เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024811' GROUP BY pri.code order by pri.Url SSD External
พบสินค้า 17 รายการ
SSD EXTERNAL 2 TB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138455' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT SSD WD ELEMENT (WDBAYN0020BBK-WESN)
ประกัน 3 ปี
7,690 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134088' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT SSD SANDISK EXTREME PRO
(SDSSDE81-2T00-G25)
ประกัน 5 ปี
13,600 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 300 บาท

SSD EXTERNAL 1 TB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138454' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT SSD WD ELEMENT (WDBAYN0010BBK-WESN)
ประกัน 3 ปี
3,830 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132691' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT SSD WD MY PASSPORT SPACE GREY
(WDBAGF0010BGY-WESN)
ประกัน 5 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132692' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT SSD WD MY PASSPORT MIDNIGHT
(WDBAGF0010BBL-WESN)
ประกัน 5 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132693' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT SSD WD MY PASSPORT GOLD
(WDBAGF0010BGD-WESN)
ประกัน 5 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132694' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT SSD WD MY PASSPORT RED
(WDBAGF0010BRD-WESN)
ประกัน 5 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138465' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT SSD SEAGATE ONE TOUCH BLACK
(STKG1000400)
ประกัน 3 ปี
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138466' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT SSD SEAGATE ONE TOUCH SILVER
(STKG1000401)
ประกัน 3 ปี
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134087' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT SSD SANDISK EXTREME PRO
(SDSSDE81-1T00-G25)
ประกัน 5 ปี
7,650 บาท
รวม VAT แล้ว
7,850 บาท
ประหยัด 200 บาท

SSD EXTERNAL 512 GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138462' and sp.pic_type='s'
500 GB EXT SSD SEAGATE ONE TOUCH BLACK
(STKG500400)
ประกัน 5 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138463' and sp.pic_type='s'
500 GB EXT SSD SEAGATE ONE TOUCH SILVER
(STKG500401)
ประกัน 5 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138464' and sp.pic_type='s'
500 GB EXT SSD SEAGATE ONE TOUCH BLUE
(STKG500402)
ประกัน 5 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132687' and sp.pic_type='s'
500 GB EXT SSD WD MY PASSPORT SPACE GREY
(WDBAGF5000AGY-WESN)
ประกัน 5 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132689' and sp.pic_type='s'
500 GB EXT SSD WD MY PASSPORT GOLD
(WDBAGF5000AGD-WESN)
ประกัน 5 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132690' and sp.pic_type='s'
500 GB EXT SSD WD MY PASSPORT RED
(WDBAGF5000ARD-WESN)
ประกัน 5 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134084' and sp.pic_type='s'
500 GB EXT SSD SANDISK EXTREME
(SDSSDE61-500G-G25)
ประกัน 5 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 100 บาท