เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024478' GROUP BY pri.code order by pri.Url Stabilizer เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
พบสินค้า 10 รายการ
Zircon
select Note from advice_co_th.price where code='A0086291'
Stabilizer 1000VA KB-Series RL-1000va Zircon
ประกัน 2 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,180 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131745'
Stabilizer HD-RL 2000VA Zircon
ประกัน 2 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
2,000 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137801'
Stabilizer HR1 2000VA Zircon
ประกัน 2 ปี
1,880 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 350 บาท

Scheider
select Note from advice_co_th.price where code='A0135244'
Stabilizer 600VA LS600S-TH Schneider
ประกัน 2 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135245'
Stabilizer 1000VA LS1000S-TH Schneider
ประกัน 2 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 320 บาท

DK
select Note from advice_co_th.price where code='A0102462'
Stabilizer AVR 800VA DK Gray
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102464'
Stabilizer AVR 800VA DK Yellow
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102466'
Stabilizer AVR 1000VA DK Blue
ประกัน 2 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117821'
Stabilizer 8KVA DR-8000 DK By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0117820'
Stabilizer 10KVA DR-10000 DK By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
28,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป