เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023771' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 39 รายการ
MICRO SD CARD 256 - 512 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0129042'
Micro SD 256GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133316'
Micro SD 256GB SanDisk ULTRA SDSQUA4-256G-GN6MN
(120MB/s.)
ประกัน 7 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119613'
Micro SD 256GB SanDisk Extreme Pro
(170MB/s.)
ประกัน 7 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109721'
Micro SD 256GB SAMSUNG EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129531'
Micro SD 512GB SanDisk SDSQUA4-512G GN6MN
(120MB/s.)
Life time
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129204'
Micro SD 512GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 130 บาท

MICRO SD CARD 4-8 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0072307'
Micro SD 8GB Class 4 Blackberry
Life time
73 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079500'
Micro SD 8GB BlackBerry
Life time
78 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 7 บาท

MICRO SD CARD 16 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0080498'
Micro SD 16GB Blackberry
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067937'
Micro SD 16GB SanDisk (Class 4)
ประกัน 5 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105600'
Micro SD 16GB SanDisk ULTRA
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 32 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0077146'
Micro SD 32GB Kingmax
ประกัน 5 ปี
107 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129039'
Micro SD 32GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126948'
Micro SD 32GB Kingston SDCE
Life time
265 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132675'
Micro SD 32GB SanDisk ULTRA SDSQUNR-032G-GN3MN
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133313'
Micro SD 32GB SanDisk ULTRA SDSQUA4-032G-GN6MN
(120MB/s.)
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109639'
Micro SD 32GB SanDisk Extreme
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109719'
Micro SD 32GB SAMSUNG EVO Plus
(U1 100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 6 บาท

MICRO SD CARD 64 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0084409'
Micro SD 64GB Remax (80MB/s.)
ประกัน 10 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132790'
Micro SD 64GB Kingmax (80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109720'
Micro SD 64GB SAMSUNG EVO Plus
(U1 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126949'
Micro SD 64GB Kingston SDCE
Life time
350 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131180'
Micro SD 64GB Kingston SDCG3
(170MB/s.)
Life time
370 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132557'
Micro SD 64GB SanDisk ULTRA SDSQUNR-064G-GN3MN
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133314'
Micro SD 64GB SanDisk ULTRA SDSQUA4-064G-GN6MN
(120MB/s.)
ประกัน 5 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119608'
Micro SD 64GB SanDisk Extream
(160MB/s.)
ประกัน 7 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119611'
Micro SD 64GB SanDisk Extream Pro
(170MB/s.)
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
455 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131403'
Micro SD 64GB SanDisk MAX ENDURANCE SDHC
ประกัน 5 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 20 บาท

MICRO SD CARD 128 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0132792'
Micro SD 128GB Kingmax (80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129041'
Micro SD 128GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131181'
Micro SD 128GB Kingston SDCG3
(170MB/s.)
ประกัน 5 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126950'
Micro SD 128GB Kingston Endurance SDCE
(95MB/s.)
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132676'
Micro SD 128GB SanDisk ULTRA SDSQUNR-128G-GN6MN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133315'
Micro SD 128GB SanDisk ULTRA SDSQUA4-128G-GN6MN
(120MB/s.)
ประกัน 5 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119609'
Micro SD 128GB SanDisk Extreme
(160MB/s.)
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131401'
Micro SD 128GB SanDisk High Endurance
(100MB/s.)
ประกัน 2 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119612'
Micro SD 128GB SanDisk Extreme Pro
(170MB/s.)
Life time
765 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131404'
Micro SD 128GB SanDisk Max Endurance
(100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118948'
Micro SD 128GB SAMSUNG EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 35 บาท