เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024807' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming Headset
พบสินค้า 95 รายการ
AULA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138583' and sp.pic_type='s'
HEADSET AULA F606 (BLACK)
ประกัน 2 ปี
485 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138584' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) AULA S600 (BLACK)
ประกัน 2 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 150 บาท

FANTECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116543' and sp.pic_type='s'
HEADPHON IN-EAR FANTECH EG1
(BLACK/RED)
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126947' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) FANTECH VISAGE II HG17S GAMING
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131760' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) FANTECH HG19 RGB GAMING
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128854' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) FANTECH HG20 RGB GAMING
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128853' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) FANTECH HG23 RGB GAMING
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133853' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) FANTECH CAPTAIN HG11 RGB GAMING
ประกัน 2 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122021' and sp.pic_type='s'
HEADSET STAND FANTECH AC3001
(BLACK)
-
200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NEOLUTION E-SPORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131717' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) NEOLUTION E-SPORT ORION V2
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137294' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) NEOLUTION E-SPORT NEBULA RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137295' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) NEOLUTION E-SPORT SILENCER RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 270 บาท

NUBWO X
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130594' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) NUBWO-X X98
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135049' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) NUBWO-X X98
(PINK)
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 80 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135513' and sp.pic_type='s'
HEADSET OKER X-99 GAMING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135514' and sp.pic_type='s'
HEADSET OKER X-99 GAMING (PINK)
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135515' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) OKER H995 GAMING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135516' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) OKER H995 GAMING
(PINK)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135512' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) OKER G951 GAMING
(PINK)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 170 บาท

ONIKUMA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137860' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ONIKUMA K10 RGB
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137862' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ONIKUMA K9 RGB
(BLACK/GREY)
ประกัน 2 ปี
825 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137013' and sp.pic_type='s'
HEADSET STAND ONIKUMA (BLACK)
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137014' and sp.pic_type='s'
HEADSET STAND ONIKUMA (PINK)
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 50 บาท

SIGNO E-SPORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133569' and sp.pic_type='s'
HEADPHON IN-EAR SIGNO E-SPORT EP 619 SPACER
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137139' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) SIGNO E-SPORT HP-803
(RED)
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124004' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) SIGNO E-SPORT HP-805
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130179' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) SIGNO E-SPORT HP-828 BLAZZER
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129882' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-825 IMMORTAL
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121988' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-821 VENGER
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122637' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-824 SPECTRA RGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135250' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-824 PINKKER RGB
(PINK)
ประกัน 2 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129883' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-826 AUGUSTA
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122635' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-823 PALAZZO
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129884' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-827 BLAZERO
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137858' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-830 BREXXON
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137140' and sp.pic_type='s'
WIRELESS HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT WP-600 TROPEZ
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
1,595 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 295 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125483' and sp.pic_type='s'
HEADSET STAND SIGNO HS-800 TEMPUS
-
80 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 30 บาท

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126326' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ASUS ROG STRIX FUSION 300
ประกัน 2 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137244' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ASUS ROG DELTA S
ประกัน 2 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132701' and sp.pic_type='s'
WIRELESS HEADSET ASUS ROG STRIX GO 2.4 EP
ประกัน 2 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 500 บาท

COOLER MASTER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130070' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.0) COOLER MASTER MASTERPULSE CH321 GAMING
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133895' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.0) COOLER MASTER MASTERPULSE MH630 GAMING
ประกัน 2 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133896' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) COOLER MASTER MASTERPULSE MH650 GAMING
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133897' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) COOLER MASTER MASTERPULSE MH670 GAMING
ประกัน 2 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 600 บาท

CORSAIR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135771' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) CORSAIR HS60 PRO STEREO
(HAPTIC)
ประกัน 2 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132596' and sp.pic_type='s'
WIRELESS HEADSET (7.1) CORSAIR HS70 PRO GUNMETAL
ประกัน 2 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

