เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024453' GROUP BY pri.code order by pri.Url Battery for UPS
พบสินค้า 23 รายการ
Battery for UPS 9Ah
select Note from advice_co_th.price where code='A0080377'
Battery 9.0Ah 12V MATRIX
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128299'
Battery 9.0Ah 12V OD
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127449'
Battery 9.0Ah 12V SYSTEM By CKT
ประกัน 1 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
635 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079551'
Battery 9.0Ah 12V SYNDOME
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
795 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136621'
Battery UPS APC APCRBC124 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
2,600 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Battery for UPS 7Ah
select Note from advice_co_th.price where code='A0049394'
Battery 7.0Ah 12V MHB By CKT
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099510'
Battery 7.0Ah 12V ETECH
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
455 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094428'
Battery 7.0Ah 12V SYNDOME
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082678'
Battery 7.2Ah 12V ETECH
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0051408'
Battery 7.2Ah 12V ACCU By CKT
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085002'
Battery 7.2Ah 12V CSB GP1272 CSB
ประกัน 2 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128298'
Battery 7.5Ah 12V OD
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0057732'
Battery 7.8Ah 12V MATRIX
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127448'
Battery 7.8Ah 12V SYSTEM By CKT
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135925'
Battery UPS APC APCRBC123 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Battery for UPS 5Ah
select Note from advice_co_th.price where code='A0050466'
Battery 5.4Ah 12V ETECH
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0057468'
Battery 5.5Ah 12V MATRIX
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130439'
Battery 5.5Ah 12V ETECH
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0051409'
Battery 5.5Ah 12V ACCU By CKT
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134140'
Battery 5.0Ah 12V Silm Zircon By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Battery for UPS 10Ah UP
select Note from advice_co_th.price where code='A0089009'
Battery 17Ah 12V CSB-GP12170 CSB
ประกัน 2 ปี
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,880 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133432'
Battery 18Ah 12V Zircon
ประกัน 2 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136280'
Battery UPS APC RBC6 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
5,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป