เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022905' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming Keyboard
พบสินค้า 98 รายการ
HP
select Note from advice_co_th.price where code='A0129679'
KEYBOARD HP GAMING GK400F
ประกัน 2 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132201'
KEYBOARD HP GAMING GK200
ประกัน 2 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132199'
KEYBOARD HP GAMING GK100
ประกัน 2 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 310 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132202'
KEYBOARD HP GAMING GK320
ประกัน 2 ปี
775 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 315 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130137'
KEYBOARD HP GAMING GK400Y
ประกัน 2 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 385 บาท

REDRAGON
select Note from advice_co_th.price where code='A0129542'
KEYBOARD REDRAGON K581 SANI RGB
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 200 บาท

ASUS
select Note from advice_co_th.price where code='A0133925'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE PBT
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
3,010 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 380 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133923'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE PBT
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
3,010 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 480 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132703'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE TKL RGB
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133922'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE DELUXE
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 750 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133921'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE DELUXE
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
4,170 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 420 บาท

NEOLUTION ESPORT
select Note from advice_co_th.price where code='A0129738'
KEYBOARD NEOLUTION E-SPORT MYSTIC PLUS
ประกัน 2 ปี
660 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 190 บาท

LOGITECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0093057'
KEYBOARD LOGITECH G213 PRODIGY GAMING
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0101131'
KEYBOARD LOGITECH G413 CORBON GAMING
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131520'
KEYBOARD LOGITECH G512 GX RED LINEAR RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131522'
KEYBOARD LOGITECH G512 GX BLUE CLICKY RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131521'
KEYBOARD LOGITECH G512 GX BROWN TACTILE RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130447'
KEYBOARD LOGITECH G PRO X CLICKY RGB
(US)
ประกัน 2 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128468'
KEYBOARD LOGITECH G813 LINEAR RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0106345'
KEYBOARD LOGITECH G613 WIRELESS GAMING
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128469'
KEYBOARD LOGITECH G813 CLICKY RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0128467'
KEYBOARD LOGITECH G813 TACTIL RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
4,491 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0128473'
KEYBOARD LOGITECH G913 WIRELESS GAMING CLICKY RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
4,960 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 1,030 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128472'
KEYBOARD LOGITECH G913 WIRELESS GAMING LINEAR RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
5,150 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 840 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128470'
KEYBOARD LOGITECH G913 WIRELESS GAMING TACTIL RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
5,150 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 840 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132021'
KEYBOARD LOGITECH G913 WIRELESS GAMING TKL CLICKY RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
5,840 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132022'
KEYBOARD LOGITECH G913 WIRELESS GAMING TKL LINEAR RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132023'
KEYBOARD LOGITECH G913 WIRELESS GAMING TKL TACTIL RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 700 บาท

NUBWO X
select Note from advice_co_th.price where code='A0136049'
KEYBOARD NUBWO-X FENRIR X27 RGB (BLACK)
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136050'
KEYBOARD NUBWO-X FENRIR X27 RGB (BLACK)
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136051'
KEYBOARD NUBWO-X FENRIR X27 RGB (BLACK)
(BLACK-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136052'
KEYBOARD NUBWO-X FENRIR X27 RGB (SILVER)
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136053'
KEYBOARD NUBWO-X FENRIR X27 RGB (SILVER)
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136054'
KEYBOARD NUBWO-X FENRIR X27 RGB (SILVER)
(BLACK-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

HYPERX
select Note from advice_co_th.price where code='A0120105'
KEYBOARD HYPERX ALLOY CORE RGB
(US)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135826'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS CORE (BLUE-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134037'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129960'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

CORSAIR
select Note from advice_co_th.price where code='A0135760'
KEYBOARD CORSAIR K55 (TH)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135584'
KEYBOARD CORSAIR K60 (TH)
ประกัน 2 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135585'
KEYBOARD CORSAIR K60 PRO (TH)
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135586'
KEYBOARD CORSAIR K60 PRO SE
(US)
ประกัน 2 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0105763'
KEYBOARD CORSAIR K68 MX RED SWITCH
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126568'
KEYBOARD CORSAIR K83 WIRELESS
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0113115'
KEYBOARD CORSAIR K68 MX RGB RED SWITCH
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0113977'
KEYBOARD CORSAIR K70 MK.2 MX BLUE SWITCH RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0117276'
KEYBOARD CORSAIR K70 MK.2 MX RED SWITCH RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0117275'
KEYBOARD CORSAIR K70 MK.2 MX SPEED RAPIDFIRE RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0100807'
KEYBOARD CORSAIR K95 PLATINUM MX BROWN RGB
ประกัน 2 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0099987'
KEYBOARD CORSAIR K95 PLATINUM MX RAPIDFIRE RGB
ประกัน 2 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135587'
KEYBOARD CORSAIR K95 PLATINUM MX BLUE XT RGB
ประกัน 2 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

