เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '023415' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 13 รายการ
SYNDOME
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136868' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Gold 800i
-
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129886' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SYNDOME Atom 850i
-
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,180 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071456' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1000
-
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071025' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1001
-
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087532' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Atom 1000
-
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151131' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Eco II 1000i
-
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141653' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Eco II 1000
-
2,220 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135519' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SYNDOME Eco II 1200
-
3,415 บาท
รวม VAT แล้ว
3,800 บาท
ประหยัด 385 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152937' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SYNDOME AP1500
-
10,350 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071070' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME Atom 2000
-
6,400 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 590 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075535' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME TE-2K
-
19,355 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 2,545 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135520' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME Eco II 2200
-
5,330 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 660 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075536' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA SYNDOME TE-3K
-
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท