เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '023414' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 20 รายการ
APC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046864' and sp.pic_type='s'
UPS 500VA APC BR500CI AS
-
2,600 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046865' and sp.pic_type='s'
UPS 500VA APC BK500EI
-
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074354' and sp.pic_type='s'
UPS 625VA APC BX625CI MS
-
2,440 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137564' and sp.pic_type='s'
UPS 650VA APC BR650MI
-
5,540 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147848' and sp.pic_type='s'
UPS 650VA APC BV650I MS
-
1,980 บาท
รวม VAT แล้ว
2,380 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136616' and sp.pic_type='s'
UPS 700VA APC BVX700LUI MS
-
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135243' and sp.pic_type='s'
UPS 750VA APC BX750MI MS
-
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138105' and sp.pic_type='s'
UPS 900VA APC BVX900LI MS
-
2,880 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137615' and sp.pic_type='s'
UPS 900VA APC BR900MI
-
7,190 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135242' and sp.pic_type='s'
UPS 950VA APC BX950MI MS
-
4,440 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139315' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SMV1000I MS
-
9,600 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145400' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SRV1KI-E
-
11,300 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085094' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SMC1000I
-
14,300 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137565' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA APC BX1200MI MS
-
6,090 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072886' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA APC SMC1500I
-
20,400 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138492' and sp.pic_type='s'
UPS 1600VA APC BX1600MI MS
-
7,495 บาท
รวม VAT แล้ว
8,550 บาท
ประหยัด 1,055 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137574' and sp.pic_type='s'
UPS 1600VA APC BR1600MI
-
13,700 บาท
รวม VAT แล้ว
16,700 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085156' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA APC SMC2000I 2U
-
40,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138493' and sp.pic_type='s'
UPS 2200VA APC BX2200MI MS
-
8,800 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092258' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA APC SMC3000I
-
34,900 บาท
รวม VAT แล้ว
39,900 บาท
ประหยัด 5,000 บาท