เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023166' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adaptor Monitor
พบสินค้า 12 รายการ
Adapter Monitor LCD/LED
select Note from advice_co_th.price where code='A0115158'
Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 3A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113649'
Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 4A 'ThreeBoy' หัวงอ
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093303'
Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 5A 'ThreeBoy' หัวงอ
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0053849'
Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 5A 'ThreeBoy' หัวตรง
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104472'
Adapter LCD/LED 12V (6.4*4.4mm) 4A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0062027'
Adapter LCD/LED 14V (5.5*3.0mm) 4A 'ThreeBoy' หัวงอ
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093304'
Adapter LCD/LED 14V (5.5*3.0mm) 4A 'ThreeBoy' หัวตรง
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101671'
Adapter LCD/LED 14V (5.0*3.0mm) 4A 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101672'
Adapter LCD/LED 14V (5.5*2.5mm) 4A 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101673'
Adapter LCD/LED 14V (6.6*4.4mm) 4A 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107313'
Adapter LCD/LED LG 19V (6.5*4.4mm) 2.1A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127772'
Adapter LCD/LED LG 19V (6.4*4.4mm) 1.3A 'PowerMax' Slim
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท