เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015530' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bar / Power Inverter
พบสินค้า 51 รายการ
Power Bar 3M
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131562'
Power Bar Lumira LS-304 (3M)
ประกัน 3 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130076'
Power Bar Lumira LS-405 (3M)
ประกัน 3 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128165'
Power Bar Zircon ZC-103 (3M)
ประกัน 3 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 49 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128167'
Power Bar Zircon ZC-104 (3M)
ประกัน 3 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125695'
Power Bar Zircon ZC-203 (3M)
ประกัน 3 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128168'
Power Bar Zircon ZC-105 (3M)
ประกัน 3 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
339 บาท
ประหยัด 59 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128166'
Power Bar Zircon ZC-103/2U (3M)
ประกัน 3 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126190'
Power Bar TOSHINO N1-375
(3M) White
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122505'
Power Bar TOSHINO N1-375
(3M) Black
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119921'
Power Bar TOSHINO ET-912 (3M)
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119922'
Power Bar TOSHINO ET-913 (3M)
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119923'
Power Bar TOSHINO ET-914 (3M)
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119924'
Power Bar TOSHINO ET-915 (3M)
ประกัน 2 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 205 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119925'
Power Bar TOSHINO ET-916 (3M)
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129790'
Power Bar TOSHINO P4375 (White) 3M
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129787'
Power Bar TOSHINO P4375 (White/Gray) 3M
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129785'
Power Bar TOSHINO P3375USB
(White) 3M
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129783'
Power Bar TOSHINO P3375USB
(White/Gray) 3M
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127058'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTNS-TS04
(3M)
ประกัน 3 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127060'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTNS-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127059'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTSS-TS04
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127061'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTNB-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128183'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTTS-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128184'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTTS-TS08
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128185'
Power Bar PowerConnex PHTNS-TS06UB02
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128186'
Power Bar PowerConnex PHTNS-TS04UB04
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131045'
Power Bar PowerConnex PCX-C5PVTTS-TS12
(3M)
ประกัน 3 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,460 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131042'
Power Bar PowerConnex PCX-M5PHTCO-TS06
(3M) By Order
ประกัน 3 ปี
3,460 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Power Bar 1M - 2M
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130072'
Power Bar Lumira LS-303 (2M)
ประกัน 3 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131561'
Power Bar Lumira LS-304 (2M)
ประกัน 3 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130193'
Power Bar Zircon ZC-204 (2M)
ประกัน 3 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122503'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) Black
ประกัน 2 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126659'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) Whire
ประกัน 2 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 100 บาท

Power Inverter
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0032876'
Power Inverter 500w. DC TO AC
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084382'
Power Inverter 1500w. DC TO AC
ประกัน 1 ปี
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 220 บาท

Power Bar 5M
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130074'
Power Bar Lumira LS-303 (5M)
ประกัน 3 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131563'
Power Bar Lumira LS-304 (5M)
ประกัน 3 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124207'
Power Bar Lumira LS-104 (5M) White
ประกัน 3 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130075'
Power Bar Lumira LS-404 (5M)
ประกัน 3 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130077'
Power Bar Lumira LS-405 (5M)
ประกัน 3 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128169'
Power Bar Zircon ZC-104 (5M)
ประกัน 3 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 59 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128170'
Power Bar Zircon ZC-105 (5M)
ประกัน 3 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119927'
Power Bar TOSHINO ET-9145M 5M
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119928'
Power Bar TOSHINO ET-9155M 5M
ประกัน 2 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119929'
Power Bar TOSHINO ET-9165M 5M
ประกัน 2 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129788'
Power Bar TOSHINO P4375 (White/Gray) 5M
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129789'
Power Bar TOSHINO P4375 (White) 5M
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129786'
Power Bar TOSHINO P3375USB
(White) 5M
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129784'
Power Bar TOSHINO P3375USB
(White/Gray) 5M
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131043'
Power Bar PowerConnex PCX-C5PHTNSTS04-5
(5M)
ประกัน 3 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131044'
Power Bar PowerConnex PCX-C5PHTTSTS05-5
(5M)
ประกัน 3 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,660 บาท
ประหยัด 300 บาท