เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023545' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bar / Power Inverter
พบสินค้า 42 รายการ
Power Inverter
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084382'
Power Inverter 1500w. DC TO AC
ประกัน 1 ปี
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 220 บาท

Power Bar 5M
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130074'
Power Bar Lumira LS-303 (5M)
ประกัน 3 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131563'
Power Bar Lumira LS-304 (5M)
ประกัน 3 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130075'
Power Bar Lumira LS-404 (5M)
ประกัน 3 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130077'
Power Bar Lumira LS-405 (5M)
ประกัน 3 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128169'
Power Bar Zircon ZC-104 (5M)
ประกัน 3 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128170'
Power Bar Zircon ZC-105 (5M)
ประกัน 3 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119927'
Power Bar TOSHINO ET-9145M 5M
ประกัน 2 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119928'
Power Bar TOSHINO ET-9155M 5M
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119929'
Power Bar TOSHINO ET-9165M 5M
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129789'
Power Bar TOSHINO P4375 (White) 5M
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129788'
Power Bar TOSHINO P4375 (White/Gray) 5M
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129786'
Power Bar TOSHINO P3375USB
(White) 5M
ประกัน 2 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131043'
Power Bar PowerConnex PCX-C5PHTNSTS04-5
(5M) By Order
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131044'
Power Bar PowerConnex PCX-C5PHTTSTS05-5
(5M) By Order
ประกัน 3 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Power Bar 3M
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131562'
Power Bar Lumira LS-304 (3M)
ประกัน 3 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130076'
Power Bar Lumira LS-405 (3M)
ประกัน 3 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128165'
Power Bar Zircon ZC-103 (3M)
ประกัน 3 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128167'
Power Bar Zircon ZC-104 (3M)
ประกัน 3 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132405'
Power Bar PC-43 SYNDOME PowerCare
(3M)
Life time
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132406'
Power Bar PC-63 SYNDOME PowerCare
(3M)
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126190'
Power Bar TOSHINO N1-375
(3M) White
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122505'
Power Bar TOSHINO N1-375
(3M) Black
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119923'
Power Bar TOSHINO ET-914 (3M)
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119924'
Power Bar TOSHINO ET-915 (3M)
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119925'
Power Bar TOSHINO ET-916 (3M)
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129787'
Power Bar TOSHINO P4375 (White/Gray) 3M
ประกัน 2 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129785'
Power Bar TOSHINO P3375USB
(White) 3M
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127058'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTNS-TS04
(3M)
ประกัน 3 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127061'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTNB-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128183'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTTS-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128185'
Power Bar PowerConnex PHTNS-TS06UB02
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128186'
Power Bar PowerConnex PHTNS-TS04UB04
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127059'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTSS-TS04
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131042'
Power Bar PowerConnex PCX-M5PHTCO-TS06
(3M)B.By order
ประกัน 3 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Power Bar 1M - 2M
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132360'
Power Bar Zircon ZC-102/2U
(1.2M) Blue
ประกัน 3 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130193'
Power Bar Zircon ZC-204 (2M)
ประกัน 3 ปี
189 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130072'
Power Bar Lumira LS-303 (2M)
ประกัน 3 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131561'
Power Bar Lumira LS-304 (2M)
ประกัน 3 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122503'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) Black
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126659'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) White
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128182'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTTO-TS03
(2M)
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป