เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024295' GROUP BY pri.code order by pri.Url Barcode Printer
พบสินค้า 7 รายการ
Barcode Printer
select Note from advice_co_th.price where code='A0129725'
Printer Barcode ThreeBoy XP-420B
ประกัน 1 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137065'
Printer Barcode TSC DA210
ประกัน 1 ปี
5,100 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131341'
Printer Barcode Zebra ZD220T
ประกัน 1 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127213'
Printer Barcode TSC TE210
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134782'
Printer Barcode Zebra ZD230T
ประกัน 1 ปี
6,790 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130953'
Printer Barcode TSC TDP-247
ประกัน 1 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,790 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135841'
Mobile Printer Barcode Imotion MP121
ประกัน 1 ปี
9,050 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 850 บาท