เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024503' GROUP BY pri.code order by pri.Url SD Card
พบสินค้า 27 รายการ
SD CARD 256GB UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135059' and sp.pic_type='s'
SD Card 256GB SANDISK ULTRA SDSDUNR-256G-GN3IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133800' and sp.pic_type='s'
SD Card 256GB SANDISK ULTRA SDSDUN4-256G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134217' and sp.pic_type='s'
SD Card 256GB SANDISK EXTREME SDSDXV5-256G-GNCIN
(150MB/s,)
Life time
1,639 บาท
รวม VAT แล้ว
1,709 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130646' and sp.pic_type='s'
SD Card 256GB KINGSTON SDS2
(100MB/s,)
Life time
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 45 บาท

SD CARD 128GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076434' and sp.pic_type='s'
SD Card 128GB SANDISK ULTRA SDSDUAR-128G-GN6IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135058' and sp.pic_type='s'
SD Card 128GB SANDISK ULTRA SDSDUNR-128G-GN3IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133799' and sp.pic_type='s'
SD Card 128GB SANDISK ULTRA SDSDUN4-128G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134386' and sp.pic_type='s'
SD Card 128GB SANDISK EXTREME PRO SDSDXXY-128G-GN4IN
(170MB)
Life time
910 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130645' and sp.pic_type='s'
SD Card 128GB KINGSTON SDS2
(100MB/s,)
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท

SD CARD 64GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135057' and sp.pic_type='s'
SD Card 64GB SANDISK ULTRA SDSDUNR-064G-GN3IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133798' and sp.pic_type='s'
SD Card 64GB SANDISK ULTRA SDSDUN4-064G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
309 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131176' and sp.pic_type='s'
SD Card 64GB KINGSTON SDG3
(170MB/s.)
Life time
374 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 16 บาท

SD CARD 32GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135056' and sp.pic_type='s'
SD Card 32GB SANDISK ULTRA SDSDUNR-032G-GN3IN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
158 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121776' and sp.pic_type='s'
SD Card 32GB SANDISK EXTREME SDSDXVE-032G-GNCIN
(90MB/s,)
Life time
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093833' and sp.pic_type='s'
SD Card 32GB SANDISK EXTREME PRO SDSDXXG-32G-GN4IN
(95MB/s,)
Life time
239 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130643' and sp.pic_type='s'
SD Card 32GB KINGSTON SDS2
(100MB/s,)
Life time
208 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 7 บาท

External Card Reader
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039257' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 OKER
(C-109) OKER
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092691' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 OKER
(C-3329) Black
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092692' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 OKER
(C-3329) Blue
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0059082' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 OKER
(C-3329) White
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136087' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v 3.0 PISEN
(TS-E144) Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135417' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v 3.0 ONTEN
(5212B) Black
ประกัน 1 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
635 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134966' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.1 TRANSCENDS
(TCN-TS-RDF9K2) Black
ประกัน 2 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134965' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.1 TRANSCENDS
(TCN-TS-RDC8K2) Black
ประกัน 2 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134964' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader TRANSCENDS
(TCN-TS-RDP9K) OTG Black
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131613' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader UGREEN (50704) Type C
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134963' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader TRANSCENDS
(TCN-TS-RDC3) Type C Black
ประกัน 2 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท