เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023074' GROUP BY pri.code order by pri.Url Network Storage (NAS)
พบสินค้า 16 รายการ
Synology
select Note from advice_co_th.price where code='A0131818'
NAS Synology (DS220+, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
10,090 บาท
รวม VAT แล้ว
10,790 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133160'
NAS Synology (DS420J, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
9,690 บาท
รวม VAT แล้ว
10,790 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131819'
NAS Synology (DS720+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
13,400 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131820'
NAS Synology (DS420+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
14,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131817'
NAS Synology (DS920+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
16,499 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133565'
NAS Synology (DS1621+, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
26,290 บาท
รวม VAT แล้ว
28,990 บาท
ประหยัด 2,700 บาท

Asustor
select Note from advice_co_th.price where code='A0135196'
NAS Asustor (AS-5202T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
10,490 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135197'
NAS Asustor (AS-5304T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
17,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0122991'
NAS Asustor (AS-6404T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
26,500 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท

Qnap
select Note from advice_co_th.price where code='A0133156'
NAS QNAP (TS-230, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
5,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133157'
NAS QNAP (TS-251D-2G, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
9,690 บาท
รวม VAT แล้ว
10,890 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124974'
NAS QNAP (TS-251PLUS-2G, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
14,590 บาท
รวม VAT แล้ว
16,190 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135310'
NAS QNAP (TS-451D2-4G, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
14,000 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132643'
NAS QNAP (TS-431X3-4G, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
18,590 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133158'
NAS QNAP (TS-453D-4G, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
19,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126513'
NAS QNAP (TS-453BT3-8G, Without HDD.) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
40,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป