เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022343' GROUP BY pri.code order by pri.Url SD Card
พบสินค้า 26 รายการ
SD CARD
select Note from advice_co_th.price where code='A0135056'
SD Card 32GB SanDisk ULTRA SDSDUNR-032G-GN3IN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
167 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133797'
SD Card 32GB SanDisk ULTRA SDSDUN4-032G-GN6IN
(120MB/s.)
ประกัน 5 ปี
167 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130643'
SD Card 32GB Kingston SDS2
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
192 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121776'
SD Card 32GB SanDisk Extreme
(90MB/s.)
ประกัน 5 ปี
238 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093833'
SD Card 32GB SanDisk Extreme Pro
(95MB/s.)
ประกัน 5 ปี
268 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 22 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135057'
SD Card 64GB SanDisk ULTRA SDSDUNR-064G-GN3IN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134215'
SD Card 64GB SanDisk Extreme SDSDXV6-064G-GNCIN
(150MB)
Life time
350 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134385'
SD Card 64GB SanDisk Extreme Pro SDSDXXY-064G-GN4IN
Life time
554 บาท
รวม VAT แล้ว
579 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130644'
SD Card 64GB Kingston SDS2
(100MB/s.)
Life time
305 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131176'
SD Card 64GB Kingston SDG3
(170MB/s.)
Life time
363 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 17 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130645'
SD Card 128GB Kingston SDS2
(100MB/s.)
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131177'
SD Card 128GB Kingston SDG3
(170MB/s.)
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076434'
SD Card 128GB SanDisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135058'
SD Card 128GB SanDisk ULTRA SDSDUNR-128G-GN3IN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133799'
SD Card 128GB SanDisk ULTRA SDSDUN4-128G-GN6IN
(120MB/s.)
ประกัน 5 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134216'
SD Card 128GB SanDisk Extreme SDSDXV5-128G-GNCIN
(150MB)
Life time
650 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134386'
SD Card 128GB SanDisk Extreme Pro SDSDXXY-128G-GN4IN
(170MB)
Life time
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135059'
SD Card 256GB SanDisk ULTRA SDSDUNR-256G-GN3IN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133800'
SD Card 256GB SanDisk ULTRA SDSDUN4-256G-GN6IN
(120MB/s.)
ประกัน 5 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134217'
SD Card 256GB SanDisk Extreme SDSDXV5-256G-GNCIN
(150MB)
Life time
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134387'
SD Card 512GB Kingston SDS2
(100MB/s.)
Life time
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 200 บาท

External Card Reader
select Note from advice_co_th.price where code='A0059082'
Ext.Card Reader All in 1 OKER
(C-3329) White USB3.0
ประกัน 1 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134964'
Ext.Card Reader Transcends TCN-TS-RDP9K OTG
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134963'
Ext.Card Reader '3.2' Transcends TCN-TS-RDC3 Type-C
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134966'
Ext.Card Reader '3.1' Transcends TCN-TS-RDF9K2
ประกัน 1 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 155 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134965'
Ext.Card Reader '3.1' Transcends TCN-TS-RDC8K2
ประกัน 1 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
760 บาท
ประหยัด 180 บาท