เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023413' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 91 รายการ
ADVICE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123854' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ADVICE Smart LED
-
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100206' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123853' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE Smart LED
-
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100208' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132993' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ADVICE ULTRASINE
-
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132994' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ADVICE ULTRASINE
-
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
5,980 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132995' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ADVICE ULTRASINE
-
5,740 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 850 บาท

APC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136616' and sp.pic_type='s'
UPS 700VA APC BVX700LI MS
-
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138105' and sp.pic_type='s'
UPS 900VA APC BVX900LI MS
-
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,780 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136615' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA APC BVX1200LI MS
-
4,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074354' and sp.pic_type='s'
UPS 625VA APC BX625CI MS
-
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135242' and sp.pic_type='s'
UPS 950VA APC BX950MI MS
-
4,470 บาท
รวม VAT แล้ว
5,470 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137565' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA APC BX1200MI MS
-
6,230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138492' and sp.pic_type='s'
UPS 1600VA APC BX1600MI MS
-
7,870 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138493' and sp.pic_type='s'
UPS 2200VA APC BX2200MI MS
-
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046865' and sp.pic_type='s'
UPS 500VA APC BK500EI
-
3,330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046864' and sp.pic_type='s'
UPS 500VA APC BR500CI AS
-
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137564' and sp.pic_type='s'
UPS 650VA APC BR650MI
-
6,130 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137615' and sp.pic_type='s'
UPS 900VA APC BR900MI
-
6,300 บาท
รวม VAT แล้ว
8,150 บาท
ประหยัด 1,850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137574' and sp.pic_type='s'
UPS 1600VA APC BR1600MI
-
13,640 บาท
รวม VAT แล้ว
14,890 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139315' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SMV1000I-MS
-
8,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,200 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126126' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA APC SMC1500IC
-
22,230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127239' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA APC SMC1500I 2UC
-
22,500 บาท
รวม VAT แล้ว
23,860 บาท
ประหยัด 1,360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114162' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA APC SMC3000RMI2U
-
46,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132674' and sp.pic_type='s'
UPS 2200VA APC SMT2200IC By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
43,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132069' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SRC1KI By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
14,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136300' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SRV1KI By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
11,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133578' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA APC SRV3KI
-
34,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134522' and sp.pic_type='s'
UPS 2200VA APC SRT2200XLI
-
48,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ABLEREX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136601' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ABLEREX 800LSX
ประกัน 3 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134081' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA 'ABLEREX' GR1200 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
6,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ETECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099252' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ETECH THOR By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,275 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099253' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA ETECH THOR By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,510 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099254' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH THOR By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085428' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA ETECH ego By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,395 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064494' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH ego By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078238' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ETECH Grand By Zircon
ประกัน 2 ปี
2,600 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078508' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ETECH Grand By Zircon
ประกัน 2 ปี
4,080 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078509' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ETECH Grand By Zircon
ประกัน 2 ปี
4,310 บาท
รวม VAT แล้ว
4,780 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128927' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH eazy IG By Zircon
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130610' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ETECH E-Sport By Zircon
ประกัน 2 ปี
4,950 บาท
รวม VAT แล้ว
5,300 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130612' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ETECH E-Sport By Zircon
ประกัน 2 ปี
5,200 บาท
รวม VAT แล้ว
5,600 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139432' and sp.pic_type='s'
UPS 1KVA Zircon ZC-MPII By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
12,300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139431' and sp.pic_type='s'
UPS 2KVA Zircon ZC-MPII By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139430' and sp.pic_type='s'
UPS 3KVA Zircon ZC-MPII By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

SYNDOME
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111174' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME ECO ll 800
-
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121410' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME ECO ll 800i
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136868' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME GOLD-800i
-
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135519' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SYNDOME ECO ll 1200
-
3,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135948' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SYNDOME ECO ll 1500
-
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135520' and sp.pic_type='s'
UPS 2200VA SYNDOME ECO ll 2200
-
8,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129886' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SYNDOME ATOM 850i
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087532' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME ATOM 1000
-
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071070' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME ATOM 2000
-
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070804' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Premium 800
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071456' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1000
-
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071025' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1001
-
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075534' and sp.pic_type='s'
UPS 1KVA SYNDOME TE1000
-
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075535' and sp.pic_type='s'
UPS 2KVA SYNDOME TE2000
-
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075536' and sp.pic_type='s'
UPS 3KVA SYNDOME TE3000
-
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075537' and sp.pic_type='s'
UPS 6KVA SYNDOME TE6000 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
69,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075538' and sp.pic_type='s'
UPS 10KVA 'Syndome' TE10000 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
110,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092064' and sp.pic_type='s'
UPS 1KVA SYNDOME Hercules HE-1K
-
13,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137259' and sp.pic_type='s'
UPS 3KVA SYNDOME Hercules HE-3K
-
37,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086286' and sp.pic_type='s'
UPS 1KVA SYNDOME Hercules HE-RT1K
-
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086285' and sp.pic_type='s'
UPS 2KVA SYNDOME Hercules HE-RT2K By Order Free ปลั๊กไฟ PC-63 มูลค่า 590 บาท
-
24,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086284' and sp.pic_type='s'
UPS 3KVA SYNDOME Hercules HE-RT3K
-
43,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

SUN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061386' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061387' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061532' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109423' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061539' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079539' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079540' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,300 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079541' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
4,230 บาท
รวม VAT แล้ว
4,700 บาท
ประหยัด 470 บาท

SYSTEM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0020514' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM By CKT
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,830 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054828' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM Bull By CKT
ประกัน 2 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072609' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072610' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072611' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
5,250 บาท
รวม VAT แล้ว
5,950 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072612' and sp.pic_type='s'
UPS 2500VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
7,200 บาท
รวม VAT แล้ว
8,150 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072613' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SYSTEM Sine By CKT
ประกัน 2 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,350 บาท
ประหยัด 660 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072614' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SYSTEM Sine By CKT
ประกัน 2 ปี
7,400 บาท
รวม VAT แล้ว
8,350 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099571' and sp.pic_type='s'
UPS 1KVA SYSTEM H1000 By CKT
ประกัน 2 ปี
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099572' and sp.pic_type='s'
UPS 2KVA SYSTEM H2000 By CKT
ประกัน 2 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099573' and sp.pic_type='s'
UPS 3KVA SYSTEM H3000 By CKT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
35,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095054' and sp.pic_type='s'
UPS 1KVA SYSTEM S1000 By CKT
ประกัน 2 ปี
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095055' and sp.pic_type='s'
UPS 2KVA SYSTEM S2000 By CKT
ประกัน 2 ปี
19,750 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 4,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095056' and sp.pic_type='s'
UPS 3KVA SYSTEM S3000 By CKT
ประกัน 2 ปี
27,500 บาท
รวม VAT แล้ว
34,000 บาท
ประหยัด 6,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119084' and sp.pic_type='s'
UPS 6KVA SYSTEM S6000 By CKT
ประกัน 1 ปี
54,600 บาท
รวม VAT แล้ว
75,000 บาท
ประหยัด 20,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119086' and sp.pic_type='s'
UPS 10KVA SYSTEM S10000 By CKT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
119,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป