เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022217' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 48 รายการ
MICRO SD CARD 200 - 512 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119615'
Micro SD 256GB SanDisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109721'
Micro SD 256GB SAMSUNG EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129042'
Micro SD 256GB Kingston SDSC2
(100MB/s)
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131182'
Micro SD 256GB Kingston SDCG3
(170MB/s)
ประกัน 2 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131189'
Micro SD 256GB Kingston MLPMR2
(285MB/s)
ประกัน 2 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129204'
Micro SD 512GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 100 บาท

MICRO SD CARD 4-8 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072307'
Micro SD 8GB Class 4 Blackberry
Life time
75 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079500'
Micro SD 8GB BlackBerry
Life time
80 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

MICRO SD CARD 16 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067937'
Micro SD 16GB Class 4 SanDisk ULTRA
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077145'
Micro SD 16GB Kingmax
ประกัน 5 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105600'
Micro SD 16GB SanDisk ULTRA
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125894'
Micro SD 16GB SanDisk ULTRA
(98MB/s.)
ประกัน 5 ปี
98 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129038'
Micro SD 16GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

MICRO SD CARD 32 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084408'
Micro SD 32GB Remax
ประกัน 10 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077146'
Micro SD 32GB Kingmax
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129039'
Micro SD 32GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126948'
Micro SD 32GB Kingston SDCE
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125826'
Micro SD 32GB SanDisk ULTRA
(98MB/s.)
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132675'
Micro SD 32GB Sandisk ULTRA SDSQUNR-032G-GN3MN
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109639'
Micro SD 32GB SanDisk Extreme
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131399'
Micro SD 32GB SanDisk High ENDURANCE
(100MB/s.)
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131402'
Micro SD 32GB SanDisk MAX ENDURANCE
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126637'
Micro SD 32GB SanDisk Extreme Pro
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109719'
Micro SD 32GB SAMSUNG EVO Plus
(95MB/s.)
ประกัน 5 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

MICRO SD CARD 64 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084409'
Micro SD 64GB Remax (80MB/s.)
ประกัน 10 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132790'
Micro SD 64GB Kingmax (80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129040'
Micro SD 64GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
220 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131180'
Micro SD 64GB Kingston SDCG3
(170MB/s.)
ประกัน 5 ปี
369 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131187'
Micro SD 64GB Kingston MLPMR2
(285MB/s)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132557'
Micro SD 64GB SanDisk ULTRA GN3MN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105005'
Micro SD 64GB SanDisk ULTRA GN6MN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119608'
Micro SD 64GB SanDisk Extream
(160MB/s.)
ประกัน 7 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119611'
Micro SD 64GB SanDisk Extream Pro
(170MB/s.)
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131403'
Micro SD 64GB SanDisk MAX Endurance
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109720'
Micro SD 64GB SAMSUNG EVO Plus
(U1 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

MICRO SD CARD 128 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132792'
Micro SD 128GB Kingmax (80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129041'
Micro SD 128GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126950'
Micro SD 128GB Kingston Endurance SDCE
(95MB/s.)
Life time
580 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131181'
Micro SD 128GB Kingston SDCG3
(170MB/s.)
ประกัน 5 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131188'
Micro SD 128GB Kingston MLPMR2
(285MB/s) By order
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082636'
Micro SD 128GB SanDisk ULTRA
(80MB/s.)
Life time
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105006'
Micro SD 128GB SanDisk ULTRA
(100MB/s.)
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119609'
Micro SD 128GB SanDisk Extreme
(160MB/s.)
Life time
580 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131401'
Micro SD 128GB SanDisk High Endurance
(100MB/s.)
ประกัน 2 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119612'
Micro SD 128GB SanDisk Extreme Pro
(170MB/s.)
Life time
750 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131404'
Micro SD 128GB SanDisk Max Endurance
(100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118948'
Micro SD 128GB SAMSUNG EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130393'
Micro SD 128GB SAMSUNG Pro Endrurance
(U1 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 30 บาท