เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024675' GROUP BY pri.code order by pri.Url Barcode Scanner
พบสินค้า 14 รายการ
เครื่องอ่านบัตรประชาชน
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090728' and sp.pic_type='s'
Smart Card Reader SCRN3300
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134518' and sp.pic_type='s'
Smart Card Reader SCR02
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 95 บาท

Scanner
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138931' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner NEW LAND NLSHR1070
ประกัน 1 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131801' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner NEW LAND HR1150R
ประกัน 1 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0037301' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner OPTICON OPR3201
ประกัน 1 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,360 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077122' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner SYMBOL LS2208
ประกัน 1 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075345' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner HONEYWELL 1250G
ประกัน 1 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085226' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D THREE BOY2804
ประกัน 1 ปี
2,280 บาท
รวม VAT แล้ว
2,630 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131802' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D NEW LAND HR20
ประกัน 1 ปี
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114323' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D YOUJIE HH660 By HONEYWELL
ประกัน 1 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,800 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120837' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D YOUJIE HF600 By HONEYWELL
ประกัน 1 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129590' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D ZEBRA DS2208
ประกัน 5 ปี
2,780 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108031' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner Bluetooth BETER BT-4115
ประกัน 1 ปี
4,210 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 780 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129592' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner Bluetooth 2D CIPHER LAB CIP1564A
ประกัน 1 ปี
8,900 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท