เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024501' GROUP BY pri.code order by pri.Url SD Card
พบสินค้า 25 รายการ
SD CARD 64GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0130644'
SD Card 64GB Kingston SDS2
(100MB/s,)
Life time
330 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135057'
SD Card 64GB SanDisk Ultra SDSDUNR-064G-GN3IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
264 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 11 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133798'
SD Card 64GB SanDisk Ultra SDSDUN4-064G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 7 ปี
309 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 11 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134215'
SD Card 64GB SanDisk Extreme SDSDXV6-064G-GNCIN
(150MB/s,)
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134385'
SD Card 64GB SanDisk Extreme Pro SDSDXXY-064G-GN4IN
(170MB/s,)
Life time
546 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 24 บาท

SD CARD 32GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0130643'
SD Card 32GB Kingston SDS2
(100MB/s,)
Life time
205 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135056'
SD Card 32GB SanDisk Ultra SDSDUNR-032G-GN3IN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
153 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133797'
SD Card 32GB SanDisk Ultra SDSDUN4-032G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 5 ปี
168 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121776'
SD Card 32GB SanDisk Extreme SDSDXVE-032G-GNCIN
(90MB/s,)
ประกัน 5 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093833'
SD Card 32GB SanDisk Extreme Pro SDSDXXY-32G-GN4IN
(95MB/s,)
ประกัน 5 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท

SD CARD 256GB UP
select Note from advice_co_th.price where code='A0130646'
SD Card 256GB Kingston SDS2
(100MB/s,)
Life time
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135059'
SD Card 256GB SanDisk Ultra SDSDUNR-256G-GN3IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133800'
SD Card 256GB SanDisk Ultra SDSDUN4-256G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 5 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134217'
SD Card 256GB SanDisk Extreme SDSDXV5-256G-GNCIN
(150MB/s,)
Life time
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134387'
SD Card 512GB Kingston SDS2
(100MB/s,)
Life time
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 90 บาท

SD CARD 128GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0130645'
SD Card 128GB Kingston SDS2
(100MB/s,)
Life time
561 บาท
รวม VAT แล้ว
585 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135058'
SD Card 128GB SanDisk Ultra SDSDUNR-128G-GN3IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
504 บาท
รวม VAT แล้ว
525 บาท
ประหยัด 21 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134216'
SD Card 128GB SanDisk Extreme SDSDXV5-128G-GNCIN
(150MB/s,)
Life time
810 บาท
รวม VAT แล้ว
845 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134386'
SD Card 128GB SanDisk Extreme Pro SDSDXXY-128G-GN4IN
(170MB)
Life time
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 45 บาท

External Card Reader
select Note from advice_co_th.price where code='A0092691'
Ext.Card Reader v3.0 All in 1 OKER
(C-3329)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135417'
Ext.Card Reader v 3.0 All in 1 Onten
(5212B)
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136087'
Ext.Card Reader v3.0 PISEN
(TS-E144)
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134963'
Ext.Card Reader v3.1 Transcends TCN-TS-RDC3 Type-C
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134966'
Ext.Card Reader v3.1 Transcends TCN-TS-RDF9K2
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134965'
Ext.Card Reader v3.1 Transcends TCN-TS-RDC8K2
ประกัน 1 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 160 บาท