เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024808' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming PAD / แผ่นรองมือ
พบสินค้า 36 รายการ
AULA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138585' and sp.pic_type='s'
PAD AULA MP-W
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139607' and sp.pic_type='s'
PAD AULA MP-WFFM
-
69 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138586' and sp.pic_type='s'
PAD AULA MP-XL
-
160 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139362' and sp.pic_type='s'
PAD AULA F-X5 RGB
-
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท

FANTECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126910' and sp.pic_type='s'
PAD FANTECH MP292 SPEED GAMING
-
50 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131738' and sp.pic_type='s'
PAD FANTECH MP452 SPEED GAMING
-
150 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126911' and sp.pic_type='s'
PAD FANTECH MP902 SPEED GAMING
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 20 บาท

NUBWO-X
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132589' and sp.pic_type='s'
PAD NUBWO-X GALAXY X94
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132588' and sp.pic_type='s'
PAD NUBWO-X GALAXY X93 RGB
-
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133064' and sp.pic_type='s'
PAD NUBWO-X GALAXY X93 XL
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 50 บาท

SIGNO E-SPORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124009' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT310 CORVUS SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
71 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 29 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124011' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT320 ICONIC-1 SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134632' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT325 NEONER-1 GAMING
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137613' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT305G GROOVE SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137612' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT305P GROOVE SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134424' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT306 PINKKER SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124007' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT308 SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124008' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT309 SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124013' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT322 ICONIC-1 SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124010' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT312 PROCYON SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124012' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT321 ICONIC-2 SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134633' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT325 NEONER-2 GAMING
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137994' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT329 AREAS-2 SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134754' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT327 SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137993' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT328 AREAS-1 SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137995' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT330 AREAS-3 SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124014' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT MT323 CHROMA-1 SPEED GAMING
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 80 บาท

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124173' and sp.pic_type='s'
PAD HP GAMING MP3524
-
90 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124174' and sp.pic_type='s'
PAD HP GAMING MP7035
-
150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130136' and sp.pic_type='s'
PAD HP GAMING MP9040
-
240 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

RAZER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131961' and sp.pic_type='s'
PAD RAZER GIGANTUS V2 M
-
299 บาท
รวม VAT แล้ว
329 บาท
ประหยัด 30 บาท

STEELSERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129413' and sp.pic_type='s'
PAD STEELSERIES QCK EDGE M SIZE
-
540 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132397' and sp.pic_type='s'
PAD STEELSERIES QCK HEAVY M SIZE
-
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129419' and sp.pic_type='s'
PAD STEELSERIES PRISM CLOTH M SIZE
-
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129421' and sp.pic_type='s'
PAD STEELSERIES PRISM CLOTH XL SIZE
-
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

OTHER GAMING PAD
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138022' and sp.pic_type='s'
PAD ONIKUMA SAKURA (PINK)
-
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป