เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023771' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 36 รายการ
MICRO SD CARD 256 - 512 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0109721'
Micro SD 256GB SAMSUNG EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133316'
Micro SD 256GB SanDisk ULTRA SDSQUA4-256G-GN6MN
(120MB/s.)
ประกัน 10 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129042'
Micro SD 256GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131189'
Micro SD 256GB Kingston (MLPMR2)
Life time
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129531'
Micro SD 512GB SanDisk ULTRA SDSQUA4-512G GN6MN
(120MB/s.)
Life time
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 100 บาท

MICRO SD CARD 4-8 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0072307'
Micro SD 8GB Class 4 Blackberry
Life time
84 บาท
รวม VAT แล้ว
88 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079500'
Micro SD 8GB BlackBerry
Life time
89 บาท
รวม VAT แล้ว
93 บาท
ประหยัด 4 บาท

MICRO SD CARD 16 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0080498'
Micro SD 16GB Blackberry
(CL10) No Adapt
ประกัน 5 ปี
112 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 3 บาท

MICRO SD CARD 32 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0077146'
Micro SD 32GB Kingmax
ประกัน 5 ปี
126 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129039'
Micro SD 32GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126948'
Micro SD 32GB Kingston ENDURANCE SDCE
ประกัน 5 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132675'
Micro SD 32GB SanDisk ULTRA SDSQUNR-032G-GN3MN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
131 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133313'
Micro SD 32GB SanDisk ULTRA SDSQUA4-032G-GN6MN
(120MB/s.)
ประกัน 10 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109639'
Micro SD 32GB SanDisk Extreme
(100MB/s.)
Life time
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126637'
Micro SD 32GB SanDisk Extreme Pro
(100MB/s.)
Life time
280 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131399'
Micro SD 32GB SanDisk High Endurance SDHC
ประกัน 3 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131402'
Micro SD 32GB SanDisk MAX ENDURANCE
ประกัน 3 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109719'
Micro SD 32GB SAMSUNG EVO Plus
(U1 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
172 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 8 บาท

MICRO SD CARD 64 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0129040'
Micro SD 64GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
223 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126949'
Micro SD 64GB Kingston ENDURANCE SDCE
ประกัน 5 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132557'
Micro SD 64GB SanDisk ULTRA SDSQUNR-064G-GN3MN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
213 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133314'
Micro SD 64GB SanDisk ULTRA SDSQUA4-064G-GN6MN
(120MB/s.)
ประกัน 10 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119608'
Micro SD 64GB SanDisk Extream
(160MB/s.)
ประกัน 7 ปี
318 บาท
รวม VAT แล้ว
329 บาท
ประหยัด 11 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131400'
Micro SD 64GB SanDisk High Endurance SDHC
ประกัน 2 ปี
338 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119611'
Micro SD 64GB SanDisk Extream Pro
(170MB/s.)
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109720'
Micro SD 64GB SAMSUNG EVO Plus
(U1 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
213 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 7 บาท

MICRO SD CARD 128 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0132792'
Micro SD 128GB Kingmax (80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118948'
Micro SD 128GB SAMSUNG EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129041'
Micro SD 128GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
430 บาท
รวม VAT แล้ว
445 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126950'
Micro SD 128GB Kingston Endurance SDCE
(95MB/s.)
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132676'
Micro SD 128GB SanDisk ULTRA SDSQUNR-128G-GN6MN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133315'
Micro SD 128GB SanDisk ULTRA SDSQUA4-128G-GN6MN
(120MB/s.)
ประกัน 10 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119609'
Micro SD 128GB SanDisk Extreme
(160MB/s.)
Life time
545 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131401'
Micro SD 128GB SanDisk High Endurance
(100MB/s.)
ประกัน 2 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119612'
Micro SD 128GB SanDisk Extreme Pro
(170MB/s.)
Life time
808 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 32 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131404'
Micro SD 128GB SanDisk Max Endurance
(100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 50 บาท