135243'
UPS 750VA APC BX750MI MS
-
4,530 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0106038'
UPS 800VA APC BX800LI MS
-
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135242'
UPS 950VA APC BX950MI MS
-
5,470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0106039'
UPS 1100VA APC BX1100LI MS
-
3,460 บาท
รวม VAT แล้ว
3,910 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137565'
UPS 1200VA APC BX1200MI
-
6,230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0046864'
UPS 500VA APC BR500CI AS
-
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137564'
UPS 650VA APC BR650MI
-
5,130 บาท
รวม VAT แล้ว
6,130 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137574'
UPS 1600VA APC BR1600MI
-
13,040 บาท
รวม VAT แล้ว
14,890 บาท
ประหยัด 1,850 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127451'
UPS 1000VA APC SMC1000I 2UC by Order Free Micro SD Card 64GB มูลค่า 220 บาท
-
18,360 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0085156'
UPS 2000VA APC SMC2000I 2U
-
35,980 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132674'
UPS 2200VA APC SMT2200IC by Order Free Micro SD Card 64GB มูลค่า 220 บาท
-
44,620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132069'
UPS 1000VA APC SRC1KI by Order Free Micro SD Card 64GB มูลค่า 220 บาท
-
14,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136300'
UPS 1000VA APC SRV1KI by Order Free Micro SD Card 64GB มูลค่า 220 บาท
-
11,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134522'
UPS 2200VA APC SRT2200XLI by Order Free Micro SD Card 64GB มูลค่า 220 บาท
-
53,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ABLEREX
select Note from advice_co_th.price where code='A0136601'
UPS 800VA ABLEREX 800LSX
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136641'
UPS 1000VA ABLEREX 1000LS LED
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134081'
UPS 1200VA 'ABLEREX' GR1200 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
6,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ETECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0099252'
UPS 800VA ETECH THOR By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099253'
UPS 850VA ETECH THOR By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099254'
UPS 1000VA ETECH THOR By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0056713'
UPS 800VA ETECH ego By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085428'
UPS 850VA ETECH ego By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064494'
UPS 1000VA ETECH ego By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078238'
UPS 1200VA ETECH Grand By Zircon
ประกัน 2 ปี
2,600 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078508'
UPS 1500VA ETECH Grand By Zircon
ประกัน 2 ปี
4,120 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 470 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078509'
UPS 2000VA ETECH Grand By Zircon
ประกัน 2 ปี
4,310 บาท
รวม VAT แล้ว
4,780 บาท
ประหยัด 470 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128927'
UPS 1000VA ETECH eazy IG By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130609'
UPS 1200VA ETECH E-Sport By Zircon
ประกัน 2 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130610'
UPS 1500VA ETECH E-Sport By Zircon
ประกัน 2 ปี
5,040 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130612'
UPS 2000VA ETECH E-Sport By Zircon
ประกัน 2 ปี
5,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,000 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120984'
UPS 2KVA Zircon ZC-UDC By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0120988'
UPS 3KVA Zircon ZC-UDC By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

SYNDOME
select Note from advice_co_th.price where code='A0111174'
UPS 800VA SYNDOME ECO ll 800
-
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0121410'
UPS 800VA SYNDOME ECO ll 800i
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135519'
UPS 1200VA SYNDOME ECO ll 1200
-
3,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129886'
UPS 850VA SYNDOME ATOM 850i
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0087532'
UPS 1000VA SYNDOME ATOM 1000
-
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0071070'
UPS 2000VA SYNDOME ATOM 2000
-
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0070804'
UPS 800VA SYNDOME Premium 800
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0071456'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1000
-
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0071025'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1001
-
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0075534'
UPS 1KVA SYNDOME TE1000
-
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0075535'
UPS 2KVA SYNDOME TE2000
-
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0075536'
UPS 3KVA SYNDOME TE3000
-
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0075537'
UPS 6KVA SYNDOME TE6000 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
69,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0092064'
UPS 1KVA SYNDOME Hercules HE-1K
-
13,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0137258'
UPS 2KVA SYNDOME Hercules HE-2K
-
24,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0137259'
UPS 3KVA SYNDOME Hercules HE-3K
-
29,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0086286'
UPS 1KVA SYNDOME Hercules HE-RT1K
-
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
19,000 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086285'
UPS 2KVA SYNDOME Hercules HE-RT2K By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
24,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

SUN
select Note from advice_co_th.price where code='A0061386'
UPS 800VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108595'
UPS 850VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061387'
UPS 1000VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061532'
UPS 800VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109423'
UPS 850VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061539'
UPS 1000VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079539'
UPS 1200VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,830 บาท
ประหยัด 340 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079540'
UPS 1500VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
4,030 บาท
รวม VAT แล้ว
4,500 บาท
ประหยัด 470 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079541'
UPS 2000VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
4,280 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 470 บาท

SYSTEM
select Note from advice_co_th.price where code='A0020514'
UPS 1000VA SYSTEM By CKT
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,830 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0054828'
UPS 1000VA SYSTEM Bull By CKT
ประกัน 2 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072609'
UPS 1200VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072610'
UPS 1500VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072611'
UPS 2000VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
5,250 บาท
รวม VAT แล้ว
5,950 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072612'
UPS 2500VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
7,200 บาท
รวม VAT แล้ว
8,150 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072613'
UPS 1200VA SYSTEM Sine By CKT
ประกัน 2 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,350 บาท
ประหยัด 660 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072614'
UPS 1500VA SYSTEM Sine By CKT
ประกัน 2 ปี
7,400 บาท
รวม VAT แล้ว
8,350 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099571'
UPS 1KVA SYSTEM H1000 By CKT
ประกัน 2 ปี
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099573'
UPS 3KVA SYSTEM H3000 By CKT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
35,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0095054'
UPS 1KVA SYSTEM S1000 By CKT
ประกัน 2 ปี
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095055'
UPS 2KVA SYSTEM S2000 By CKT
ประกัน 2 ปี
19,750 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 4,150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095056'
UPS 3KVA SYSTEM S3000 By CKT
ประกัน 2 ปี
27,500 บาท
รวม VAT แล้ว
34,000 บาท
ประหยัด 6,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119084'
UPS 6KVA SYSTEM S6000 By CKT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
75,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0119086'
UPS 10KVA SYSTEM S10000 By CKT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
119,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป