เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015524' GROUP BY pri.code order by pri.Url Enclosure / Media Player / Bag
พบสินค้า 39 รายการ
Enclosure 2.5 USB 2.0
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107094'
Enclosure 2.5'' SATA OKER ST-2513
(Black)
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083090'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2526,USB2
(Black)
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083092'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2526,USB2
(Blue)
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083096'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2526,USB2
(White)
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121336'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-22
(Black)
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121337'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-22
(Blue)
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085302'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23
(Blue)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084193'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23
(Black)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084194'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23
(Red)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท

Enclosure 2.5 USB 3.0
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107636'
Enclosure 2.5 SATA GLINK
(GHD-11) USB3.0 White
ประกัน 1 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107635'
Enclosure 2.5 SATA GLINK
(GHD-11) USB3.0 Black
ประกัน 1 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093142'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2568,USB 3.0
(Blue)
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080308'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2532,USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080309'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2532,USB 3.0
(Yellow)
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080310'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2532,USB 3.0
(Red)
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096529'
Enclosure 2.5'' SATA ORICO 2139U3,USB 3.0
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128287'
Enclosure 2.5'' SATA UGREEN 30847,USB 3.0
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128288'
Enclosure 2.5'' SATA UGREEN 30848,USB 3.0
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131612'
Enclosure 2.5'' SATA UGREEN 50208,USB 3.0
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128290'
Enclosure 2.5'' SATA UGREEN 50743,USB 3.0
ประกัน 2 ปี
359 บาท
รวม VAT แล้ว
409 บาท
ประหยัด 50 บาท

Enclosure 3.5
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088334'
Enclosure 3.5'' SATA Magic Tech MT-36,USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083098'
Enclosure 3.5'' SATA OKER 3565,USB 3.0
(Silver)
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083097'
Enclosure 3.5'' SATA OKER 3565,USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 50 บาท

Enclosure M.2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127388'
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO Silver
ประกัน 2 ปี
1,075 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127387'
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO Blue
ประกัน 2 ปี
1,075 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127389'
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO Black
ประกัน 2 ปี
1,075 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127386'
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO Red
ประกัน 2 ปี
1,075 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122530'
Enclosure M.2 PVM PVM2-C3 ORICO
ประกัน 2 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 190 บาท

Enclosure M-SATA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125856'
Enclosure M-SATA OKER ST-2319,USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
279 บาท
รวม VAT แล้ว
309 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125857'
Enclosure M-SATA OKER ST-2319,USB 3.0
(Silver)
ประกัน 1 ปี
279 บาท
รวม VAT แล้ว
309 บาท
ประหยัด 30 บาท

Android TV Box
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130633'
Android Box HIMEDIA (S500)
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120274'
Android Box HIMEDIA (A5)
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 300 บาท

Bag / Box
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122534'
กระเป๋า HDD 2.5 ORICO PHL-25
ประกัน 30 วัน
115 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122536'
กระเป๋า HDD 2.5 ORICO PHC-25
ประกัน 30 วัน
115 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123471'
กระเป๋า HDD 3.5 ORICO PHI-35 (Purple)
ประกัน 30 วัน
75 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123470'
กระเป๋า HDD 3.5 ORICO PHI-35 (Yellow)
ประกัน 30 วัน
75 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 15 บาท

Docking
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085309'
Docking Magictech 2.5/3.5'' SATA MT-01 USB3
(White)
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085310'
Docking Magictech 2.5/3.5'' SATA MT-05 USB3
(White)
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110683'
Docking ORICO 2.5/3.5'' SATA 2Bay 6629US3-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 100 บาท