เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023161' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter & Battery TOSHIBA
พบสินค้า 37 รายการ
Battery NB TOSHIBA
select Note from advice_co_th.price where code='A0104807'
Battery NB TOSHIBA C840 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110356'
Battery NB TOSHIBA L50 (Built in) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118330'
Battery NB TOSHIBA L500 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076453'
Battery NB TOSHIBA L510 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088143'
Battery NB TOSHIBA L645 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103099'
Battery NB TOSHIBA L740 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064199'
Battery NB TOSHIBA L745 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093423'
Battery NB TOSHIBA L800 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079702'
Battery NB TOSHIBA L840 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079705'
Battery NB TOSHIBA M200 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098398'
Battery NB TOSHIBA M500 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท

Battery NB TOSHIBA 'Genuine' ประกัน Advice
select Note from advice_co_th.price where code='A0066527'
Battery NB TOSHIBA C640 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098746'
Battery NB TOSHIBA 3817 ('Genuine')
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098748'
Battery NB TOSHIBA L840 ('Genuine')
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103600'
Battery NB TOSHIBA M300 ('Genuine') By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0104529'
Battery NB TOSHIBA M840 ('Genuine')
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102590'
Battery NB TOSHIBA Satellite C850
('Genuine')
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104537'
Battery NB TOSHIBA Staellite L875
('Genuine')
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0101704'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098803'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 1.58A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096967'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.42A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098806'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096968'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095297'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PartNB
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073390'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.42A PowerMax
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0041166'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A Power Max
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0054700'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PowerMax
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096425'
Adapter NB TOSHIBA (5.5x2.5mm) 19V-4.74A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110619'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.42A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098776'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096426'
Adapter NB TOSHIBA (5.5x2.5mm) 19V 6.32A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110620'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098760'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 6.32A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110621'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 6.32A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท

Adapter NB TOSHIBA (6.3*3.0mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0104478'
Adapter NB TOSHIBA (6.3*3.0mm) 15V 5A PowerMax
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115155'
Adapter NB TOSHIBA (6.3*3.0mm) 15V 6A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท

Adapter NB TOSHIBA 15V (4 PIN)
select Note from advice_co_th.price where code='A0111211'
Adapter NB TOSHIBA 15V (4 PIN) 8A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท