เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023110' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter & Battery Dell
พบสินค้า 123 รายการ
Adapter NB DELL (5.5*1.7mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0044647'
Adapter NB DELL (5.5*1.7mm) 19V mini 1.58A 'ThreeBoy'
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท

Battery NB DELL
select Note from advice_co_th.price where code='A0075443'
Battery NB DELL 1400 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079708'
Battery NB DELL 1410 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058688'
Battery NB DELL 1464 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080875'
Battery NB DELL 1464 'ThreeBoy'
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106063'
Battery NB DELL 15 Series 3000 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079547'
Battery NB DELL 3420 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077998'
Battery NB DELL 3421 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109249'
Battery NB Dell 3450 'TheBull'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064941'
Battery NB DELL 3450 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095589'
Battery NB DELL 3540 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064754'
Battery NB DELL 4010 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080876'
Battery NB DELL 4010 'ThreeBoy'
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109250'
Battery NB DELL 4030 'TheBull'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0081572'
Battery NB DELL 4030 'ThreeBoy'
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087211'
Battery NB DELL 5421 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101862'
Battery NB DELL 5437 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117199'
Battery NB DELL D600 'ThreeBoy'
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105808'
Battery NB DELL D620 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105809'
Battery NB DELL D630 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112715'
Battery NB DELL E7440 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102973'
Battery NB DELL inspiron 14 3443
(P53G00) 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100382'
Battery NB DELL Inspiron 14 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111219'
Battery NB DELL Inspiron 14-5000 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116473'
Battery NB DELL Inspiron 1520 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105811'
Battery NB DELL Inspiron 15-5559 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101928'
Battery NB DELL Inspiron 1320n 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116474'
Battery NB DELL Inspiron 1720 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105812'
Battery NB DELL Inspiron 3451 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108894'
Battery NB DELL Inspiron 3520 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105403'
Battery NB DELL Inspiron 3521 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105813'
Battery NB DELL Inspiron 3551 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102102'
Battery NB DELL Inspiron 3721 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105814'
Battery NB DELL Inspiron 5451 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105404'
Battery NB DELL Inspiron 5521 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105815'
Battery NB DELL Inspiron 5758 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101934'
Battery NB DELL Inspiron N3442 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108890'
Battery NB DELL Inspiron N5050 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105405'
Battery NB DELL Inspiron P28F 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112708'
Battery NB DELL Latitude E5400 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112711'
Battery NB DELL Latitude E5510 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107584'
Battery NB DELL Latitude E6330 'Hi-Power'
(6 cell)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102570'
Battery NB DELL Latitude E6410 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109253'
Battery NB DELL Latitude E6410 'TheBull' By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0105819'
Battery NB DELL Latitude E6500 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105820'
Battery NB DELL Latitude E6510 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105821'
Battery NB DELL N4020 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105822'
Battery NB DELL N4030 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,075 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 215 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067343'
Battery NB DELL N4050 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088363'
Battery NB DELL N4110 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0063484'
Battery NB DELL N5110 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105101'
Battery NB DELL N5458 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099208'
Battery NB DELL V5460 (Built-in) 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105408'
Battery NB DELL Vostro 2400 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102323'
Battery NB DELL Vostro 3400 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109242'
Battery NB DELL Vostro 3400 'TheBull' By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0116481'
Battery NB DELL Vostro V13 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105825'
Battery NB DELL Vostro V131 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116488'
Battery NB DELL Vostro V131 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท

Adapter NB DELL (TYPE-C)
select Note from advice_co_th.price where code='A0116849'
Adpater NB DELL (TYPE-C) 20V 2.25A 45w Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116850'
Adapter Dell 20V (TYPE-C) 3.25A 65w Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,695 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 195 บาท

Battery NB DELL 'Genuine'
select Note from advice_co_th.price where code='A0098772'
Battery NB DELL 4010 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099264'
Battery NB DELL 5460 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121271'
Battery NB DELL E6220 E6320 E6330 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116855'
Battery NB DELL E6500 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107645'
Battery NB DELL Inspiron 14-5000 Series 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110241'
Battery NB DELL Inspiron 14R-5437
(65 wh) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110244'
Battery NB DELL Inspiron 15R-5521
(65 wh) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112662'
Battery NB DELL Inspiron 17-7746 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110239'
Battery NB DELL Inspiron 3421
(65 wh) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107648'
Battery NB DELL Inspiron 5448 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108934'
Battery NB DELL Inspiron M4040 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108937'
Battery NB DELL Inspiron M4110 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108936'
Battery NB DELL Inspiron M5040 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108933'
Battery NB DELL Inspiron N5020 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121274'
Battery NB DELL Inspiron 3451 15-5458 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122693'
Battery NB DELL Inspiron 15-7559 357F9 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116858'
Battery NB DELL Inspiron 5568 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110336'
Battery NB DELL Latitude E7450 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,600 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 290 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102588'
Battery NB DELL N4050 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110247'
Battery NB DELL Vostro 2421
(65 wh) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110352'
Battery NB DELL Vostro 5470 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102344'
Battery NB DELL Vostro 5560 'Genuine'ginal ประกัน Advice
ประกัน 1 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123809'
Battery NB DELL Alienware M17X,R3,R4 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 430 บาท

Adapter NB DELL Bullet
select Note from advice_co_th.price where code='A0107977'
Adapter NB DELL (4.8*1.7) Bullet 19.5V 4.62A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098758'
Adapter NB DELL (4.0*1.7) Bullet 19.5V 3.34A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท

Adapter NB DELL (7.4*5.0mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0130254'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096152'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096828'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'ThreeBoy'
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095276'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'PartNB'
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046282'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096402'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110632'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.4A 'ThreeBoy'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110634'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim 'ThreeBoy'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098757'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115160'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130250'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098804'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095277'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'PartNB'
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046281'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096390'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096392'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A Slim 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110635'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111207'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 6.7A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111208'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 7.7A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116437'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 10.8A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,240 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111078'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 12.3A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 200 บาท

Adapter NB DELL (4.5*3.0mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0096151'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101701'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A 'ThreeBoy'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092580'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111200'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130253'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135083'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110630'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'ThreeBoy'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098756'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130251'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096382'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098759'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111077'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 6.67A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 270 บาท

Adapter NB DELL (5.5*2.5mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0096150'
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095274'
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A 'PartNB'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085897'
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB DELL (4.0*1.7mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0131064'
Adapter NB DELL (4.0*1.7mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท