เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022853' GROUP BY pri.code order by pri.Url SSD External
พบสินค้า 11 รายการ
SSD EXTERNAL 1 TB UP
select Note from advice_co_th.price where code='A0132691'
1 TB EXT SSD WD MY PASSPORT SPACE GREY
(WDBAGF0010BGY-WESN)
ประกัน 5 ปี
4,810 บาท
รวม VAT แล้ว
5,010 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132692'
1 TB EXT SSD WD MY PASSPORT MIDNIGHT
(WDBAGF0010BBL-WESN)
ประกัน 5 ปี
4,810 บาท
รวม VAT แล้ว
5,010 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132693'
1 TB EXT SSD WD MY PASSPORT GOLD
(WDBAGF0010BGD-WESN)
ประกัน 5 ปี
4,810 บาท
รวม VAT แล้ว
5,010 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132694'
1 TB EXT SSD WD MY PASSPORT RED
(WDBAGF0010BRD-WESN)
ประกัน 5 ปี
4,810 บาท
รวม VAT แล้ว
5,010 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134086'
2 TB EXT SSD SANDISK EXTREME
(SDSSDE61-2T00-G25)
ประกัน 5 ปี
9,460 บาท
รวม VAT แล้ว
9,760 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134088'
2 TB EXT SSD SANDISK EXTREME PRO
(SDSSDE81-2T00-G25)
ประกัน 5 ปี
13,700 บาท
รวม VAT แล้ว
14,000 บาท
ประหยัด 300 บาท

SSD EXTERNAL 512 GB
select Note from advice_co_th.price where code='A0132687'
500 GB EXT SSD WD MY PASSPORT SPACE GREY
(WDBAGF5000AGY-WESN)
ประกัน 5 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132688'
500 GB EXT SSD WD MY PASSPORT MIDNIGHT
(WDBAGF5000ABL-WESN)
ประกัน 5 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132689'
500 GB EXT SSD WD MY PASSPORT GOLD
(WDBAGF5000AGD-WESN)
ประกัน 5 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132690'
500 GB EXT SSD WD MY PASSPORT RED
(WDBAGF5000ARD-WESN)
ประกัน 5 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134084'
500 GB EXT SSD SANDISK EXTREME
(SDSSDE61-500G-G25)
ประกัน 5 ปี
3,080 บาท
รวม VAT แล้ว
3,180 บาท
ประหยัด 100 บาท