เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024588' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 31 รายการ
MICRO SD CARD 4 - 8 GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072307' and sp.pic_type='s'
Micro SD 8GB Class 4 BLACKBERRY
Life time
84 บาท
รวม VAT แล้ว
88 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079500' and sp.pic_type='s'
Micro SD 8GB BLACKBERRY (48MB/s,)
Life time
89 บาท
รวม VAT แล้ว
93 บาท
ประหยัด 4 บาท

MICRO SD CARD 16 GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080498' and sp.pic_type='s'
Micro SD 16GB BLACKBERRY
(80MB/s,)
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 32 GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132675' and sp.pic_type='s'
Micro SD 32GB SANDISK ULTRA SDSQUNR-032G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133313' and sp.pic_type='s'
Micro SD 32GB SANDISK ULTRA SDSQUA4-032G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109639' and sp.pic_type='s'
Micro SD 32GB SANDISK EXTREME SDSQXAF-032G-GN6MN
(100MB/s,)
Life time
222 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131399' and sp.pic_type='s'
Micro SD 32GB SANDISK HIGH ENDURANCE SDHC SDSQQNR-032G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129039' and sp.pic_type='s'
Micro SD 32GB KINGSTON SDCS2
(100MB/s,)
Life time
130 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126948' and sp.pic_type='s'
Micro SD 32GB KINGSTON ENDURANCE SDCE
(95MB/s,)
Life time
299 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 16 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109719' and sp.pic_type='s'
Micro SD 32GB SAMSUNG EVO PLUS
(U1 100MB/s,)
ประกัน 10 ปี
171 บาท
รวม VAT แล้ว
178 บาท
ประหยัด 7 บาท

MICRO SD CARD 64 GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132557' and sp.pic_type='s'
Micro SD 64GB SANDISK ULTRASDSQUNR-064G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
219 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133314' and sp.pic_type='s'
Micro SD 64GB SANDISK ULTRASDSQUA4-064G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
229 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119608' and sp.pic_type='s'
Micro SD 64GB SANDISK EXTREME SDSQXA2-064G-GN6MN
(160MB/s.)
Life time
325 บาท
รวม VAT แล้ว
339 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119611' and sp.pic_type='s'
Micro SD 64GB SANDISK EXTREME PRO SDSQXCY-064G-GN6MA
(170MB/s.)
Life time
408 บาท
รวม VAT แล้ว
429 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131400' and sp.pic_type='s'
Micro SD 64GB SANDISK HIGH ENDURANCE SDSQQNR-064G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
326 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109720' and sp.pic_type='s'
Micro SD 64GB SAMSUNG EVO PLUS
(U1 100MB/s,)
ประกัน 10 ปี
219 บาท
รวม VAT แล้ว
229 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129040' and sp.pic_type='s'
Micro SD 64GB KINGSTON SDCS2
(100MB/s,)
Life time
228 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126949' and sp.pic_type='s'
Micro SD 64GB KINGSTON ENDURANCE SDCE
(95MB/s,)
Life time
383 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 16 บาท

MICRO SD CARD 128 GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132676' and sp.pic_type='s'
Micro SD 128GB SANDISK ULTRASDSQUNR-128G-GN6MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 19 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133315' and sp.pic_type='s'
Micro SD 128GB SANDISK ULTRASDSQUA4-128G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131401' and sp.pic_type='s'
Micro SD 128GB SANDISK HIGH ENDURANCE SDSQQNR-128G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119609' and sp.pic_type='s'
Micro SD 128GB SANDISK EXTREME SDSQXA1-128G-GN6MN
(160MB/s.)
Life time
550 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119612' and sp.pic_type='s'
Micro SD 128GB SANDISK EXTREME PRO SDSQXCY-128G-GN6MA
(170MB/s.)
Life time
795 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118948' and sp.pic_type='s'
Micro SD 128GB SAMSUNG EVO PLUS
(U3 100MB/s,)
ประกัน 10 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129041' and sp.pic_type='s'
Micro SD 128GB KINGSTON SDCS2
(100MB/s,)
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126950' and sp.pic_type='s'
Micro SD 128GB KINGSTON ENDURANCE SDCE
(95MB/s.)
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 25 บาท

MICRO SD CARD 256 - 512 GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109721' and sp.pic_type='s'
Micro SD 256GB SAMSUNG EVO PLUS
(U3 100MB/s,)
ประกัน 10 ปี
809 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 41 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133316' and sp.pic_type='s'
Micro SD 256GB SANDISK ULTRASDSQUA4-256G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129531' and sp.pic_type='s'
Micro SD 512GB SANDISK ULTRASDSQUA4-512G-GN6MN
(120MB/s,)
Life time
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,130 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138896' and sp.pic_type='s'
Micro SD 512GB SANDISK EXTREME SDSQXA1-512G-GN6MN
(160MB/s.)
Life time
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,240 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138897' and sp.pic_type='s'
Micro SD 512GB SANDISK EXTREME PRO SDSQXA1-512G-GN6MN
(170MB/s.)
Life time
3,630 บาท
รวม VAT แล้ว
3,780 บาท
ประหยัด 150 บาท