HYPERX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120108' and sp.pic_type='s'
HEADSET (IN-EAR) HYPERX CLOUD EARBUDS
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110656' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) HYPERX CLOUD ALPHA
(RED)
ประกัน 2 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127269' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) HYPERX CLOUD MIX
ประกัน 2 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131649' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) HYPERX CLOUD ORBIT S
ประกัน 2 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101533' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HYPERX CLOUD II
(RED)
ประกัน 2 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096865' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HYPERX CLOUD II
(GUNMETAL)
ประกัน 2 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129958' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HYPERX CLOUD ALPHA S
(BLUE)
ประกัน 2 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131545' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HYPERX CLOUD ALPHA S
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133812' and sp.pic_type='s'
WIRELESS HEADPHON IN-EAR HYPERX CLOUD BUDS
ประกัน 2 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116520' and sp.pic_type='s'
WIRELESS HEADSET (2.1) HYPERX CLOUD FLIGHT
ประกัน 2 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135823' and sp.pic_type='s'
WIRELESS HEADSET (7.1) HYPERX CLOUD II
ประกัน 2 ปี
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130429' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HP H220GS GAMING
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135290' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HP H320GS GAMING
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135173' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HP H500GS GAMING
(GOLD)
ประกัน 1 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 60 บาท

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137936' and sp.pic_type='s'
HEADSET LOGITECH G335 LIGHTSPEED
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137937' and sp.pic_type='s'
HEADSET LOGITECH G335 LIGHTSPEED
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130449' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) LOGITECH G PRO X
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124869' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) LOGITECH G633S
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128466' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) LOGITECH G933S
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
4,170 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134008' and sp.pic_type='s'
WIRELESS HEADSET LOGITECH G733 LIGHTSPEED
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133594' and sp.pic_type='s'
WIRELESS HEADSET LOGITECH G733 LIGHTSPEED
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138843' and sp.pic_type='s'
WIRELESS HEADSET LOGITECH PRO X
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
5,310 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 680 บาท

RAZER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089150' and sp.pic_type='s'
HEADPHON IN-EAR RAZER HAMMERHEAD PRO V2
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128943' and sp.pic_type='s'
HEADPHON IN-EAR RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133935' and sp.pic_type='s'
HEADPHON IN-EAR RAZER POKEMON TRUE WIRELESS
ประกัน 2 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127667' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) RAZER KRAKEN X MULTI-PLATFORM BLACK
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135790' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) RAZER BLACKSHARK V2 X
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135789' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) RAZER BLACKSHARK V2 + USB SOUND CARD
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138018' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) RAZER BLACKSHARK V2 + USB SOUND CARD COURAGEJD EDITION
ประกัน 2 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

STEELSERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134768' and sp.pic_type='s'
HEADPHON IN-EAR STEELSERIES TUSQ
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129403' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) STEELSERIES ARCTIS 1
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,811 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 179 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119946' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS 3
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119948' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS 3
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119949' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS 5
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119950' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS 5
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137049' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS PRIME
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119951' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS 7
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119952' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS 7
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113947' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS PRO
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
6,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113988' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS PRO
(BLACK) + GAMEDAC
ประกัน 1 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132600' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS PRO
(WHITE) + GAMEDAC
ประกัน 1 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129404' and sp.pic_type='s'
WIRELESS HEADSET (2.1) STEELSERIES ARCTIS 1
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113987' and sp.pic_type='s'
WIRELESS HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS PRO
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
13,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

OTHER GAMING HEADSET
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133823' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.0) LENOVO H402 BLACK
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133824' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) LENOVO H402 BLACK
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132955' and sp.pic_type='s'
HEADSET PREDATOR GALEA 311
(PHW910)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109662' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) PREDATOR GALEA 500
ประกัน 1 ปี
10,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110580' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.0) THUNDER X3 AH7 GLOW
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110581' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) THUNDER X3 AH7 HEX
(RGB)
ประกัน 1 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 140 บาท