เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024644' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bar / Power Inverter
พบสินค้า 41 รายการ
Power Bar 1-2M
select Note from advice_co_th.price where code='A0135952'
Power Bar LUMIRA LS-303 (2M) Pink
ประกัน 3 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130072'
Power Bar LUMIRA LS-303 (2M) White
ประกัน 3 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131561'
Power Bar LUMIRA LS-304 (2M) White
ประกัน 3 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135623'
Power Bar LUMIRA LS-304 (2M) Blue
ประกัน 3 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137811'
Power Bar TOSHINO ECO-32 (2M)
ประกัน 2 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 99 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126659'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) White
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137435'
Power Bar TOSHINO XY-33USB (2M)
ประกัน 2 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128182'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTTO-TS03
(2M)
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 200 บาท

Power Bar 3M
select Note from advice_co_th.price where code='A0137802'
Power Bar TOSHINO CL-33 (3M)
ประกัน 2 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137804'
Power Bar TOSHINO CL-43 (3M)
ประกัน 2 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137806'
Power Bar TOSHINO CL-53 (3M)
ประกัน 2 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128167'
Power Bar ZIRCON ZC-104 (3M) White
ประกัน 3 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 69 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128166'
Power Bar ZIRCON ZC-103/2U
(3M) White
ประกัน 3 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122505'
Power Bar TOSHINO N1-375
(3M) Black
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119923'
Power Bar TOSHINO ET-914 (3M)
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137808'
Power Bar TOSHINO CL-63 (3M)
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
499 บาท
ประหยัด 159 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129787'
Power Bar TOSHINO P4375 (3M) White/Gray
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119924'
Power Bar TOSHINO ET-915 (3M)
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119925'
Power Bar TOSHINO ET-916 (3M)
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132406'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-63
(3M)
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127058'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTNS-TS04
(3M)
ประกัน 3 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127060'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTNS-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127061'
Power Bar PowerConnex PCX-C5PHTB-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0128183'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTTS-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0128184'
Power Bar PowerConnex PCX-PXC5PHTTS-TS08
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131042'
Power Bar PowerConnex PCX-M5PHTCO-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Power Bar 5M
select Note from advice_co_th.price where code='A0137803'
Power Bar TOSHINO CL-35 (5M)
ประกัน 2 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137805'
Power Bar TOSHINO CL-45 (5M)
ประกัน 2 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137807'
Power Bar TOSHINO CL-55 (5M)
ประกัน 2 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128170'
Power Bar ZIRCON ZC-105 (5M)
ประกัน 3 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119927'
Power Bar TOSHINO ET-9145M (5M)
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137809'
Power Bar TOSHINO CL-65 (5M)
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
569 บาท
ประหยัด 199 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119928'
Power Bar TOSHINO ET-9155M (5M)
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129789'
Power Bar TOSHINO P4375 (5M) White
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129786'
Power Bar TOSHINO P3375USB
(5M) White
ประกัน 2 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119929'
Power Bar TOSHINO ET-9165M (5M)
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137242'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-65
(5M)
Life time
510 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131043'
Power Bar PowerConnex PCX-C5PHTNSTS04-5
(5M)
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131044'
Power Bar PowerConnex PCX-C5PHTTSTS05-5
(5M)
ประกัน 3 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Power Bar 10M
select Note from advice_co_th.price where code='A0137810'
Power Bar TOSHINO CL-610 (10M)
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
679 บาท
ประหยัด 239 บาท

Power Inverter
select Note from advice_co_th.price where code='A0084382'
Power Inverter 1500w. DC TO AC
ประกัน 1 ปี
2,730 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 260 บาท