เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022811' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for PC
พบสินค้า 62 รายการ
HARD DISK CCTV (SURVEILLANCE)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135902' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5700RPM, 64MB, SATA-3, HDWV110UZSVA)
-
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066608' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD10PURZ)
ประกัน 3 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074842' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST1000VX005)
-
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132872' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWT720UZSVA)
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075563' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST2000VX008)
-
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066610' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD20PURZ)
ประกัน 3 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113285' and sp.pic_type='s'
3 TB HDD CCTV TOSHIBA V300
(5940RPM, 64MB, SATA-3, HDWU130UZSVA)
-
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075591' and sp.pic_type='s'
3 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5900RPM, 256MB, SATA-3, ST3000VX009)
-
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132793' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWT740UZSVA)
-
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067621' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST4000VX007)
-
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072515' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD40PURZ)
ประกัน 3 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127474' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWT360UZSVA)
-
5,020 บาท
รวม VAT แล้ว
5,220 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098402' and sp.pic_type='s'
6TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST6000VX001)
-
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078431' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD60PURZ)
ประกัน 3 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128213' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWT380UZSVA)
-
7,220 บาท
รวม VAT แล้ว
7,420 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128736' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWT31AUZSVA)
-
9,440 บาท
รวม VAT แล้ว
9,640 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129087' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD CCTV WD PURPLE
(7200RPM, 256MB, SATA-3, WD121PURZ)
ประกัน 3 ปี
12,300 บาท
รวม VAT แล้ว
12,400 บาท
ประหยัด 100 บาท

HARD DISK PC SATA-III (500 GB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133733' and sp.pic_type='s'
500 GB HDD SEAGATE (16MB, SATA-3, IMPORT)
ประกัน 1 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 65 บาท

HARD DISK PC SATA-III (1 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113277' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD TOSHIBA P300 (7200RPM, 64MB, SATA-3, HDWD110UZSVA)
-
870 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058234' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(7200RPM, 64MB, SATA-3, ST1000DM010)
-
930 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061974' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD WD BLUE (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD10EZEX)
ประกัน 3 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067252' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD WD RED NAS (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD10EFRX)
ประกัน 3 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113203' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST1000VN002)
-
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038853' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD WD BLACK (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD1003FZEX)
ประกัน 5 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 50 บาท

HARD DISK PC SATA-III (2 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132871' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD TOSHIBA P300 (5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWD220UZSVA)
-
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122075' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST2000DM005)
-
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,660 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126595' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD WD BLUE (5400RPM, 256MB,SATA-3, WD20EZAZ)
ประกัน 3 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113278' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD TOSHIBA P300 (7200RPM, 64MB, SATA-3, HDWD120UZSVA)
-
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127509' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST2000DM008)
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136256' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD WD BLUE (7200RPM, 256MB,SATA-3, WD20EZBX)
ประกัน 3 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061967' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST2000VN004)
-
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135255' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD20EFZX)
ประกัน 3 ปี
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0041667' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD WD BLACK (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD2003FZEX)
ประกัน 5 ปี
3,830 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 60 บาท

HARD DISK PC SATA-III (3 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113279' and sp.pic_type='s'
3 TB HDD TOSHIBA P300 (7200RPM, 64MB, SATA-3, HDWD130UZSVA)
-
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061968' and sp.pic_type='s'
3 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST3000VN007)
-
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 100 บาท

HARD DISK PC SATA-III (4 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132580' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD TOSHIBA P300 (5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWD240UZSVA)
-
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058286' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST4000DM004)
-
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135983' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD WD BLUE (5400RPM, 256MB, SATA-3, WD40EZAZ)
ประกัน 3 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135256' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD40EFZX)
ประกัน 3 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138930' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG440UZSVA)
-
3,670 บาท
รวม VAT แล้ว
3,770 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061969' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST4000VN008)
-
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127821' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 128MB, SATA-3, ST4000NE001)
-
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 100 บาท

HARD DISK PC SATA-III (6 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113281' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD TOSHIBA X300 (7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWR160UZSVA)
-
4,830 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132581' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG160UZSVA)
-
5,430 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135257' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD60EFZX)
ประกัน 3 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,150 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136286' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST6000VN001)
ประกัน 3 ปี
6,050 บาท
รวม VAT แล้ว
6,210 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128093' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD WD BLACK (7800RPM, 256MB, SATA-3, WD6003FZBX)
ประกัน 5 ปี
6,810 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 180 บาท

HARD DISK PC SATA-III (8 TB UP)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132582' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG180UZSVA)
-
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131675' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD TOSHIBA X300 GRAY
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWR180UZSVA)
-
7,450 บาท
รวม VAT แล้ว
7,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098395' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST8000VN004)
-
8,390 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136287' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST8000NE001)
-
8,950 บาท
รวม VAT แล้ว
9,150 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135258' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD WD RED PLUS NAS
(7200RPM, 256MB, WD80EFBX)
ประกัน 3 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
9,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130271' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD TOSHIBA X300 GRAY
(7200RPM, 256MB.)
-
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,200 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130272' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM., 256MB.)
-
9,540 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135259' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD WD RED PLUS NAS
(7200RPM, 256MB, WD101EFBX)
ประกัน 3 ปี
11,550 บาท
รวม VAT แล้ว
11,800 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136172' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM., 256MB, HDWG21CUZSVA)
-
12,600 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135260' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD WD RED PLUS (5400RPM, 256MB, WD120EFBX)
ประกัน 3 ปี
13,650 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132212' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST12000VN0008)
-
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
14,200 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136173' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG21EUZSVA)
-
16,600 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132868' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST14000NE0008)
-
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
17,200 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136175' and sp.pic_type='s'
16 TB HDD TOSHIBA N300 (7200RPM, 512MB, HDWG31GUZSVA)
-
18,600 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135261' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD WD RED PLUS (7200RPM, 512MB, WD140EFGX)
ประกัน 3 ปี
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
20,200 บาท
ประหยัด 300 บาท