เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023079' GROUP BY pri.code order by pri.Url Notebook Accessories
พบสินค้า 55 รายการ
Cooler Pad (1 Fan)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121340' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) 'MAGICTECH' M19 Black
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091972' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) 'MAGICtech' N-25C Black
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139472' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) 'NUBWO' NF235 KARISHMA Black
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138505' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) 'COOLER MASTER' NOTEPAL X-LITE II Black
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138504' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) 'COOLER MASTER' NOTEPAL L1 Black
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Cooler Pad (2 Fan)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121339' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) 'MAGICTECH' M6 Black
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133090' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) 'NUBWO' NF-233 IGRIS Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088157' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) 'OKER' HVC-632 White
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088156' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) 'OKER' HVC-632 Black
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052792' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) 'OKER' HVC-651 Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096590' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) 'OKER' HVC-393 Blue
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096589' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) 'OKER' HVC-393 Red
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131297' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) 'NUBWO' NF211 Shiron Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130622' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan RGB) 'SIGNO' CP-510 Black
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135957' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan RGB) 'NUBWO' NX-F2 SINDEL GAMING Black
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
685 บาท
ประหยัด 95 บาท

Cooler Pad (3 - 6 Fan)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079381' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (3 Fan) 'NUBWO' NF100 Trident Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133711' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (3 Fan) 'COOLER MASTER' R9-NBC-U3PS-GP Silver
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104706' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (4 Fan) 'NUBWO' NF130 Quatro Black
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126692' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (6 Fan) 'OKER' C-516 Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138097' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (6 Fan RGB) X747 'OKER' Black
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 70 บาท

Numeric Keypad
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117161' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad NK022 (Black) 'NUBWO'
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086428' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad 2017 (Black) 'OKER'
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098890' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad PT-981 (Black) 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098891' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad PT-982 (Black) 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137308' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad K10 (Black) 'RAPOO'
ประกัน 1 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098888' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad PT-971 (Black) 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098893' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad PT-970 (Black) 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098889' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless PT-980
(Black) 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113847' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless K2610
(Black) 'OKER'
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113850' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless K2610
(White) 'OKER'
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132299' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless BISCUIT
(GREY) 'MOFii'
ประกัน 2 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132300' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless CRACKER
(PINK) 'MOFii'
ประกัน 2 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132301' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless CRACKER
(BLUE) 'MOFii'
ประกัน 2 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132302' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless CRACKER
(GREY) 'MOFii'
ประกัน 2 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 25 บาท

กระเป๋า
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087836' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) Targus Terra (Black)
-
745 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138592' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) MAGIC Backpack 1321 (BLACK)
-
170 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138591' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) MAGIC Backpack 054 (BLACK)
-
190 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138593' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) MAGIC Backpack 1323 (BLACK)
-
230 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138594' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) MAGIC Backpack 1324 (BLACK)
-
230 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138595' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) MAGIC Backpack 6505 (BLACK)
-
250 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137985' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) LENOVO Casual Backpack B210 (Black)
-
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137986' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) LENOVO Casual Backpack B210 (Blue)
-
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137987' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) LENOVO Casual Backpack B210 (Gray)
-
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133657' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi Business Backpack 2 (Black)
-
585 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133656' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) Xiaomi Urban Backpack (Black)
-
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138596' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (สะพาย) MAGIC Backpack 1030 (BLACK)
-
240 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133659' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (สะพาย) Xiaomi City Sling Bag (Dark Grey)
-
450 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133660' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (สะพาย) Xiaomi City Sling Bag (Light Grey)
-
450 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133651' and sp.pic_type='s'
กระเป๋าเดินทาง Xiaomi Luggage Classic (Blue)
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133650' and sp.pic_type='s'
กระเป๋าเดินทาง Xiaomi Luggage Classic (Black)
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133649' and sp.pic_type='s'
กระเป๋าเดินทาง Xiaomi Luggage Classic (Gray)
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Cable Adapter NB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102614' and sp.pic_type='s'
Cable Power AC NB 3 รู (1.5
M) สายแบน 'SKYHORSE'
-
50 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0032954' and sp.pic_type='s'
Cable Power AC NB 3 รู (1.5
M) สายแบน 'POWERMAX'
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0018139' and sp.pic_type='s'
Cable Power AC NB 2 รู (1.8
M) สายแบน 'POWERMAX'
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 15 บาท

Accessories Other
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0055189' and sp.pic_type='s'
Keyboard Skin For Notebook
(17'')
-
10 บาท
รวม VAT แล้ว
13 บาท
ประหยัด 3 บาท