เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023417' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 95 รายการ
SYSTEM
select Note from advice_co_th.price where code='A0020514'
1000VA SYSTEM By CKT
ประกัน 2 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,830 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0054828'
1000VA SYSTEM Bull By CKT
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072609'
1200VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072610'
1500VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 530 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072611'
2000VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
5,250 บาท
รวม VAT แล้ว
5,950 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072612'
2500VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
7,200 บาท
รวม VAT แล้ว
8,150 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072613'
1200VA SYSTEM Sine By CKT
ประกัน 2 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,350 บาท
ประหยัด 660 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072614'
1500VA SYSTEM Sine By CKT
ประกัน 2 ปี
7,400 บาท
รวม VAT แล้ว
8,350 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072615'
2000VA SYSTEM Sine By CKT
ประกัน 2 ปี
9,150 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072616'
2500VA SYSTEM Sine By CKT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0099571'
UPS 1KVA SYSTEM H1000 By CKT
ประกัน 2 ปี
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099572'
UPS 2KVA SYSTEM H2000 By CKT
ประกัน 2 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099573'
UPS 3KVA SYSTEM H3000 By CKT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
35,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0095054'
UPS 1KVA SYSTEM S1000 By CKT
ประกัน 2 ปี
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095055'
UPS 2KVA SYSTEM S2000 By CKT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0095056'
UPS 3KVA SYSTEM S3000 By CKT
ประกัน 2 ปี
27,500 บาท
รวม VAT แล้ว
34,000 บาท
ประหยัด 6,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119084'
UPS 6KVA SYSTEM S6000 By CKT
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
75,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0119086'
UPS 10KVA SYSTEM S10000 By CKT
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
119,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

SUN
select Note from advice_co_th.price where code='A0061386'
800VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108595'
850VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061387'
1000VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061532'
800VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109423'
850VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,405 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 215 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061539'
1000VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079539'
1200VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,830 บาท
ประหยัด 340 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079540'
1500VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
4,030 บาท
รวม VAT แล้ว
4,500 บาท
ประหยัด 470 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079541'
2000VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,700 บาท
ประหยัด 460 บาท

SYNDOME
select Note from advice_co_th.price where code='A0111174'
800VA SYNDOME ECO ll 800
-
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0121410'
800VA SYNDOME ECO ll 800i
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0070804'
800VA SYNDOME Premium 800
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129886'
850VA SYNDOME ATOM 850i
-
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071456'
1000VA SYNDOME Premium 1000
-
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0071025'
1000VA SYNDOME Premium 1001
-
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0087532'
1000VA SYNDOME ATOM 1000
-
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135519'
1200VA SYNDOME ECO ll 1200
-
3,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0087526'
1500VA SYNDOME ATOM 1500
-
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0071070'
2000VA SYNDOME ATOM 2000
-
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135948'
1500VA SYNDOME ECO ll 1500
-
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135520'
2200VA SYNDOME ECO ll 2200
-
8,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0075534'
1KVA SYNDOME TE1000
-
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0075535'
2KVA SYNDOME TE2000
-
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0075536'
3KVA SYNDOME TE3000
-
27,700 บาท
รวม VAT แล้ว
29,800 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075537'
6KVA SYNDOME TE-6K (By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
69,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0092064'
1KVA SYNDOME Hercules HE-1K
(By Order)
-
14,300 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 4,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086286'
1KVA SYNDOME Hercules HE-RT1K
-
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
19,000 บาท
ประหยัด 3,300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086285'
2KVA SYNDOME Hercules HE-RT2K
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
34,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0086284'
3KVA SYNDOME Hercules HE-RT3K
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย) ,Free RACK KIT SLIDE L46-60 CM
-
44,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130944'
6KVA SYNDOME Hercules HE-RT6K
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
89,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

