เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024788' GROUP BY pri.code order by pri.Url Enclosure / Media Player / Bag
พบสินค้า 22 รายการ
Enclosure M.2 / M-SATA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125856' and sp.pic_type='s'
Enclosure M-SATA v3.0 OKER ST 2319
(Black)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท

Enclosure USB 2.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134939' and sp.pic_type='s'
Enclosure 2.5'' SATA MAGIC TECH MT28 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107095' and sp.pic_type='s'
Enclosure 2.5'' SATA OKER ST-2513
(Red)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107094' and sp.pic_type='s'
Enclosure 2.5'' SATA OKER ST-2513
(Black)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083096' and sp.pic_type='s'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2526
(White)
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท

Enclosure USB 3.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088334' and sp.pic_type='s'
Enclosure 2.5'' SATA v3.0 MAGIC TECH MT36
(Black)
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080310' and sp.pic_type='s'
Enclosure 2.5'' SATA v3.0 OKER 2532
(Red)
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128287' and sp.pic_type='s'
Enclosure 2.5'' SATA v3.0 UGREEN 30847
(Black)
ประกัน 2 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128288' and sp.pic_type='s'
Enclosure 2.5'' SATA v3.0 UGREEN 30848
(Black)
ประกัน 2 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128290' and sp.pic_type='s'
Enclosure 2.5'' SATA v3.1 UGREEN 50743
(Black)
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139391' and sp.pic_type='s'
Enclosure 2.5'' SATA v3.0 ORICO 2526 C3
(Black)
ประกัน 2 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083097' and sp.pic_type='s'
Enclosure 3.5'' SATA v3.0 OKER 3565
(Black)
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083098' and sp.pic_type='s'
Enclosure 3.5'' SATA v3.0 OKER 3565
(Silver)
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102293' and sp.pic_type='s'
Enclosure 3.5'' SATA v3.0 ORICO 3139 U3
(Clear)
ประกัน 2 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 130 บาท

Docking
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134940' and sp.pic_type='s'
Docking 2.5/3.5'' 1Bay MAGIC TECH MT-08
(Black)
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136740' and sp.pic_type='s'
Docking 2.5/3.5" 1Bay ORICO 6619 US3
(Black)
ประกัน 2 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085310' and sp.pic_type='s'
Docking 2.5/3.5'' 2Bay MAGIC TECH MT-05 USB3
(White)
ประกัน 1 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
665 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096528' and sp.pic_type='s'
Docking 2.5/3.5'' 2Bay ORICO 6228 US3
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101274' and sp.pic_type='s'
Docking 2.5/3.5'' 4Bay ORICO 6648US3-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 500 บาท

Bag / Box
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122534' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า HDD 2.5 ORICO PHL 25 (Black)
ประกัน 1 เดือน
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123471' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า HDD 3.5 ORICO PHI 35 (Purple)
ประกัน 1 เดือน
69 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123470' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า HDD 3.5 ORICO PHI-35 (Yellow)
ประกัน 1 เดือน
69 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 11 บาท