เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023423' GROUP BY pri.code order by pri.Url Battery for UPS
พบสินค้า 19 รายการ
Battery for UPS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050466'
Battery 5.4Ah 12V ETECH
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0057468'
Battery 5.5Ah 12V MATRIX
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130439'
Battery 5.5Ah 12V ETECH
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127445'
Battery 5.5Ah 12V SYSTEM 'By CKT'
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051409'
Battery 5.5Ah 12V ACCU 'By CKT'
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099510'
Battery 7Ah 12V ETECH
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049394'
Battery 7Ah 12V MHB 'By CKT'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
465 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094428'
Battery 7Ah 12V SYNDOME
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082678'
Battery 7.2Ah 12V ETECH
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051408'
Battery 7.2Ah 12V ACCU 'By CKT'
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085002'
Battery 7.2Ah 12V CSB APC GP1272
ประกัน 2 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128298'
Battery 7.5Ah 12V OD
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0057732'
Battery 7.8Ah 12V MATRIX
( BT005)
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127448'
Battery 7.8Ah 12V SYSTEM 'By CKT'
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128299'
Battery 9Ah 12V OD
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080377'
Battery 9Ah 12V MATRIX
ประกัน 1 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
565 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127449'
Battery 9Ah 12V SYSTEM 'By CKT'
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079551'
Battery 9Ah 12V SYNDOME
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089009'
Battery 17Ah 12V CSB
ประกัน 2 ปี
2,500 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 250 บาท