เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '023413' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 11 รายการ
ADVICE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123854' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ADVICE Smart LED
-
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100206' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123853' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE Smart LED
-
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100208' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152868' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE S1000
-
10,300 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152804' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE H1000
-
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151571' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ADVICE Smart Plus
-
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132993' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ADVICE Ultrasine
-
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,100 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132994' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ADVICE Ultrasine
-
5,550 บาท
รวม VAT แล้ว
6,550 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132995' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ADVICE Ultrasine
-
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 860 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151572' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ADVICE Smart Plus
-
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 800 บาท