เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015516' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cash Drawer
พบสินค้า 6 รายการ
Cash Drawer
select Note from advice_co_th.price where code='A0069691'
Cash Drawer VENUS CD-410 RJ11
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128757'
Cash Drawer VENUS CD-410 USB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,980 บาท
รวม VAT แล้ว
2,200 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137926'
Cash Drawer Maken MK-420 RJ11
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046246'
Cash Drawer Maken MK-420 USB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137927'
Cash Drawer Maken SK-425 RJ11
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,370 บาท
ประหยัด 240 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067620'
Cash Drawer Maken SK-425 USB
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 340 บาท