เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023130' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter & Battery LENOVO
พบสินค้า 117 รายการ
Adapter NB LENOVO (6.36*3.0mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098763'
Adapter NB LENOVO (6.36*3.0mm) 19.5V 6.15A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท

Adapter NB LENOVO (TYPE-C)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116851'
Adpater NB LENOVO (TYPE-C) 20V 2.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 145 บาท

Battery NB LENOVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090620'
Battery NB LENOVO B4000 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109788'
Battery NB LENOVO B450 TheBull
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100007'
Battery NB LENOVO B460 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099532'
Battery NB LENOVO G40-45 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107594'
Battery NB LENOVO G405S Series Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102301'
Battery NB LENOVO G40-70 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109450'
Battery NB LENOVO G4080 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069881'
Battery NB LENOVO G450 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080870'
Battery NB LENOVO G450 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061279'
Battery NB LENOVO G460 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067578'
Battery NB LENOVO G470 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064818'
Battery NB LENOVO G480 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080872'
Battery NB LENOVO G480 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
835 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099986'
Battery NB LENOVO G500s Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095590'
Battery NB LENOVO G50-70 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102573'
Battery NB LENOVO IdeaPad G410S Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109783'
Battery NB LENOVO IdeaPad G410S TheBull
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102575'
Battery NB LENOVO IdeaPad S400 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118322'
Battery NB LENOVO Ideapad V480 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105409'
Battery NB LENOVO Ideapad Y560 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102572'
Battery NB LENOVO IdeaPad Z5070 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118327'
Battery NB LENOVO Ideapad Z580 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108883'
Battery NB LENOVO L410 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108884'
Battery NB LENOVO L412 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108882'
Battery NB LENOVO L510 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100867'
Battery NB LENOVO R61 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102563'
Battery NB LENOVO T510 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116483'
Battery NB LENOVO ThinkPad X240 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061347'
Battery NB LENOVO Y450 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079700'
Battery NB LENOVO Y460 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109794'
Battery NB LENOVO Y470 TheBull
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102470'
Battery NB LENOVO Y480 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094312'
Battery NB LENOVO Z400 (Built-in) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109546'
Battery NB LENOVO Z40-70 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081574'
Battery NB LENOVO Z460 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096025'
Battery NB LENOVO Z480 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093316'
Battery NB LENOVO Z500 (Built-in) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท

Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131070'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044625'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095283'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A PartNB
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098850'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103500'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A OEM
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110639'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131066'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101703'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102056'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095287'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PartNB
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085881'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PowerMax
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096132'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A OEM
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110638'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 95 บาท

Battery NB LENOVO 'Genuine'
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118318'
Battery NB LENOVO 310-15IKB 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107649'
Battery NB LENOVO G400S 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116860'
Battery NB LENOVO G460 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116466'
Battery NB LENOVO Ideapad 300s-14ISK 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112663'
Battery NB LENOVO Ideapad Z41-70 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107651'
Battery NB LENOVO S410P 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123812'
Battery NB LENOVO ThinkPad E450,E450C,E640 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,280 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116863'
Battery NB LENOVO Z500 (Built-in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท

Adapter NB LENOVO (7.4*5.0mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111085'
Adapter NB LENOVO (7.4*5.0mm) 20V 3.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111086'
Adapter NB LENOVO (7.4*5.0mm) 20V 4.5A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท

Adapter NB LENOVO (2.0*0.8mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100226'
Adapter NB LENOVO (2.0*0.8mm) 12V 2A PowerMax
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098857'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085880'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A PowerMax
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073389'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A PowerMax
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098856'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095280'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PartNB
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067565'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PowerMax
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102055'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096534'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A PowerMax
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104018'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044624'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098855'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105423'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A PowerMax
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115159'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131068'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098853'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098851'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.42A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064948'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A Power Max
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098903'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110605'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131067'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098858'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069876'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A PowerMax
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098904'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110637'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107351'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 8.5A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 110 บาท

Adapter NB LENOVO (3.5*1.35mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092589'
Adapter NB LENOVO (3.5*1.35mm) 5V 4A OEM
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท

Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131065'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096140'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096229'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A Threeboy
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094789'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A PowerMax
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111083'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108239'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 3.25A PowerMax
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB LENOVO (8.0*7.4mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118284'
Adapter NB LENOVO (8.0*7.4mm) 20V 4.5A PowerMax
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118283'
Adapter NB LENOVO (8.0*7.4mm) 20V 4.5A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 95 บาท

Adapter NB LENOVO (6.3*3.0mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107349'
Adapter NB LENOVO (6.3*3.0mm) 19V 7.7A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท

Adapter NB LENOVO (USB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098902'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110640'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110610'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107348'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131071'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098852'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131069'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098849'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078246'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A PowerMax
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066438'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098859'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6.5A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098764'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 2.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098765'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098766'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111082'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098768'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 8.5A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107353'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 8.5A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111087'
Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V 2A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111088'
Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V 3.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท