เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023151' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter & Battery SONY
พบสินค้า 15 รายการ
Adapter NB SONY (6.4*4.4mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0107320'
Adapter NB SONY (6.4*4.4mm) 16V 4A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB SONY (6.5*4.4mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0104477'
Adapter NB SONY (6.5*4.4mm) 19.5V 2.1A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129803'
Adapter NB SONY (6.6*4.4mm) 19.5V 3.9A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096417'
Adapter NB SONY (6.5*4.4mm) 19.5V 4.7A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110618'
Adapter NB SONY (6.5*4.4mm) 19.5V 4.7A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 70 บาท

Battery NB SONY
select Note from advice_co_th.price where code='A0103704'
Battery NB SONY BP2S 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 215 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103695'
Battery NB SONY BPS13 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 215 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103698'
Battery NB SONY Vaio 15E 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102329'
Battery NB SONY Vaio VGP-BPS22 'Hi-Power'
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 350 บาท

Battery NB SONY 'Genuine'
select Note from advice_co_th.price where code='A0112670'
Battery NB SONY BPS33 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110337'
Battery NB SONY BPS40 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท

Adapter NB SONY (6.0*4.4mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0102058'
Adapter NB SONY (6.0*4.4mm) 19.5V 2.1A 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039913'
Adapter NB SONY (6.0*4.4mm) 19.5V 4.7A 'ThreeBoy'
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098802'
Adapter NB SONY (6.0*4.4mm) 19.5V 4.7A 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098906'
Adapter NB SONY (6.0*4.4mm) 19.5V 4.7A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท