เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023895' GROUP BY pri.code order by pri.Url Enclosure / Media Player / Bag
พบสินค้า 19 รายการ
Enclosure USB 2.0
select Note from advice_co_th.price where code='A0134938'
Enclosure 2.5'' SATA Magic Tech MT 27
(Black)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083090'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2526
(Black)
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083092'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2526
(Black)
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083096'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2526
(White)
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท

Enclosure USB 3.0
select Note from advice_co_th.price where code='A0121336'
Enclosure 2.5'' SATA Magic Tech MT 22 USB 3.0
(Blue)
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085302'
Enclosure 2.5'' SATA Magic Tech MT 23 USB 3.0
(Blue)
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084193'
Enclosure 2.5'' SATA Magic Tech MT 23 USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134939'
Enclosure 2.5'' SATA Magic Tech MT 28 USB 3.1 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128287'
Enclosure 2.5'' SATA UGREEN 30847 USB3.0
(Black)
ประกัน 2 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128288'
Enclosure 2.5'' SATA UGREEN 30848 USB3.0
(Black)
ประกัน 2 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088334'
Enclosure 3.5'' SATA Magic Tech MT36 USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096530'
Enclosure 2.5'' SATA ORICO 2538 USB 3.0
(Black)
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102293'
Enclosure 3.5'' SATA ORICO 3139 U3 USB3.0
(Clear)
ประกัน 2 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 130 บาท

Enclosure M-SATA
select Note from advice_co_th.price where code='A0125857'
Enclosure M-SATA OKER ST 2319 USB 3.0
(Silver)
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125856'
Enclosure M-SATA OKER ST-2319 USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 50 บาท

Docking
select Note from advice_co_th.price where code='A0136740'
Docking 2.5/3.5 Sata 1Bay ORICO
(6619 US3) Black
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 210 บาท

Bag / Box
select Note from advice_co_th.price where code='A0123471'
กระเป๋า HDD 3.5 ORICO PHI 35 (Purple)
ประกัน 30 วัน
70 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122534'
กระเป๋า HDD 2.5 ORICO PHL 25 (Black)
ประกัน 30 วัน
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท

Android TV Box
select Note from advice_co_th.price where code='A0137679'
Android Box GMM Z TV Stick
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท