เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024681' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adaptor Monitor
พบสินค้า 10 รายการ
LCD/LED
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115158' and sp.pic_type='s'
Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 3A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093303' and sp.pic_type='s'
Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 5A 'THREEBOY' หัวงอ
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053849' and sp.pic_type='s'
Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 5A 'THREEBOY' หัวตรง
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062027' and sp.pic_type='s'
Adapter LCD/LED 14V (5.5*3.0mm) 4A 'THREEBOY' หัวงอ
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093304' and sp.pic_type='s'
Adapter LCD/LED 14V (5.5*3.0mm) 4A 'THREEBOY' หัวตรง
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101671' and sp.pic_type='s'
Adapter LCD/LED 14V (5.0*3.0mm) 4A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101672' and sp.pic_type='s'
Adapter LCD/LED 14V (5.5*2.5mm) 4A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101673' and sp.pic_type='s'
Adapter LCD/LED 14V (6.6*4.4mm) 4A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107313' and sp.pic_type='s'
Adapter LCD/LED LG 19V (6.5*4.4mm) 2.1A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127772' and sp.pic_type='s'
Adapter LCD/LED LG 19V (6.4*4.4mm) 1.3A 'POWERMAX' Slim
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท