เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023079' GROUP BY pri.code order by pri.Url Notebook Accessories
พบสินค้า 70 รายการ
Cooler Pad (1 Fan)
select Note from advice_co_th.price where code='A0046381'
Cooler Pad (1 Fan) 'OKER' N-19 Black
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079380'
Cooler Pad (1 Fan) 'NUBWO' NF80 Armour Black
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138013'
Cooler Pad (1 Fan) NOTEPAL I100 'Cooler Master' Black
ประกัน 2 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133089'
Cooler Pad (1 Fan) 'NUBWO' NX-F1 SUBZERO Black
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138014'
Cooler Pad (No Fan) Ergo Stand Air 'Cooler Master' Silver
ประกัน 2 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137497'
Cooler Pad (1 Fan) 'Cooler Master' NOTEPAL X150 Spectrum Black
ประกัน 2 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท

Cooler Pad (2 Fan)
select Note from advice_co_th.price where code='A0133090'
Cooler Pad (2 Fan) 'NUBWO' NF-233 IGRIS Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088156'
Cooler Pad (2 Fan) 'OKER' HVC-632 Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088157'
Cooler Pad (2 Fan) 'OKER' HVC-632 White
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0052792'
Cooler Pad (2 Fan) 'OKER' HVC-651 Black
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096590'
Cooler Pad (2 Fan) 'OKER' HVC-393 Blue
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096589'
Cooler Pad (2 Fan) 'OKER' HVC-393 Red
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131297'
Cooler Pad (2 Fan) 'NUBWO' NF211 Shiron Black
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079377'
Cooler Pad (2 Fan) 'NUBWO' NF36 Guardian Black
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130622'
Cooler Pad (2 Fan RGB) 'SIGNO' CP-510 Black
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135957'
Cooler Pad (2 Fan RGB) 'NUBWO' NX-F2 SINDEL GAMING Black
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
675 บาท
ประหยัด 75 บาท

Cooler Pad (3 - 6 Fan)
select Note from advice_co_th.price where code='A0079381'
Cooler Pad (3 Fan) 'NUBWO' NF100 Trident Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133711'
Cooler Pad (3 Fan) 'Cooler Master' R9-NBC-U3PS-GP Silver
ประกัน 2 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 115 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104706'
Cooler Pad (4 Fan) 'NUBWO' NF130 Quatro Black
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133093'
Cooler Pad (4 Fan) 'NUBWO' NF234 BALDUR Black
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130617'
Cooler Pad (4 Fan) 'Marvo' FN-38 Black
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126692'
Cooler Pad (6 Fan) 'OKER' C-516 Black
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
335 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138097'
Cooler Pad (6 Fan RGB) X747 'OKER' Black
ประกัน 1 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 70 บาท

Numeric Keypad
select Note from advice_co_th.price where code='A0137308'
Numeric Keypad K10 (Black) 'RAPOO'
ประกัน 1 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098890'
Numeric Keypad PT-981 (Black) 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098891'
Numeric Keypad PT-982 (Black) 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098888'
Numeric Keypad PT-971 (Black) 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098893'
Numeric Keypad PT-970 (Black) 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086428'
Numeric Keypad 2017 (Black) 'OKER'
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092782'
Numeric Keypad SK-975 (Black) 'OKER'
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092783'
Numeric Keypad SK-975 (White) 'OKER'
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113847'
Numeric Keypad K2610 (Black) 'OKER'
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113850'
Numeric Keypad K2610 (White) 'OKER'
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098889'
Numeric Keypad Wireless
(Black) PT-980 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132297'
Numeric Keypad Wireless
(PINK) BISCUIT 'MOFii'
ประกัน 2 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132298'
Numeric Keypad Wireless
(GREEN) BISCUIT 'MOFii'
ประกัน 2 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132299'
Numeric Keypad Wireless
(GREY) BISCUIT 'MOFii'
ประกัน 2 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132300'
Numeric Keypad Wireless
(PINK) CRACKER'MOFii'
ประกัน 2 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132301'
Numeric Keypad Wireless
(BLUE) CRACKER'MOFii'
ประกัน 2 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132302'
Numeric Keypad Wireless
(GREY) CRACKER'MOFii'
ประกัน 2 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท

กระเป๋า
select Note from advice_co_th.price where code='A0136593'
กระเป๋า (เป้) ASUS ROG BP4701 Gaming (Black)
-
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136594'
กระเป๋า (เป้) ASUS ROG BP2701 Gaming (Black)
-
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0137985'
กระเป๋า (เป้) LENOVO Casual Backpack B210 (Black)
-
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137986'
กระเป๋า (เป้) LENOVO Casual Backpack B210 (Blue)
-
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137987'
กระเป๋า (เป้) LENOVO Casual Backpack B210 (Gray)
-
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137988'
กระเป๋า (เป้) LENOVO Commuter Backpack (Black)
-
2,060 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 330 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133661'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi Casual Daypack (Black)
-
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133662'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi Casual Daypack (Dark Blue)
-
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133663'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi Casual Daypack (Bright Blue)
-
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133664'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi Casual Daypack (Dark Red)
-
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133665'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi Casual Daypack (PINk)
-
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133666'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi Casual Daypack (Orange)
-
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133667'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi Casual Daypack (Yellow)
-
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133668'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi Casual Daypack (Mint Green)
-
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133658'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi Business Backpack 2 (Gray)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133669'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi City Backpack 2 (Light Gray)
-
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133670'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi City Backpack 2 (Dark Gray)
-
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133671'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi City Backpack 2 (Blue)
-
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133656'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi Urban Backpack (Black)
-
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133659'
กระเป๋า (สะพาย) Xiaomi City Sling Bag (Dark Grey)
-
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133660'
กระเป๋า (สะพาย) Xiaomi City Sling Bag (Light Grey)
-
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133651'
กระเป๋าเดินทาง Xiaomi Luggage Classic (Blue)
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133650'
กระเป๋าเดินทาง Xiaomi Luggage Classic (Black)
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133649'
กระเป๋าเดินทาง Xiaomi Luggage Classic (Gray)
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133648'
กระเป๋าเดินทาง Xiaomi Metal Carry-on Luggage (Silver)
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
7,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Cable Adapter NB
select Note from advice_co_th.price where code='A0102614'
Cable Power AC NB 3 รู (1.5
M) สายแบน 'SkyHorse'
-
50 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0032954'
Cable Power AC NB 3 รู (1.5
M) สายแบน 'PowerMax'
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0018139'
Cable Power AC NB 2 รู (1.8
M) สายแบน 'PowerMax'
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 15 บาท

Accessories Other
select Note from advice_co_th.price where code='A0012893'
Keyboard Skin For Notebook
(14'')
-
10 บาท
รวม VAT แล้ว
13 บาท
ประหยัด 3 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0055189'
Keyboard Skin For Notebook
(17'')
-
10 บาท
รวม VAT แล้ว
13 บาท
ประหยัด 3 บาท