เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023765' GROUP BY pri.code order by pri.Url Barcode Printer
พบสินค้า 22 รายการ
Printer Barcode
select Note from advice_co_th.price where code='A0132747'
Printer Barcode Dragon DG411
ประกัน 1 ปี
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,980 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129725'
Printer Barcode ThreeBoy XP-420B
ประกัน 1 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061898'
Printer Barcode TSC DA200
ประกัน 1 ปี
5,100 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071526'
Printer Barcode TSC TTP-244Pro
ประกัน 1 ปี
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127213'
Printer Barcode TSC TE210
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130953'
Printer Barcode TSC TDP-247
ประกัน 1 ปี
8,190 บาท
รวม VAT แล้ว
8,790 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134782'
Printer Barcode Zebra ZD230
ประกัน 1 ปี
7,300 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131341'
Printer Barcode Zebra ZD220
ประกัน 1 ปี
6,050 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135841'
Mobile Printer Barcode Imotion MP121
ประกัน 1 ปี
9,100 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 800 บาท

Printer Slip
select Note from advice_co_th.price where code='A0123320'
Printer Slip ThreeBoy RQ200
(Port USB/LAN)
ประกัน 1 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076812'
Printer Slip Better BT-5890T
ประกัน 1 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 290 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134516'
Printer Slip Better BT-8256
ประกัน 1 ปี
2,900 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058540'
Printer Slip VENUS PRT-058
ประกัน 1 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 290 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104120'
Printer Slip VENUS LG-085X
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
4,030 บาท
รวม VAT แล้ว
4,680 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135916'
Printer Slip Element RW80L
ประกัน 1 ปี
4,030 บาท
รวม VAT แล้ว
4,680 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131804'
Printer Slip HPRT TP805L
ประกัน 1 ปี
4,480 บาท
รวม VAT แล้ว
5,230 บาท
ประหยัด 750 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130390'
Printer Slip EPSON TM-T82X
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129841'
Printer Slip EPSON TM-T82X
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130562'
Printer Slip EPSON TM-T82III
(Port USB/Lan)
ประกัน 1 ปี
9,300 บาท
รวม VAT แล้ว
10,800 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0054381'
Printer Slip EPSON TM-U220A
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064007'
Printer Slip EPSON TM-U220A
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108030'
Printer Slip Better BT-8040BT Bluetooth
ประกัน 1 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 700 บาท