เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '023416' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 9 รายการ
SUN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061386' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SUN Everest
ประกัน 2 ปี
1,305 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061532' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,540 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108595' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SUN Everest
ประกัน 2 ปี
1,315 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109423' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
1,435 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061387' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SUN Everest
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061539' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079539' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
2,970 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079540' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
4,250 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079541' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,030 บาท
ประหยัด 530 บาท