SIGNO E-SPORT
select Note from advice_co_th.price where code='A0134423'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-741 PINKKER
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129881'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-771 TROOPER
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129880'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-770 EMPERRO
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133973'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-781 MAGUSTA
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134071'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-781 MAGUSTA
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

SIGNO
select Note from advice_co_th.price where code='A0124954'
KEYBOARD SIGNO KB-712 ILLUMINATED
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133567'
KEYBOARD SIGNO KB-718 INDIGO
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133568'
KEYBOARD SIGNO KB-718 INDIGO
(RED-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126337'
KEYBOARD SIGNO KB-728 INVEGO
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125482'
KEYBOARD SIGNO KB-738 INFESTA
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0127468'
KEYBOARD SIGNO KB-738 INFESTA
(RED-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

STEELSERIES
select Note from advice_co_th.price where code='A0131568'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 3
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131569'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 5
(US)
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129409'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 7 TKL (BLUE-SWITCH)
(US)
ประกัน 1 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129408'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 7 TKL (RED-SWITCH)
(US)
ประกัน 1 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129407'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 7 (BLUE-SWITCH)
(TH)
ประกัน 1 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129406'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 7 (RED-SWITCH)
(TH)
ประกัน 1 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129411'
KEYBOARD STEELSERIES APEX PRO TKL
(US)
ประกัน 1 ปี
8,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129410'
KEYBOARD STEELSERIES APEX PRO
(TH)
ประกัน 1 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

FANTECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0115098'
KEYBOARD FANTECH K511 HUNTER PRO
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125807'
KEYBOARD FANTECH K613L FIGHTER II
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129479'
KEYBOARD FANTECH MK852 MAXCORE
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133852'
KEYBOARD FANTECH MK852 MAXCORE
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129478'
KEYBOARD FANTECH MK852 MAXCORE
(BROWN-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134428'
KEYBOARD FANTECH MK853 (BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135756'
KEYBOARD FANTECH MK853 (RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0122022'
KEYBOARD FANTECH MK884 OPTILUXS RGB
(ORANGE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท

AULA
select Note from advice_co_th.price where code='A0126324'
KEYBOARD AULA 2088 BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 140 บาท

RAZER
select Note from advice_co_th.price where code='A0132349'
KEYBOARD RAZER CYNOSA V2 (TH)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131960'
KEYBOARD RAZER ORNATA V2 (TH)
ประกัน 2 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096584'
KEYBOARD RAZER ORNATA CHROMA
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135795'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 TENKEYLESS GREEN SWITCH
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135796'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 TENKEYLESS YELLOW SWITCH
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135791'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 GREEN SWITCH
(TH)
ประกัน 2 ปี
3,249 บาท
รวม VAT แล้ว
3,499 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135792'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 YELLOW SWITCH
(TH)
ประกัน 2 ปี
3,249 บาท
รวม VAT แล้ว
3,499 บาท
ประหยัด 250 บาท

COOLER MASTER
select Note from advice_co_th.price where code='A0121664'
KEYBOARD COOLER MASTER CK350 RGB (BLUE-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121666'
KEYBOARD COOLER MASTER CK350 RGB (RED-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121665'
KEYBOARD COOLER MASTER CK350 RGB (BROWN-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126607'
KEYBOARD COOLER MASTER SK650 RGB (RED-SWITCH)
(US)
ประกัน 2 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120082'
KEYBOARD COOLER MASTER MK750 RGB
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126611'
KEYBOARD COOLER MASTER MK850 RGB (RED-SWITCH)
(US)
ประกัน 2 ปี
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135594'
WRIST REST COOLERMASTER WR531 Size S
(WR-531-CRTC1)
ประกัน 2 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135593'
WRIST REST COOLERMASTER WR531 Size L
(WR-531-CRFC1)
ประกัน 2 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 95 บาท

OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0131199'
KEYBOARD OKER X100
ประกัน 1 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134040'
KEYBOARD OKER X200
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135508'
KEYBOARD OKER K420 GAMING RGB
ประกัน 1 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135509'
KEYBOARD OKER K430 GAMING RGB
ประกัน 1 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 110 บาท