เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023413' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 100 รายการ
ADVICE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123854' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ADVICE Smart LED
-
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100206' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123853' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE Smart LED
-
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100208' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132993' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ADVICE ULTRASINE
-
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,800 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132994' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ADVICE ULTRASINE
-
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132995' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ADVICE ULTRASINE
-
5,740 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 850 บาท

APC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046864' and sp.pic_type='s'
UPS 500VA APC BR500CI AS
-
2,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074354' and sp.pic_type='s'
UPS 625VA APC BX625CI MS
-
2,610 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137564' and sp.pic_type='s'
UPS 650VA APC BR650MI
-
6,230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136616' and sp.pic_type='s'
UPS 700VA APC BVX700LI MS
-
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135243' and sp.pic_type='s'
UPS 750VA APC BX750MI MS
-
4,530 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138105' and sp.pic_type='s'
UPS 900VA APC BVX900LI MS
-
2,830 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137615' and sp.pic_type='s'
UPS 900VA APC BR900MI
-
8,300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135242' and sp.pic_type='s'
UPS 950VA APC BX950MI MS
-
5,470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139315' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SMV1000I MS
-
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127451' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SMC1000I 2UC
-
18,980 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136615' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA APC BVX1200LI MS
-
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137565' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA APC BX1200MI MS
-
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127239' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA APC SMC1500I 2UC
-
24,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138492' and sp.pic_type='s'
UPS 1600VA APC BX1600MI MS
-
8,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137574' and sp.pic_type='s'
UPS 1600VA APC BR1600MI
-
15,110 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085156' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA APC SMC2000I 2U
-
37,160 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138493' and sp.pic_type='s'
UPS 2200VA APC BX2200MI MS
-
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134522' and sp.pic_type='s'
UPS 2200VA APC SRT2200XLI
-
55,020 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136300' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SRV1KI
-
11,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133578' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA APC SRV3KI
-
34,660 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114162' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA APC SMC3000RMI2U
-
48,380 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132069' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SRC1KI By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
15,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132674' and sp.pic_type='s'
UPS 2200VA APC SMT2200IC By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
46,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ABLEREX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134082' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ABLEREX EVO1000 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
16,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

DELTA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142602' and sp.pic_type='s'
UPS 1100VA DELTA MX-Series MX-1100VA
-
12,840 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142603' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA DELTA MX-Series MX-2000VA
-
16,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142605' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA DELTA N-Series N-1000VA
-
16,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142607' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA DELTA N-Series N-3000VA
-
29,960 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142582' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA DELTA RT-Series RT-1K
-
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142583' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA DELTA RT-Series RT-2K
-
32,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142584' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA DELTA RT-Series RT-3K
-
39,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ETECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099252' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ETECH Thor By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0056713' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ETECH ego By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
1,425 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099253' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA ETECH Thor By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085428' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA ETECH ego By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099254' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH Thor By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064494' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH Ego By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128927' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH eazy IG By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078238' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ETECH Grand By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
2,720 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130609' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ETECH E-Sport RGB By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
3,220 บาท
รวม VAT แล้ว
3,600 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078508' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ETECH Grand By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,800 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130610' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ETECH E-Sport RGB By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
5,250 บาท
รวม VAT แล้ว
5,850 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078509' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ETECH Grand By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
4,540 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130612' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ETECH E-Sport RGB By ZIRCON
ประกัน 2 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 500 บาท

SYNDOME
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111174' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Eco ll 800
-
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070804' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Premium 800
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121410' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Eco ll 800i
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136868' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME GOLD-800i
-
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129886' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SYNDOME Atom 850i
-
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071456' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1000
-
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141653' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Eco ll 1000
-
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071025' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1001
-
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087532' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Atom 1000
-
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092064' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Hercules HE-1K
-
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075534' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME TE1000
-
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142282' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Hercules HE-RT-1K-IOT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135519' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SYNDOME Eco ll 1200
-
3,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135948' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SYNDOME Eco ll 1500
-
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087526' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SYNDOME Atom 1500
-
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071070' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME Atom 2000
-
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142186' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME CLAIRE II
-
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075535' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME TE2000
-
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142285' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME Hercules HE-RT-2K-IOT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
36,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135520' and sp.pic_type='s'
UPS 2200VA SYNDOME Eco ll 2200
-
7,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075536' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA SYNDOME TE3000
-
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142286' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA SYNDOME Hercules HE-RT-3K-IOT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
43,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075537' and sp.pic_type='s'
UPS 6000VA SYNDOME TE6000 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
69,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075538' and sp.pic_type='s'
UPS 10000VA SYNDOME TE10000 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
110,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

SUN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061386' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061532' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108595' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109423' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061387' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061539' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,730 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079539' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
2,520 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079540' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
4,270 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079541' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 500 บาท

SYSTEM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0020514' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM By CKT
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,870 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054828' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM Bull By CKT
ประกัน 2 ปี
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
1,940 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095054' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM S1000 By CKT
ประกัน 2 ปี
10,100 บาท
รวม VAT แล้ว
11,300 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099571' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM H1000 By CKT
ประกัน 2 ปี
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095055' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYSTEM S2000 By CKT
ประกัน 2 ปี
19,500 บาท
รวม VAT แล้ว
21,800 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099572' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYSTEM H2000 By CKT
ประกัน 2 ปี
21,500 บาท
รวม VAT แล้ว
23,800 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095056' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA SYSTEM S3000 By CKT
ประกัน 2 ปี
25,200 บาท
รวม VAT แล้ว
28,200 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099573' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA SYSTEM H3000 By CKT
ประกัน 2 ปี
29,500 บาท
รวม VAT แล้ว
34,000 บาท
ประหยัด 4,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119084' and sp.pic_type='s'
UPS 6000VA SYSTEM S6000 By CKT
ประกัน 1 ปี
54,500 บาท
รวม VAT แล้ว
64,000 บาท
ประหยัด 9,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119086' and sp.pic_type='s'
UPS 10000VA SYSTEM S10000 By CKT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
94,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ZIRCON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141581' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ZIRCON Smooth-i
ประกัน 2 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120982' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ZIRCON ZC-UDC
ประกัน 3 ปี
11,050 บาท
รวม VAT แล้ว
12,300 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141582' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ZIRCON Smooth-i
ประกัน 2 ปี
3,230 บาท
รวม VAT แล้ว
4,380 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141590' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ZIRCON PI-1200
ประกัน 2 ปี
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 960 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141584' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ZIRCON Smooth-i
ประกัน 2 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,740 บาท
ประหยัด 1,750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120984' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ZIRCON ZC-UDC
ประกัน 3 ปี
20,200 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 2,700 บาท