เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023533' GROUP BY pri.code order by pri.Url Converter / Splitter
พบสินค้า 46 รายการ
Converter VGA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048318'
Converter VGA F/F
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065484'
Converter VGA Switch 2 Port
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098161'
Converter VGA TO HDMI AUDIO GLINK GL-009
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088382'
Converter VGA TO HDMI AUDIO Magictech
(MT012)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056253'
Converter VGA TO HDMI AUDIO OKER
(VH022)
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126819'
Converter VGA Extender 100M By UTP CAT5e/6 Magictech
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 80 บาท

Converter AV
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090324'
Converter AV TO HDMI Magictech
(MT015)
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107693'
Converter AV TO VGA Magictech
(MT010)
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Converter Display Prot
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117619'
Converter Mini Display Port TO HDMI UGREEN
(10401)
ประกัน 2 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127280'
Converter Mini Display Port TO HDMI + VGA UGREEN
(20421)
ประกัน 2 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117612'
Converter Display Port TO HDMI UGREEN
(20411)
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124432'
Converter Display Port TO HDMI GLINK
(GL020)
ประกัน 2 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082464'
Converter Display Port TO VGA GLINK
(GL002)
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128285'
Converter Display Port TO VGA UGREEN
(20414)
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Converter DVI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127279'
Converter DVI 24+1 (M) TO HDMI
(F) 'UGREEN' 20124
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Converter Type C
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127276'
Converter Type-C TO USB 3.0 UGREEN
(30155)
ประกัน 2 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124431'
Converter Type-C TO RJ45 GLINK
(GL014)
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132880'
Converter Type-C TO HDMI UGREEN
(70444)
ประกัน 2 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121574'
Converter Type-C TO HDMI &VGA UGREEN
(50505)
ประกัน 2 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130339'
Converter Type-C 5 in1 RAPOO
(XD100) GREY
ประกัน 2 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121568'
Converter Type-C 5 in1 UGREEN
(50209)
ประกัน 2 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128768'
Converter Type-C 9 in1 GLINK
(GL022)
ประกัน 2 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121569'
Converter Type-C 9 in1 UGREEN
(40873)
ประกัน 2 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 480 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131269'
Converter Type-C 11 in1 ORICO
(MC-U111P)
ประกัน 2 ปี
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,570 บาท
ประหยัด 600 บาท

Converter USB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109981'
Converter USB 2.0 TO RJ45 10/100 'ORICO'
(UTJ-U2)
ประกัน 2 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092236'
Converter USB 3.0 TO HDMI Magictech
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092234'
Converter USB 3.0 TO VGA Magictech
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118701'
Converter USB 3.0 TO VGA GLINK
(GL008)
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124429'
Converter USB 3.0 TO RJ45 10/100/1000 GLINK
(GL015)
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109982'
Converter USB 3.0 TO RJ45 10/100/1000 ORICO
(UTJ-U3)
ประกัน 2 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116533'
Converter USB TO Parallel IEEE1284 25Pin GLINK
(GA011)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Converter HDMI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082455'
Converter Micro HDMI TO HDMI
(F) 'GLINK' 2207
ประกัน 1 ปี
73 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078034'
Converter HDMI (F) TO Micro HDMI (M) GLINK
(GL2224)
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082457'
Converter HDMI (M) TO HDMI (F) GLINK
(GL2211)
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077476'
Converter HDMI (F/F) GLINK
(GL2223) ตัวต่อกลาง
ประกัน 1 ปี
28 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096676'
Converter HDMI 4K Repeater
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090322'
Converter HDMI TO AV Magictech
(MT013)
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101854'
Converter HDMI TO VGA White Cable Skyhorse
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101853'
Converter HDMI TO VGA Black Cable Skyhorse
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055194'
Converter HDMI TO VGA AUDIO Cable GLINK
(GL-021)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082463'
Converter HDMI TO VGA AUDIO Cable GLINK
(GL001)
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117613'
Converter HDMI TO VGA AUDIO UGREEN
(40248)
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096673'
Converter HDMI Extender 30M By UTP CAT5e
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126667'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e Magictech
ประกัน 1 ปี
660 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130401'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e/6
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126818'
Converter HDMI Extender Over Ethernet 120M. Magictech
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 220 บาท