เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024647' GROUP BY pri.code order by pri.Url Photo Inkjet 4 x 6
พบสินค้า 4 รายการ
Color Fiy
select Note from advice_co_th.price where code='A0077427'
Photo Inkjet Glossy 4x6 180G. CLOUR FLY
(100/Pcs)
-
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท

KODAK
select Note from advice_co_th.price where code='A0067758'
Photo Inkjet Glossy 4x6 200G. KODAK
(100/Pack)
-
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067759'
Photo Inkjet Glossy 4x6 230G. KODAK
(100/Pack)
-
100 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 25 บาท

Canon
select Note from advice_co_th.price where code='A0052567'
Paper 4x6 KP-108IN Canon
(108/Pack)
-
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 110 บาท