เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025093' GROUP BY pri.code order by pri.Url Converter / Splitter
พบสินค้า 97 รายการ
Converter Lightning
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139466' and sp.pic_type='s'
Converter Lightning 6 in 1 ONTEN
(OTN-79591)
ประกัน 2 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 160 บาท

Converter AV
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090324' and sp.pic_type='s'
Converter AV TO HDMI Magictech
(MT015)
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 40 บาท

Converter Display Prot
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135527' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI ONTEN
(OTN-5113)
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138628' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI UGREEN
(40360)
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127280' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI + VGA UGREEN
(20421)
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138266' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display TO HDMI/VGA DOPE
(DP-7823)
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124432' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO HDMI GLINK
(GL020)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082464' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO VGA GLINK
(GL002)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138639' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO VGA UGREEN
(20415)
ประกัน 2 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117612' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO HDMI UGREEN
(20411)
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138267' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO VGA DOPE
(DP-7824DP)
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138268' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO HDMI DOPE
(DP-7822)
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 150 บาท

Converter DVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078033' and sp.pic_type='s'
Converter DVI 24+5 (M) TO VGA
(F) GLINK GL2267
ประกัน 1 เดือน
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078031' and sp.pic_type='s'
Converter DVI 24+5 (F) TO HDMI (M) GLINK
(GL2252)
ประกัน 1 เดือน
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127279' and sp.pic_type='s'
Converter DVI 24+1 (M) TO HDMI (F) UGREEN
(20124)
ประกัน 2 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 45 บาท

Converter HDMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082455' and sp.pic_type='s'
Converter Micro HDMI TO HDMI (F) GLINK
(GL2207)
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139465' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI VGA ONTEN
(OTN-5131B)
ประกัน 2 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137719' and sp.pic_type='s'
Converter Mini HDMI TO VGA (AUDIO) VENTION
(AGABB)
ประกัน 5 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
575 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137255' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA MINI GLINK
(MN108)
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0055194' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA (AUDIO) Cable GLINK
(GL021)
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0068223' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA (AUDIO) Adapter คละสี
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101853' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA Black Cable SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101854' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA White Cable SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090322' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO AV MAGITECH
(MT013)
ประกัน 1 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082463' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA (AUDIO) GLINK GL001
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135535' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA ONTEN
(OTN-7557A)
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138269' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA DOPE
(DP-7824HD)
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117613' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO UGREEN
(40248)
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137549' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA VENTION
(ACKBB) 0.15M
ประกัน 5 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135541' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA BELKIN
(AV10170BT)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077476' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI (F/F) GLINK GL2223
ประกัน 1 เดือน
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136268' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI 2.0 Bi Direction Switch And Splitter 2in1 GLINK
(GL400)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096676' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI 4K Repeater
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138717' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Male to Female Extension Cable Support 4K UGREEN
(10142)
ประกัน 2 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126667' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e MAGITECH
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130401' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e/6
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126818' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Over Extender 120M MAGITECH
ประกัน 1 ปี
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 270 บาท

Converter Type C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135534' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO Display Port ONTEN
(OTN-9528)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100012' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI GLINK
(GL007A)
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135533' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI ONTEN
(OTN-9532)
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132880' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI UGREEN
(70444)
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136228' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI ONTEN
(OTN9175K)
ประกัน 1 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135545' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI BELKIN
(AVC002btBK)
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137745' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI+VGA RAPOO
(XD10V)
ประกัน 2 ปี
660 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121574' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI+VGA UGREEN
(50505)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124431' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN GLINK
(GL014)
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133562' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN TP-LINK
(UE300C)
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135529' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO USB 3.0 ONTEN
(OTN-9130)
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127276' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO USB 3.0 UGREEN
(30155)
ประกัน 2 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137554' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO VGA VENTION
(TDBHB)
ประกัน 5 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
760 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135546' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO VGA BELKIN
(AVC001BTBK)
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137553' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 4 in 1 VENTION
(TFAHB)
ประกัน 5 ปี
1,315 บาท
รวม VAT แล้ว
1,565 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135522' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 ONTEN
(OTN-9573S)
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137767' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in 1 RAPOO
(XD100C)
ประกัน 2 ปี
910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137965' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in 1 ORICO
(MC-U501P)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121568' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 UGREEN
(50209)
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135543' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 BELKIN
(AVC004BTBK)
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135524' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 ONTEN
(OTN-9590B)
ประกัน 1 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137962' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in 1 ORICO
(MC-U601P)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135542' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 8 in1 BELKIN
(F4U092btSGY)
ประกัน 2 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128768' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 9 in1 GLINK
(GL022)
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137552' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 9 in1 VENTION
(THAHB)
ประกัน 5 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121569' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 9 in1 UGREEN
(40873)
ประกัน 2 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138997' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 10 in1 UGREEN
(80133)
ประกัน 2 ปี
1,975 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 615 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131269' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 11 in1 ORICO
(MC-U111P)
ประกัน 2 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Converter USB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092236' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO HDMI MAGITECH
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129903' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO HDMI GLINK
(GL012)
ประกัน 1 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135532' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO HDMI+VGA ONTEN
(OTN-5201B)
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099623' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO IDE/SATA MAGITECH MT-11
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137367' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN MAGITECH
(MT-35)
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117622' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN UGREEN
(20255)
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091222' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN TP-LINK
(UE300)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136267' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO HDMI/VGA GLINK
(GL065)
ประกัน 1 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138786' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 + Type C TO LAN DOPE
(DP-7826)
ประกัน 2 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138148' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO Type-C Black
ประกัน 2 เดือน
20 บาท
รวม VAT แล้ว
29 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138149' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO Type-C Gray
ประกัน 2 เดือน
20 บาท
รวม VAT แล้ว
29 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137210' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO Type-C UGREEN
(50533)
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092234' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO VGA MAGITECH
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118701' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO VGA GLINK
(GL008)
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท

Converter VGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048318' and sp.pic_type='s'
Converter VGA F/F คละสี
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137256' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO AV MINI GLINK
(MN107)
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088382' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI AUDIO MAGITECH
(MT012)
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098161' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI AUDIO GLINK
(GL009)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135526' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI AUDIO ONTEN
(OTN-5138S)
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138265' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI DOPE
(DP-7825)
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130868' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI AUDIO UGREEN
(60814)
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0056253' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI AUDIO OKER
(VH022)
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 90 บาท

Splitter
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099612' and sp.pic_type='s'
กล่องรวมจอ HDMI Switch 3in1 MAGITECH
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099613' and sp.pic_type='s'
กล่องรวมจอ HDMI Switch 5in1 MAGITECH
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099614' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:2 (4K) MAGITECH
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099615' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4 (4K) MAGITECH
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099616' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:8 (4K) MAGITECH
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
810 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099184' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:2
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099185' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:4
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126822' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:4 MAGITECH
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099186' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:8
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126823' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:8 MAGITECH
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 50 บาท