เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015489' GROUP BY pri.code order by pri.Url DVD & CD Accessories
พบสินค้า 6 รายการ
CD Accessories
select Note from advice_co_th.price where code='A0012068'
ซองใส่แผ่น CD (100/Pack)
-
38 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0047377'
ซองแก้วใส่แผ่น CD (1kg/Pack)
-
122 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 23 บาท

แผ่น DVD
select Note from advice_co_th.price where code='A0120718'
DVD-R RIBEST (50/Pack)
-
255 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120719'
DVD-R RIBEST (50/Pack) Printable
-
275 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 35 บาท

แผ่น CD
select Note from advice_co_th.price where code='A0120716'
CD-R RIBEST (50/Pack)
-
255 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120717'
CD-R RIBEST Printable (50/Pack)
-
265 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 25 บาท