เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022399' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter & Battery Dell
พบสินค้า 71 รายการ
Adapter NB DELL (4.0*1.7mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131064'
Adapter NB DELL (4.0*1.7mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 50 บาท

Adapter NB DELL (4.5*3.0mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096151'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101701'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130253'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098756'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130251'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110631'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098759'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 110 บาท

Adapter NB DELL (5.5*1.7mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044647'
Adapter NB DELL (5.5*1.7mm) 19V mini 1.58A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท

Adapter NB DELL (5.5*2.5mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096150'
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095274'
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A PartNB
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085897'
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A PowerMax
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท

Adapter NB DELL (7.4*5.0mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130254'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096152'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096828'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046282'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A PowerMax
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110632'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.4A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110634'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130250'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098804'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042881'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111207'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 6.7A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111208'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 7.7A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116437'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 10.8A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,240 บาท
ประหยัด 220 บาท

Adapter NB DELL Bullet
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107977'
Adapter NB DELL (4.8*1.7) Bullet 19.5V 4.62A PowerMax
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098758'
Adapter NB DELL (4.0*1.7) Bullet 19.5V 3.34A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท

Adapter NB DELL (TYPE-C)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116849'
Adpater NB DELL (TYPE-C) 20V 2.25A 45w Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท

Battery NB DELL 'Genuine'
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099264'
Battery NB DELL 5460 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107645'
Battery NB DELL Inspiron 14-5000 Series 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,130 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108934'
Battery NB DELL Inspiron M4040 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110352'
Battery NB DELL Vostro 5470 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 220 บาท

Battery NB DELL
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075443'
Battery NB DELL 1400 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079708'
Battery NB DELL 1410 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109239'
Battery NB DELL 1410 TheBull
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109237'
Battery NB DELL 1420 TheBull By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058688'
Battery NB DELL 1464 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109241'
Battery NB DELL 1464 TheBull
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080875'
Battery NB DELL 1464 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106063'
Battery NB DELL 15 Series 3000 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079547'
Battery NB DELL 3420 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077998'
Battery NB DELL 3421 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095589'
Battery NB DELL 3540 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080876'
Battery NB DELL 4010 ThreeBoy By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081572'
Battery NB DELL 4030 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101862'
Battery NB DELL 5437 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117199'
Battery NB DELL D600 Threeboy
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105808'
Battery NB DELL D620 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102973'
Battery NB DELL inspiron 14 3443
(P53G00) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100382'
Battery NB DELL Inspiron 14 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105812'
Battery NB DELL Inspiron 3451 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105403'
Battery NB DELL Inspiron 3521 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102102'
Battery NB DELL Inspiron 3721 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105404'
Battery NB DELL Inspiron 5521 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108890'
Battery NB DELL Inspiron N5050 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105405'
Battery NB DELL Inspiron P28F Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112708'
Battery NB DELL Latitude E5400 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112711'
Battery NB DELL Latitude E5510 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107545'
Battery NB DELL Latitude E6220 Hi-Power
(6 cell)
ประกัน 1 ปี
1,215 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109253'
Battery NB DELL Latitude E6410 TheBull By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105821'
Battery NB DELL N4020 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105822'
Battery NB DELL N4030 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067343'
Battery NB DELL N4050 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063484'
Battery NB DELL N5110 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105101'
Battery NB DELL N5458 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109238'
Battery NB DELL Vostro 1310 TheBull
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105408'
Battery NB DELL Vostro 2400 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102323'
Battery NB DELL Vostro 3400 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109242'
Battery NB DELL Vostro 3400 TheBull By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116480'
Battery NB DELL Vostro A840 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105825'
Battery NB DELL Vostro V131 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116488'
Battery NB DELL Vostro V131 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,130 บาท
ประหยัด 180 บาท