เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023410' GROUP BY pri.code order by pri.Url กระดาษถ่ายเอกสาร
พบสินค้า 9 รายการ
กระดาษถ่ายเอกสาร
select Note from advice_co_th.price where code='A0059940'
A4 70G Idea Max (500แผ่น/รีม)
-
95 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093788'
A4 80G Double A (500แผ่น/รีม)
-
120 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126942'
A4 70G ALCOTT (5รีม/กล่อง) กล่องฟ้า
-
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0059393'
A4 70G ALCOTT (5รีม/กล่อง) กล่องแดง
-
430 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0060090'
A5 70G ALCOTT (10รีม/กล่อง)
-
480 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0059941'
A4 70G Idea Max (5รีม/กล่อง)
-
510 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0059355'
A4 80G Idea Green (5รีม/กล่อง)
-
530 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 32 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0059357'
A4 80G Idea Work (5รีม/กล่อง)
-
540 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0059150'
A4 80G Double A (5รีม/กล่อง)
-
560 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 25 บาท