APC
select Note from advice_co_th.price where code='A0046865'
500VA APC BK500EI
-
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
3,330 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074354'
625VA APC BX625CI MS
-
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105961'
650VA APC BX650LI MS
-
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135243'
750VA APC BX750MI-MS
-
4,100 บาท
รวม VAT แล้ว
4,530 บาท
ประหยัด 430 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106038'
800VA APC BX800LI MS
-
2,500 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135242'
950VA APC BX950MI-MS
-
5,000 บาท
รวม VAT แล้ว
5,470 บาท
ประหยัด 470 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106039'
1100VA APC BX1100LI MS
-
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,910 บาท
ประหยัด 310 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076054'
1400VA APC BX1400U MS
-
6,040 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046864'
500VA APC BR500CI AS
-
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,540 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0051958'
1500VA APC BR1500GI
-
13,430 บาท
รวม VAT แล้ว
14,430 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132069'
1000VA 'APC' SRC1KI by Order Free F/D 32GB By APC มูลค่า 130 บาท
-
14,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136300'
1000VA 'APC' SRV1KI by Order Free F/D 32GB By APC มูลค่า 130 บาท
-
11,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126298'
1000VA APC SMC1000IC
-
12,680 บาท
รวม VAT แล้ว
16,880 บาท
ประหยัด 4,200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126126'
1500VA APC SMC1500IC
-
16,530 บาท
รวม VAT แล้ว
22,230 บาท
ประหยัด 5,700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127451'
1000VA APC SMC1000I 2UC by Order Free F/D 32GB By APC มูลค่า 130 บาท
-
18,360 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0127239'
1500VA APC SMC1500I 2UC
-
18,710 บาท
รวม VAT แล้ว
23,860 บาท
ประหยัด 5,150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085156'
2000VA APC SMC2000I 2U
-
28,080 บาท
รวม VAT แล้ว
35,980 บาท
ประหยัด 7,900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083341'
2000VA APC SMC2000I
-
20,840 บาท
รวม VAT แล้ว
29,540 บาท
ประหยัด 8,700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092258'
3000VA APC SMC3000I
-
29,310 บาท
รวม VAT แล้ว
38,810 บาท
ประหยัด 9,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134522'
2200VA APC SRT2200XLI by Order Free F/D 32GB By APC มูลค่า 130 บาท
-
53,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132674'
2200VA APC SMT2200IC by Order Free F/D 32GB By APC มูลค่า 130 บาท
-
44,620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

ABLEREX
select Note from advice_co_th.price where code='A0136601'
UPS 800VA 'ABLEREX' 800LSX
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134081'
UPS 1200VA 'ABLEREX' GR1200 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134082'
UPS 1000VA 'ABLEREX' EVO1000 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
11,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

ADVICE
select Note from advice_co_th.price where code='A0123854'
800VA ADVICE Smart LED
-
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100206'
800VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123853'
1000VA ADVICE Smart LED
-
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 290 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100208'
1000VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132993'
1200VA ADVICE ULTRASINE
-
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 490 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132994'
1500VA ADVICE ULTRASINE
-
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 750 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132995'
2000VA ADVICE ULTRASINE
-
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 900 บาท

ETECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0099252'
800VA ETECH THOR 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099254'
1000VA ETECH THOR 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0056713'
800VA ETECH ego 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085428'
850VA ETECH ego 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064494'
1000VA ETECH ego 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078238'
1200VA ETECH Grand 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078508'
1500VA ETECH Grand 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078509'
2000VA ETECH Grand 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
4,330 บาท
รวม VAT แล้ว
4,880 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128927'
1000VA ETECH eazy IG 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130609'
1200VA ETECH E-Sport 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130610'
1500VA ETECH E-Sport 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
5,040 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130612'
2000VA ETECH E-Sport 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120982'
1KVA Zircon ZC-UDC
ประกัน 3 ปี
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120984'
2KVA Zircon ZC-UDC (By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย) Free Solar Ligth มูลค่า 350 บาท
ประกัน 3 ปี
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0120988'
3KVA Zircon ZC-UDC (By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย) Free Solar Ligth มูลค่า 350 บาท
ประกัน 3 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

LINE THAI
select Note from advice_co_th.price where code='A0006555'
1000VA LINE THAI (2 Batterry) By CKT
ประกัน 2 ปี
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 400 บาท